In vizor

Rectorul USAMV Cluj-Napoca, prof. dr. Cornel Cătoi, a fost suspendat din funcție prin hotărârea Tribunalului Cluj

Dima Alexandru Valerian, avocat înscris în Baroul Cluj, a asistat cinci profesori universitari din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj (USAMV) într-un litigiu împotriva universității privind o serie de nereguli în procesul electoral al actualului rector, dl. prof. dr. Cornel Cătoi.

Tribunalul Cluj, secția de contencios administrativ, a admis astăzi cererea de suspendare din funcția de rector al USAMV Cluj-Napoca a domnului prof. dr. Cornel Cătoi, soluția pronunțată de instanța de judecată fiind executorie și putând fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la data comunicării.

Extras din soluția instanței: ,,Admite în parte cererea de suspendare a executării actelor administrative, formulată în temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004 de reclamanţii M L, O N-A, F V, C R, C D, în contradictoriu cu pârâta U Ş A M V C-N C şi intervenient forţat prof. univ. dr. rector C C. Dispune suspendarea executării Hotărârii nr. 850/12.01.2024 şi Hotărârii nr. 2729/07.02.2024 emise de Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, până la soluţionarea definitivă a acţiunii de fond. Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare a executării Hotărârii nr. 1706/25.01.2024 emisă de Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Ia act că reclamanţii vor solicita cheltuieli de judecată pe cale separată şi respinge cererea pârâtei şi intervenientului de obligare a reclamanților la plata de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs, în termen de 5 zile de la data comunicării. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Cluj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei azi, 06.06.2024.”

Neregulile sesizate de noi în cadrul dosarului nr. 1851/117/2024 privesc două argumente principale:

1. Candidatura nelegală a domnului prof. dr. Cornel Cătoi la funcția de rector al USAMV Cluj-Napoca întrucât Legea 199/2023 a învățământului superior interzice unei persoane să ocupe funcția de rector la aceeaşi instituţie de învăţământ superior pentru mai mult de două mandate, iar rectorul suspendat al USAMV Cluj-Napoca în prezent se află la cel de-al treilea mandat.

Precizăm faptul că această suspendare reprezintă un precedent extrem de important în România și un semnal important din partea justiției întrucât mai multe universități din România sunt conduse de rectori aflați la al treilea mandat.

2. Alegerile pentru funcția de rector al USAMV Cluj-Napoca au fost viciate prin faptul că un număr de 413 studenți au fost excluși de pe listele de votare pentru reprezentanții studenților (Prefectul Studenților, reprezentanții studenților în Consiliile Facultăților, respectiv reprezentanții studenților în Senatul Universitar).

Așadar, astăzi, 06 iunie 2024, Tribunalul Cluj a decis suspendarea Hotărârii Senatului Universitar al USAMV Cluj-Napoca nr. 850/12.01.2024 privind avizarea candidaturii pentru funcția de rector a dlui. prof. dr. Cornel Cătoi și a Hotărârii Senatului Universitar al USAMV Cluj-Napoca nr. 2729/07.02.2024 privind validarea alegerilor pentru funcția de rector.

Totodată, pe rolul Tribunalului Cluj se află dosarul nr. 1836/117/2024 privind anularea actelor administrative mai sus indicate, dosar care are stabilit primul termen de judecată pentru data de 25 octombrie 2024.

Așadar, ca urmare a pronunțării soluției judecătorești de astăzi, actualul rector al USAMV Cluj-Napoca este suspendat din funcție.

Avocat Alexandru Valerian Dima.