In vizor

Tronsoanele II și III ale Centurii metropolitane au fost comasate, s-au mai pus niște bani și au fost scoase din nou la licitație. Nu știam noi unde s-a pierdut tronsonul III la ultima declarație a lui Emil Boc. Dar nici el nu știa, că ne-ar fi spus

Cele două tronsoane ale Centurii metropolitane licitate inițial, respectiv 2 și 3, au fost comasate, iar la valoarea indicatorilor financiari eligibili pentru actualizare din devizul general a fost aplicat indicele de actualizare în procent de 14,8% și au fost scoase din nou la licitație. Anunțul de participare în vederea relansării procedurii de achiziție pentru proiectare și execuție a centurii metropolitane a Clujului a fost transmis miercuri către ANAP, ne informează Emil Boc de pe pagina sa personală de Facebook. Căci azi nu e zi de emisiuni de chitanțier, iar ca să organizeze, conform legii, măcar o informare de presă de chitanțier nu a avut cum, fiind la București la împins oameni în noul guvern Ciolacu.

Din sursa citată aflăm pașii prin care proiectul a fost făcut ”mai atractiv”, poate se înhamă careva măcar să înceapă lucrarea și să nu o abandoneze înainte de alegerile din 2024. Să fie bine, să nu fie rău.

Prin urmare, ulterior anulării procedurilor de achiziție pentru cele două tronsoane: ”Tronson 2-TR 35 de la km 14+747 (Nod 5 Florești) până la km 24+410 (Nod 10 Calea Turzii) cu drumurile de legatură” și ”Tronson 3-TR 35 de la km 24+410 (Nod 10 Calea Turzii) până la km 38+418 (Nod 18-VOCE) cu drumul de legatură B6-legatura TR35 cu Noul Cartier SOPOR, L=1,6 km”, municipiul Cluj-Napoca, în calitate de autoritate contractantă, a efectuat următoarele demersuri pentru continuarea implementării proiectului, după cum urmează:

  • s-a făcut un studiu de piață privind costurile practicate la realizarea lucrărilor de construcții (materiale, manoperă, utilaje și transport)
  • s-a actualizat valoarea devizului general inițial prin raportare la indicii de cost în construcții publicați de Institutul Național de Statistică (INS). La actualizarea devizului general în funcție de indicele de cost în construcții, s-a ținut cont și de prevederile Legii nr. 500/2022 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare:

”… Art. 43: Condiţii pentru includerea proiectelor de investiţii în proiectul de buget …Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea actualizată a fiecărui obiectiv/proiect de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii, în funcţie de evoluţia indicilor de cost. Această operaţiune este supusă controlului financiar preventiv, potrivit prevederilor art. 23 şi 25….”

  • valorile actualizate ale devizului general au fost înaintate beneficiarului final (CNAIR) pentru analiză. După analiza documentației, s-a primit acceptul din partea CNAIR pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general.

”În acest sens, UAT-urile vor emite o Hotărâre de Consiliu Local de însușire a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35-Etapa I Centura Metropolitana TR35 și Drumuri de legătură”, aprobaţi si eșalonați în Faza I și Faza II prin HG 1315/2022.
Ulterior, se vor parcurge etapele de obținere aviz CTE CNAIR, etapa finală fiind emiterea actului normativ pentru actualizare indicatorilor tehnico-economici.

Întreaga documentație de achiziție a fost revizuită ținând cont și de noile valori actualizate”.

Acum avem și noi o nedumerire, ba, poate chiar două, trei, precum ghiolbanul care se întreabă pe ce spumele sale i se duc banii din taxe și impozite: când a anunțat municipalitatea achiziționarea ”unui studiu de piață”, cui, cât ne-a costat, cum a fost posibil ca în mai puțin de o lună acest studiu să fie gata și transpus într-o nouă viziune în noul caiet de licitații și alte chestiuni ce țin de transparența cheltuirii banului public.

Emil Boc nu ne transmite pe păginuța sa de Facebook pe care o consideră cale oficială de transmitere a informațiilor publice decât că ”cele două tronsoane licitate inițial au fost comasate”, că ”centura merge mai departe” – slogan găunos pe care-l lipește de fiecare lucrare pe care fie nu o finalizează la timp, fie o finalizează cu întârziere și prost, fie rămâne în lada de gunoi a promisiunilor neonorate.

Totuși, e bine că Centura, Însăși Ea, a primit un degețel de 14,8 % spor de atractivitate și așa a învățat să meargă mai departe, către o nouă licitație.

Valoarea actualizată a investiției este de aproape 1,46 de miliarde de euro. Valoarea anterioară a fost puțin peste 998,5 milioane de euro. Aproape 500 de milioane de euro atractivitate, sperăm să însemne ceva pentru licitatori…

Totuși e bine să știți că Centura umblă, zburdă către licitație, DAR (că există și așa ceva, iar presa locală de chitanțier numai consemnează, nu și comentează), ”sub rezerva aprobării in perioada imediat următoare a hotărârilor de Consiliu local (Cluj-Napoca, Florești, Baciu, Apahida), a avizării CTE CNAIR și a emiterii actului normativ pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici.”

Adică mai lipsesc niște acte. Unele ușor de obținut, altele nu prea.

De restul e bla-bla-bla și mulțumiri de zici că s-a câștigat ”Cerbul de Aur”…