In vizor

Societățile Consiliului Județean Cluj aflate cu un picior în groapa falimentului

Drumuri și Poduri Județene SA și Societatea Pază și Protecție, ambele aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj merg pe pierdere de mai mulți ani. În ciuda faptului că ambele societăți s-au aflat în pragul falimentului, Consiliul Județean alocă frecvent bani pentru redresarea situației financiare, iar conducerile celor două firme promit an de an că lucrează la un plan pentru repunerea pe picioare a afacerilor.

La finalul anului trecut, Drumuri și Poduri SA Cluj avea creanțe în sumă de 4.998.652 lei, care reprezintă clienţi neîncasați la 31.12.2018 din lucrări facturate și neîncasate, lucrări în curs de verificare și lucrări facturate pentru care s-a deschis procedura judiciară de recuperare.

Datoriile societăţii la data de 31.12.2018 sunt în valoare de 24.042.465 lei, în scădere față de anul 2017 cu 6.110.859 lei, reprezentând credite bancare pe termen scurt, leasing financiar, garanții reținute de la subantreprenori și asociați, datorii comerciale, datorii în legătură cu personalul și asigurările, datorii în legătură cu bugetul statului.

A scăzut și cifra de afaceri netă realizată în anul 2018 față de anul 2017 de la 41.038.507 lei la 32.286.270 lei. La încheierea exerciţiului financiar, Drumuri și Poduri SA înregistrează o pierdere netă în valoare de 8.694.268 lei, diminuându-se față de pierderea anului 2017 care a fost în sumă de 19.618.841 lei.

Societatea Pază și Protecție avea la finele anului 2018, creanţe în sumă de 378.844 lei, care reprezintă clienţi ce urmează a se încasa în exerciţiul financiar următor, conform termenelor prevăzute în contracte, clienţi incerți, creanţe în legătură cu personalul, creanțe în legătură cu bugetul statului, alte creanțe.

Datoriile societăţii la data de 31.12.2018 sunt în valoare de 2.294.373 lei, crescând fată de anul 2017 cu 466.295 lei. Datoriile cu termen de plată sub un an sunt în sumă de 288.653 și reprezintă datorii comerciale, datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate, datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului. Datoriile cu termen de plată mai mare de un an sunt în sumă de 2.005.720 lei reprezentând datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului.

Cifra de afaceri realizată în anul 2018 a scăzut față de anul 2017 de la 2.386.144 lei, la 2.140.369 lei datorită rezilierii unor contracte de prestări servicii de pază și protecție.

La încheierea exerciţiului financiar, societatea înregistrează pierdere netă în sumă de 496.738 lei.

Pe de altă parte, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca are o cifră de afaceri mai mare decât în urmă cu doi ani și un profit de aproape 14 milioane lei. Cu toate acestea, Consiliul Județean a amânat de nenumărate ori aprobarea situației financiare și a redus drastic alocarea de fonduri pentru dezvoltare.

Creanţele înregistrate de Aeroportul Avram Iancu sunt în sumă de 17.043.456 lei, în scădere față de 2017 cu 3.302.712 lei și reprezintă creanțe comerciale și alte creanțe.

Datoriile regiei la data de 31.12.2018 sunt în valoare de 93.047.939 lei, scăzând față de anul 2017 cu 12.075.265 lei. Din totalul datoriilor înregistrate la data de 31.12.2018 datoriile curente în sumă de 26.491.258 lei.

Cifra de afaceri realizată în anul 2018 a crescut față de anul 2017 de la 81.199.599 lei la 90.748.690 lei.

La încheierea exerciţiului financiar, Aeroportul International Avram Iancu înregistrează un profit net în valoare de 13.909.400 lei care este propus spre repartizare, astfel: 2.118.001 lei pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenți, 5.895.700 lei vărsăminte la bugetul local, 1.187.541 lei pentru participarea salariaților la profit și 4.708.158 lei pentru alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *