In vizor

USAMV Cluj Napoca la încă o tură de judecată cu omul de afaceri din imobiliare Călin Buzoianu. Aceeași ”stațiune de cercetare experimentală”, bat-o vina!

Zic să începeți cu ce am scris în 2021: Soarta, resursele imobiliare și financiare ale municipiului Cluj-Napoca sunt extrem de generoase cu anumite ”familii”. E cu Raport inutil al Curții de Conturi, cu jaf pe față, prietenii pierdute, ce mai, un adevărat ”roman” despre relații economice care crapă în inamiciții profunde.

  • Pe scurt, avem în Cluj-Napoca relații de tip Cosa Nostra: afaceri de cumetrie, politică de cumetrie: dacă înainte de 89 aruncai o piatră în centru riscați să-ți lovești trei, patru ”șogori”, acum cu o piatră îți lovești încârlânducurile mafiot-politico-economice.

Și ajungem la povestea de încuscririe dintre familia Buzoinau și familia USAMV Cluj-Napoca pe spezele unor terenuri agricole din comuna Jucu și din Bonțida, pe undeva prin anul 2006. Pe atunci mânăriile cu terenuri se făceau grosolan și pe față. Iar conducerea USAMV de la vremea respectivă avea un dispreț impresionant față de proprietatea instituției pe care o conduceau – în fond nu dădeau contra para-ndărăt casa mumă-sii lor…

Cert este că, din 2017, USAMV îl tot evacuează pe Octavian Buzoianu de la Jucu: Că, „Contractul de asociere este nul”.

Și încă îl mai evacuează.

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj Napoca a deschis un proces un proces împotriva companiei Modern Farm, care îi aparține omului de afaceri din domeniul imobiliarelor, clujeanul Călin Buzoianu, pentru rezilierea unui contract încheiat în 2006 privitor la închirierea a 100 hectare de teren din comuna Bonțida aflate în proprietatea universității. Nu este primul proces între USAMV și Modern Farm pe tema acestui contract. Această afacere a fost verificată și de Curtea de Conturi Cluj care a ajuns la concluzia că terenurile au fost transferate nelegitim către firma respectivă.

  • În procesul deschis la jumătatea anului trecut, USAMV cere ca Modern Farm, firma lui Călin Buzoianu, să elibereze cele 100 de hectare din Bonțida și readucerea lor la starea inițială, informează Gazeta de Cluj.

De asemenea, universitatea solicită plata retroactivă a cotei de participare la profit datorată de Modern Farm, în valoare de 147,524.75 lei, începând cu anul 2018 și până la rezilierea contractului,precum și peste 30 de milioane de lei, valoare care ar rezulta din ”exploatarea terenului, în cuantum aproximativ de 30.612.959 lei, precum și plata daunelor interese datorate pentru degradarea, respectiv distrugerea construcțiilor existente pe terenurile obiect al contractului în cuantum aproximativ de 500.000 lei, totalizând 31.112.959 lei”, se arată în cererea de chemare în judecată.

Cum vă ziceam, în 2006, USAMV a încheiat cu Modern Farm un contract pentru realizarea unor investiţii pe terenurile respective, exploatarea lor şi oferirea unei baze materiale pentru activitatea de cercetare şi practică a studenţilor Universităţii pe diverse domenii. 

Contractul de asociere în participațiune dintre USAMV Cluj-Napoca și SC Modern Farm SRL avea ca și scop ”realizarea de către asociat a unor investiții pe imobilele Universității exploatarea în interesul în interesul comun al acestor investiții și oferirea unei baze materiale pentru activitatea de cercetare și practica studenților universității pe diverse domenii”. În contract, SC Modern Farm SRL a fost denumită “administrator”. Contractul de participațiune s-a încheiat fără o selecție de oferte, iar în apărarea lor, Liviu Mărghitaș, Doru Pamfil și Viorel Poruțiu invocând faptul că la data respectivă nu exista o “obligație legală” în acest sens.

Raportul Curții de Conturi Cluj, despre care vă ziceam la început, a arătat clar (dar degeaba) că afacerea nu a respectat legile.

”Gestionarea cu respectarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în administrarea patrimoniului public este o obligație a conducătorilor entităților care gestionează patrimoniul public, prevăzută la art. 3 din OG nr. 119 din 31 august 1999 (republicată) privind controlul intern și controlul financiar preventiv”, arată raportul. Potrivit auditului făcut de Curtea de Conturi ”universitatea nu s-a asigurat de faptul că partenerul cu care urma să se asocieze are experiența necesară derulării în condiții de eficiență a  activităților în scopul obținerii de profit. Totodată, Universitatea nu s-a asigurat de faptul că asociatul are capacitatea financiară astfel încât să poată realiza investițiile la care s-a angajat. În acest context, Universitatea nu putea să dispună asupra imobilelor, deci nu avea calitatea juridică de a încheia contracte de asociere în participațiune / contracte de închiriere / contracte de concesiune având ca obiect bunuri din domeniul public al statului asupra cărora deține drept de folosință”, arată raportul Curții de Conturi.

Revenind la procesul deschis la jumătatea anului trecut, magistrații de la Tribunalul Cluj au considerat că dosarul ar trebui judecat de Tribunalul Comercial Cluj

”Instanţa reţine că litigiul dedus judecăţii se poartă între o societate comercială şi autoritatea contractantă, raportul juridic dedus judecăţii fiind derivat din încheierea de către părţi a contractului de asociere în participaţiune, astfel încât se constată că prezenta cauză reclamă o specializare de natura celei acordate tribunalelor specializate, întrucât operaţiunea juridică pe care se fundamentează cererea principală de chemare în judecată cuprinde acte juridice încheiate de către un profesionist, în exercitarea normală a activităţii sale”, arată decizia Tribunalului Cluj prin care dosarul este trimis la Tribunalul Comercial Cluj.

Până în acest moment, instanța nu a judecat niciun termen din acest dosar.

DAR DE CE SE ZBATE FAMILIA BUZOIANU SĂ REȚINĂ TERENUL OBȚINUT ILEGAL? Păi, bătaia peștelui e că, în zona respectivă ,familia Buzoianu are o mega investiție imobiliară

În zona respectivă, Felinvest S.A., o altă afacere a familiei Buzoianu, de această dată a lui Octavian Buzoianu, fratele lui Călin, dezvoltă o mega afacere imobiliară. Este vorba despre un proiect, pe 190.000 mp, care aduce un concept unic în România și Europa de Est: Wild Hills, un country club cu o componentă de incubator de afaceri în localitatea Jucu. Adică, ce vă spuneam la început, dacă ați binevoit să citiți materialul pe care vi l-am recomandat, cu banii primiți de la UBB Cluj-Napoca (ca universitarii, între ei), familia a investit. Chiar dacă nu în ceea ce a declarat Călin Buzoianu:

“Vom mări capacitatea de producție a fermei noastre de la Jucu, gestionate împreună cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, vrem să fabricăm lapte integral și telemea în primă instanță, eventual în cadrul unei cooperative, cu alți 2-3 producători, iar produsele sub brandul nostru să le livrăm online sau la punct fix, fie în cadrul unei mari rețele comerciale. Începem cu o microunitate de producție, cu 3.000 de litri pe săptămână, după care ne extindem, dacă piața o permite”.

Ci în chestiuni mai mănoase:

Country club-ul se va întinde pe un teren de 190.000 de mp, suprafața construită va fi de 8.000 de mp, iar valoarea investiției se ridică la cifra de 6 milioane de euro. Proiectul Wild Hills va fi finalizat în primăvara anului 2023 și a fost gândit în jurul unor clădiri cu valoare istorică – grajdurile austro-ungare ale fostei herghelii din Jucu – unde dezvoltatorul își asumă să păstreze activitatea cabalină și agricolă desfășurată în prezent acolo. Proiectul pune accent pe întoarcerea la natură și pe zonele dedicate activităților în aer liber, pentru a crea un mediu sănătos, care stimulează creativitatea.

Incubatorul de afaceri din cadrul Wild Hills, denumit Techville by CBC, va găzdui 30 de startup-uri din domeniul tehnologiei. Acesta este creat în parteneriat cu Asociația With Us, în jurul acceleratorului Risky Business, care are sediul la Cluj Business Campus. Membrii asociației vor mentora și chiar finanța startup-urile din incubatorul de la Jucu.

Din afacerea felinvest mai face parte și Dan Dunca, un alt om de afaceri clujean din domeniul imobiliarelor care a dezvoltat un ansamblu de locuințe în Cluj Napoca alături de Virgil Ardelean, fostul șef DGIPI din cadrul Ministerului de Interne.

Comuna Jucu a luat terenul ilegal de la USAMV

În 2016, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca a dat în judecată Consiliul Local Jucu, comuna Jucu și statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice. USAMV a cerut instanței anularea în parte a două Hotărâri de Consiliu Local din 2007 și 2008 privind inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Jucu. De asemenea, universitatea a mai cerut rectificarea situației de carte funciară a imobilului înscris în favoarea comunei Jucu, în sensul radierii dreptului de proprietate al comunei Jucu, anularea nr. cadastral și sistarea cărții funciare pentru lipsa părților. Concret, USAMV a arătat că printr-o Hotărâre de Guvern  din anul 2004 a preluat prin absorbție Stațiune de Cercetare-Dezvoltare de 1390 ha, aflată în localitatea Jucu. Însă, în 2007 USAMV a constatat că s-a emis o Hotărâre de Consiliu Local prin care s-a dispus însușirea de către Consiliu Local Jucu a inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Jucu, prin care s-a inclus și terenul în suprafață de 24.154 mp. USAMV mai spune că în mod nelegal, s-a emis și în 2008 un HCL în temeiul căreia, bunul imobil respectiv a fost înscris în proprietatea comunei Jucu, fiind transcris într-o nouă carte funciară. Tribunalul Cluj a admis în martie 2017 acțiunea formulată de USAMV. Statul Român a făcut recurs, însă câteva luni mai târziu, Curtea de Apel Cluj a respins recursul.