Politica

UDMR, mieluțul care suge de la oaia bugetară și ca partid politic și ca asociere de fundații ale minorităților. Bașca ce mai suge din Ungaria de la FIDESZ…

Guvernul alocă în ședința de azi o suplimentare cu 10 milioane a banilor pentru organizațiile minorităților naționale, care în prezent primesc un total de 200 de milioane de lei. Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern a fost introdus și un proiect de hotărâre ”pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 384/2022 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021”. Sub acest titlu pompos se ascunde, de fapt, amendarea actului normativ care se referă la banii pe care îi primesc organizațiile minorităților de la stat.

  • Iar Guvernul e de părere că nu ajungea suma de bani stabilită prin bugetul de stat la finalul lui 2021 (dar pentru 2022), adică 200,44 milioane lei, așa că a suplimentat-o cu 10 milioane de lei.

Cea mai mare sumă de bani ar urma să o primească Uniunea Democrată Maghiară din România, căreia îi vor fi crescute veniturile de la stat de la 43,47 milioane lei la 45.69 milioane lei. Un plus de 2,22 milioane lei, adică peste 400.000 de euro.

Și Asociația Partida Romilor ”Pro Europa” va avea o creștere de la 28,32 milioane lei până la 29,77 milioane lei. Calcul arată că în plus vor fi 1,45 milioane lei.

A treia sumă ca importanță a măririi este cea a Forumului Democrat al Germanilor din România. Suplimentarea pentru această organizație este de la 15,88 milioane lei până la 16,69 milioane lei. Prin urmare, cu aproape un milion de lei.

Printre cei care mai bifează peste 10 milioane de lei ca sume luate într-un an sunt cei din Uniunea Ucrainenilor din România, 14,93 milioane lei ( de la 14,19 milioane lei) și Comunitatea Rușilor Lipoveni, 11,68 milioane lei (de la 11,11 milioane lei).

Cum explică SGG mărirea sumei

În nota de fundamentare, Secretariatul General al Guvernului a venit cu o explicație pentru demersul său.

”Suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului” cu suma de 10.000 mii lei ca urmare a rectificării bugetare aprobată prin Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 și alocarea acestei sume organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale permite acestor organizații ca prin proiectele inițiate și aflate în curs de derulare să contribuie la promovarea şi respectarea drepturilor omului, cu particularitate a celor referitoare la minorităţile naţionale și la promovarea unor măsuri adecvate care să permită cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România să-şi menţină şi să-şi dezvolte cultura, precum şi sa-şi păstreze elementele esenţiale ale identităţii lor, respectiv religia, limba, tradiţiile şi patrimoniul cultural”, se arată în nota de fundamentare.

Minoritățile naționale pot folosi acești bani pentru promovarea diversității etnice, a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și a dialogului intercultural, dar și pentru promovarea de politici și proiecte de combatere a intoleranței sau perfecționarea cadrului legislativ și instituțional privind minoritățile naționale.

Sunt 19 minorități naționale care benefiază de sume consistente de la bugetul de stat, repartizarea fiind făcută în ședințele plenare ale Consiliului Minorităților Naționale.