In vizor

Sprijinul IMM-urilor, un mare bluf: Subvenționarea dobânzilor pe 2 ani, doar dacă economia va crește cu o valoare sub cea înregistrată în 2020

Sprijinul Guvernului Orban pentru întreprinderile mici și mijlocii, dar și a economiei în general, se dovedește a fi o susținere mai degrabă virtuală, o încurajare a întreprinzătorilor din vorbe. Cel puțin aceasta este imaginea care se desprinde din Ordonanța de Urgență 42/2020 publicată în urmă cu câteva zile. De departe, cea mai evidentă demonstrație în acest sens este dată chiar de prevederea prin care statul subvenționează 100% dobânzile aferente liniilor de credite contractate de micro-companii și companiile mici, de la data acordării pâna la 31.12.2020, cu posibilitatea de a prelungi subvenționarea pentru maximum 2 ani, dar cu 2 condiții: 1. pe baza estimării Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză și 2. doar dacă economia va înregistra o creștere în următorii doi ani, adică în anul 2021, respectiv anul 2022, cu o valoare sub cea pe care o va înregistra în anul 2020. Altfel spus, doar în cazul în care economia va fi distrusă, dacă va gâfâi mai rău decât în anul 2020. 

Trebuie menționat că deocamdată nu au fost publicate și normele de aplicare ale Ordonanței de Urgență care, sprijinind, va îngropa economia românească, dar pe baza informațiilor cuprinse deja în acest act putem înțelege cadrul general în care economia se va zbate în chinurile prefacerii liberale. 

Evident, după cum vă puteți da seama, măsurile cu caracter social sunt departe de un guvern liberal, doar că de pe-o zi pe alta vocea întreprinzătorilor și angajatorilor din România își face simțită prezența, solicitând măsuri concrete și injectare masivă de lichidități, vreme în care premierul Orban conduce cu „felicitări”, la Aeroportul din București, medicii români gata să se sacrifice în locul statului român, pentru alte state.

Sau dă undă verde plecării miilor de români pe Aeroportul din Cluj, spre zări ceva mai luminate, precum cele din Germania sau Italia, acolo unde este nevoie de forță de muncă în agricultură. 

CITEȘTE ȘI: Aprozarele lui Daea în varianta Oros: „Această platformă se dorește să vină în sprijinul producătorilor agricoli din sectorul vegetal”

Despre agricultura de la noi, parte a economiei românești, nu vă mai spunem nimic: avem destui bugetari, cel puțin cu vreo 5.300 mai mulți sub guvernarea liberală, decât sub PSD. 

Bugetari să fie, că economia românească oricum a plesnit deja…

CITEȘTE ȘI: Numărul angajaților la stat, în creștere: 5.300 posturi în plus în Guvernul Orban, în condițiile reducerii angajaților din sectorul privat. În spitale, numărul de posturi a fost diminuat cu peste 1.000

Revenind la sprijinul acordat de Guvernul Orban IMM-urilor prin intermediul OUG 42/2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 283/04.04.2020, pentru modificarea și completarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, redăm în cele ce urmează principalele măsuri și modificări așa cum reies acestea din cadrul general stabilit de acest act.

Cu câteva precizări pe marginea ordonanței. 

Probabil una dintre cele mai însemnate prevederi se referă la faptul că statul subvenționează 100% dobânzile aferente liniilor de credite contractate de către micro-companii și companiile mici, de la data acordarii pâna la 31.12.2020. 

Doar că în acest caz, subvenționarea se va putea prelungi pentru maximum 2 ani, doar în condițiile în care economia va crește, pe baza estimării Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, în următorii doi ani cu o valoare sub cea pe care o va înregistra la nivelul anul 2020. 

Altfel spus, clientul/beneficiarul se află în fața riscului de a-și plăti singur dobânda pentru creditul contractat chiar din următorul an. 

IMM-urile, companii medii, mici si microcompanii, vor putea accesa de la bănci finanțări de până la 10 milioane lei – din care maxim 5 milioane lei pentru capital de lucru și maxim 10 milioane lei pentru investiții – în condițiile în care suma celor două segmente nu poate depăși 10 milioane lei/beneficiar. Procentul de garantare din partea statului este de 80%.

Iar companiile mici și micro-companiile vor putea accesa, distinct, doar linii de credit, fără credite de investiții, de pâna la 1 milion lei în cazul companiilor mici și de 0,5 milioane lei în cazul micro-companiilor.

Facilitățile de finanțare garantate de stat nu pot depăși în același timp cea mai mare valoare din urmatoarele trei categorii, pentru fiecare beneficiar în parte:

– 2 x fondul anual de salarii pentru anul 2019 al companiei (inclusiv contribuții ale angajatului și angajatorului)/- 25% x cifra de afaceri pe anul 2019 realizată de companie/- necesarul de lichidități, atât pentru capitalul de lucru, cât și investiții este condiționat de prezentarea de documente justificative. În acest caz, cuantumul împrumutului(lor) nu poate depăși valoarea necesarului de lichidități pe următoarele 18 luni de la momentul acordarii împrumutului. 

– Plafonul max garantare: 3,1 miliarde EUR

– Bugetul schemei de stat: 161 milioane EUR

– Numărul de beneficiari acceptați: 40.000.

1. Potrivit Ordonanței de urgență nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, s-a aprobat Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, ce are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii de către instituțiile de credit. Este un program multianual de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează (criterii modificate sau introduse de OUG nr. 42/2020):

a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiții este de 10.000.000 lei, în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

i. dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate.

sau

ii. 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019.

sau

iii. o valoare care să rezulte din nevoile sale, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

Vechea prevedere din OUG nr. 110/2017 (modificată de OUG nr. 42/2020):

a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita a 5.000.000 lei. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10.000.000 lei. Pentru IMM-urile care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare

b) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderi mici, în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

i. dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate.

sau

ii. 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019.

sau

iii. o valoare care să rezulte din nevoile sale, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

Vechea prevedere din OUG  nr. 110/2017 (modificată de OUG nr. 42/2020)

 b): una sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici. Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute anterior. Pentru microîntreprinderi sau întreprinderile mici care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare.

2. În privința subvenționării dobânzii, rămâne nemodificat procentul de subvenționare de 100%, însă se modifică perioada de subvenționare, de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după intrarea în vigoare a OUG nr. 42 și până la 31 decembrie 2020.

Vechea reglementare din OUG nr. 110/2017 prevedea subvenționarea dobânzii până la 31 martie 2021.

3. Modificări în privința condițiilor de eligibilitate în cadrul programului. Se impun noi restricții:

1. beneficiarul nu figurează cu credite restante, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31.12.2019 sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei riscului de credit;
2. nu se află în interdicție de a emite cecuri la data de 31.12.2019 și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31.12.2019;
3. prezintă instituției de credit garanții colaterale;
4. depun un document scris prin care se angajează să nu indisponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a OUG nr. 42/2012 până la 31.12.2020.
– Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele/domeniile:
• activități de jocuri de noroc și pariuri;
• producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili;
• producție sau comercializare de tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope.
5. Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni (vechea reglementare era de  120 de luni)  în cazul creditelor pentru investiții și de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezenței ordonanțe de urgență.
6. În aplicarea prevederilor OUG nr. 110/2017, se aprobă Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice fenerate de COVID 19.
Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor
în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
1. Obiectivul acestei scheme de ajutor îl reprezintă susținerea IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.
2. Tipuri de ajutoare:
1. ajutor de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi (conform prezentării de mai sus);
2. ajutor de stat sub formă de grant.
IMM-urile care au contractat credite/linii de credit garantate conform OUG nr. 110/2017 beneficiază de un grant în limita cumului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.
3. Sunt introduse prevederi speciale pentru sectorul agriculturii, prelucrării și comercializării produselor agricole, pisciculturii și acvaculturii.
4. Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei IMM-urile din toate sectoarele de activitate, cu excepția celor declarate neeligibile potrivit OUG nr. 110/2017, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, atât criteriile de eligibilitate prevăzute în art. 3 din OUG nr. 110/2017, cât și următoarele criterii:
• sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 lit. a și art. 3 alin. 1 din OUG nr. 110/2017;
• nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau au fost executate în cazul în care s-au emis astfel de decizii;
• nu au fost solicitate alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;
• nu se aflau în dificultate în sensul art. 2 punctul 18 din Regulamentul UE 651/2014, dar care s-au aflat în dificultate ulterior din cauza pandemiei COVID-19;
• depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent, până la 31.12.2020.
5. Perioada de valabilitate a schemei de ajutor se încheie la data de 31.12.2020, iar perioada în care se poate efectua plata grantului este de până la 31.03.2021, cu posibilitatea prelungirii.
6. Beneficiarii ajutorului de stat, în baza acestei scheme, trebuie să păstreze toate documentele aferente ajutorului de stat timp de 10 ani și sunt obligați să le pună la dispoziția autorității de implementare a schemei de ajutor sau a Consiliului Concurenței, ori de câte ori le sunt solicitate.


 

 

 

 

sursa foto: wallstreet.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *