Din oras

TOLERANȚĂ DE FAȚADĂ: Un transgender l-a dat în judecată pe Emil Boc, pentru că este umilit

Un transgender a dat în judecată Primăria Cluj-Napoca, prin Emil Boc și Direcția de Evidență a Persoanelor Cluj pentru că refuză să îi scrie în acte că este bărbat și are alt nume. – Citiți la finalul materialului poziția Primăriei Cluj-Napoca.

Arian Mirzarafie-Ahi – un bărbat transgender cu dublă cetățenie, română și britanică, a depus o acțiune la Judecătoria Sectorului 6 București, împotriva Direcției Evidența Persoanelor Cluj, serviciul Stare civilă, împotriva Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) și împotriva Municipiului Cluj, reprezentat de Primarul Emil Boc. Acțiunea a fost depusă în urma refuzului autorităților române de a-i modifica prenumele și indicatorii de gen în actele de identitate printr-o procedură administrativă simplă, în vederea echivalării modificărilor obținute deja pe cale legală în actele din Marea Britanie, pe vremea când țara era tratată echivalent cu un stat membru UE.În luna iunie a anului 2020, în faţa instanţei de judecată din Marea Britanie, Arian a obținut Gender Recognition Certificate – documentul care confirmă identitatea de gen masculină în toate înregistrările despre identitatea sa. Aceste acte confirmă faptul că Arian a parcurs toți pașii medicali și legali care se impun în Marea Britanie în vederea schimbărilor actelor. Documentele au fost eliberate înainte de finalizarea Brexit.

Cu toate acestea, autoritățile române au refuzat să îi recunoască noul statut civil și i-au solicitat să urmeze și procedurile românești de recunoaștere a identității de gen – proceduri care încalcă Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

În a doua jumătate a anului 2022, Judecătoria Sectorului 6 București, a decis să trimită întrebări preliminare Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), considerând că refuzul României de a echivala modificarea statutul civil legal al lui Arian în Regatul Unit poate încălca normele UE, inclusiv regulile privind libera circulație și cetățenia UE.

Arian cere ca în certificatul de naștere să fie modificat sexului, prenumele și CNP-ul în acord cu identitatea lui de gen masculină

Arian a emigrat în anul 2008, alături de părinții lui, în Marea Britanie, unde a obținut cetățenie britanică. În anul 2016, la vârsta de 24 de ani, Arian a început tranziția legală. În 2017, Arian reușește să își schimbe numele și indicatorii de gen în Marea Britanie, prin procedura Deed Poll.

În 2020, acesta obține şi Gender Recognition Certificate, ultima procedură juridică din Marea Britanie, în faţa instanţei de judecată, care confirmă identitatea de gen masculină în toate înregistrările despre identitatea lui. Aceste acte confirmă faptul că Arian a parcurs toți pașii medicali și legali care se impun în Marea Britanie în vederea schimbărilor actelor.

Acest proces s-a încheiat înainte de finalizarea Brexit, în perioada în care Marea Britanie era încă tratată echivalent cu un Stat Membru UE.

În 2021, Arian a căutat ca documentele sale din România să fie schimbate și recunoscute pe baza acestor hotărâri legale din Regatul Unit. Arian s-a adresat Direcției de Evidență a Persoanelor din Municipiul Cluj Napoca – Serviciul Stare Civilă solicitând înregistrarea schimbării genului, prenumelui și codului numeric personal și înregistrarea sexului masculin pe certificatul său de naștere românesc pe baza documentelor deja obținute în Marea Britanie.

Arian s-a orientat către acest demers administrativ, în locul unuia judecătoresc, pe baza informaţiilor de pe website-ul Consulatului României la Londra şi în urma conversaţiei cu această instituţie, care informa că persoanele pot solicita pe cale administrativă schimbarea sexului și a numelui/prenumelui dacă persoana deţine o hotărâre pronunţată de o instanţă străină (în acest caz Marea Britanie) şi Deed Poll cu Apostila Convenţiei de la Haga.

Considerând că se află într-o astfel de situaţie şi că în virtutea dreptului UE, ar trebui să se aplice și în Românie în mod simplificat, automat, schimbările operate în Marea Britanie, pe vremea când aceasta era membră UE, respectiv era tratată echivalent, Arian a depus o cerere administrativă. În luna iunie a aceluiași an, Direcţia Evidenţa Persoanelor Cluj, Serviciul Stare civilă a respins cererea, refuzând astfel să recunoască procedurile legale parcurse de Arian până în acel moment.

În anul 2022, Arian, prin avocata Iustina Ionescu, a depus la Judecătoria Sector 6 București, o acțiune împotriva Direcției Evidența Persoanelor Cluj, serviciul Stare civilă, împotriva Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) și împotriva Municipiului Cluj, reprezentat de Primarul Emil Boc. În acțiune se solicită ca prin hotărârea instanței, autoritățile menționate mai sus să fie obligate să efectueze în certificatul de naștere modificarea sexului, prenumelui și CNP-ului în acord cu identitatea lui de gen masculină.

Acțiunea semnalează încălcarea drepturilor fundamentale ce decurg din cetăţenia UE, în special dreptul la liberă circulaţie şi de şedere. Această neconcordanță dintre actele românești și cele britanice înseamnă, în fapt real, expunerea persoanei la umilire și discriminare, prin îngrădirea drepturilor sale. Vorbim astfel, în cazul de față, despre o persoană trans care este nevoită să circule în UE cu un act de călătorie românesc pe care este înscrisă o identitate feminină, care nu corespunde înfăţişării sale, în condiţiile în care Arian deţine deja un act de călătorie britanic, emis în 2017, pe care este înscrisă identitatea masculină.

Nu este justificat și nici rezonabil ca autoritățile române să-l oblige pe Arian să treacă printr-o altă procedură, de data aceasta în România, întrucât a trecut deja prin toate procedurile legale existente în Marea Britanie pentru a-și schimba actele de identitate ca cetățean britanic, când Marea Britanie era încă tratat echivalent cu un stat membru al UE.

Este important de subliniat faptul că procedura juridică românească este una de lungă durată, care l-ar obliga pe Arian să dovedească din nou aspecte legate de identitatea lui de gen, aspecte care au fost deja examinate şi evaluate favorabil în Marea Britanie. În aceste condiții, răspunsul autorităților române este cu atât mai grav, cu cât, face referire la o procedură judecătorească, care prin natura ei poate conduce la o soluție favorabilă sau nefavorabilă. Acest lucru ar însemna în practică faptul că Arian ar putea rămâne în mod definitiv cu două identităţi diferite: o identitate în Marea Britanie şi altă identitate în România.

Această situație încalcă dreptul lui Arian la liberă circulație și ședere în UE și este discriminatorie și împovărătoare. În plus, refuzul autorităților române de a lua cunoștință de decizia altui stat membru contrazice îndatoririle pe care le au statele membre odată cu aderarea la Uniunea Europeană.

Din 1 ianuarie 2021, când a avut loc ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, Arian îşi exercită dreptul la liberă circulaţie şi dreptul de şedere ca cetăţean european, exclusiv pe baza actelor româneşti, care nu corespund înfăţişării sale, produc confuzie şi îl expun umilirii şi discriminării din partea celor care trebuie să-l legitimeze cu actul de identitate.

Legea română e făcută de oameni limitați, cu limitările de rigoare. Dar și dacă Boc ar fi avut de câștigat ceva la imagine, ar fi știut cum să ceară interpretarea acesteia pentru a-i face mai ușoară viața lui Arian…

Primăria Cluj-Napoca susține că legea din România prevede că schimbările cerute se pot face numai prin decizii ale instanțelor românești.

”În conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, actele de stare civilă se întocmesc în interesul statului şi al persoanei.

Prin acţiunea introductivă, reclamantul a solicitat instanţei să dispună schimbarea menţiunii referitoare la sexul înscris în actul de stare civilă, şi anume din sex feminin în sex masculin, încuviinţarea schimbării prenumelui din Ariana în Arian, a codului numeric personal şi efectuarea menţiunilor corespunzătoare, precum şi eliberarea certificatului de naştere cu noile modificări.

În urma verificărilor efectuate, în registrele de stare civilă ale municipiului Cluj-Napoca a fost înregistrat actul de naştere nr.3029/07.09.1992 privind pe Mirzarafie-Ahi Ariana.

Referitor la solicitările reclamantului, menţionăm faptul că după operarea menţiunii de schimbare  a sexului, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, Serviciul de stare civilă al municipiului Cluj-Napoca alocă din lista cu C.N.P. precalculate primul cod numeric personal liber, corespunzător datei de naştere a persoanei şi din grupa corespunzătoare sexului. Astfel, nu se schimbă doar prima cifră a codului numeric personal existent, ci reclamantul dobândeşte un C.N.P. nou. În continuare procedura de modificare a CNP-ului presupune avizul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj.

În ceea ce priveşte schimbarea prenumelui, în Ordonanţa nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice sunt enumerate limitativ în art.4 alin.2  motivele temeinice de schimbare a numelui, printre care :…”când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medico-legal din care să rezulte sexul acesteia”.

Astfel, procedura schimbării prenumelui este o procedură administrativă reglementată prin Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă şi HG nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi nu o procedură de modificare a actului de stare civilă. Pe cale judecătorească se solicită modificarea statutului civil al persoanei, al sexului titularului actului, urmând ca în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile,  reclamantul să solicite schimbarea prenumelui.

Competenţa teritorială în materie de schimbare a prenumelui revine serviciului public comunitar local sau  primăriei de la locul de domiciliu al solicitantului, iar pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (CRDS) competenţa revine primăriei de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară, dacă nu a avut vreodată domiciliu în ţară la Direcţia Stare Civilă – Sector 1, Bucureşti.  (art. 6 din O.G. nr. 41/2003, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare).

Prin urmare, după operarea menţiunilor corespunzătoare pe actul de naştere al reclamantului, SPCLEP Cluj-Napoca are obligaţia de a elibera certificatul de naştere persoanei îndreptăţite, la cererea acesteia, conform noilor modificări. Există prezumţia că ofiţerul de stare civilă îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în mod conştiincios şi doar în situaţia unui refuz din partea acestuia de a elibera certificatul, instanţa poate obliga la îndeplinirea acestei atribuţii (nu se poate dispune obligarea în mod preventiv).

Astfel, pe baza hotărârii judecătoreşti, definitivă şi irevocabilă, în original, se înscrie pe actul de naştere al titularului menţiunea de schimbare a sexului şi se alocă un CNP corespunzător, eliberându-se un certificat de naştere, cu predarea certificatului anterior. Ulterior, pe baza dispoziţiei prin care s-a aprobat schimbarea prenumelui, se înscrie pe actul de naştere al titularului menţiunea de schimbare a prenumelui, eliberându-se un alt certificat de naştere cu noile modificări şi predarea pentru anulare a certificatului anterior.

Pentru orice modificare intervenită, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, pentru care nu există text de menţiune prevăzut în anexele la HG nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la actele de stare civilă, se solicită Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti textul de menţiune corespunzător”.

 

Sursa: stiridecluj.ro