In vizor

Profesorul clujean Bogoslavievic, despre reducerea numărului orelor de istorie: „Copiii o să fie niște roboței bine dirijați de la butoane”

Proiectele de Planuri-cadru pentru învățământul liceal și profesional, supuse dezbaterii publice, au prilejuit discuții ample în rândul profesorilor de istorie, nu numai din învățământul preuniversitar, dar și universitar. Aceștia sunt profund indignați de faptul că se propune reducerea numărului orelor de istorie și geografie.

Ziar de Cluj l-a contactat pe Vladimir-Alexandru Bogosavlievici, profesor de istorie în cadrul Colegiului George Barițiu. Acesta a precizat că prin reducerea orelor de istorie și de geografie se limitează cultura generală a copiilor care vor deveni astfel doar niște roboței.

„Gândiți-vă dumneavoastră că această disciplină, istoria este o condiție sine qua non a culturii generale, pentru că asta implică. Pe lângă faptul că este un ADN a unei nații. Și nu numai a unei nații. Învață și relațiile interetnice și interculturale. Este efectiv o spălare pe creier. În măsura în care lipsește cultura generală și cu desăvârșire se vede lucrul acesta. Ștergând orele de istorie și nu numai, pentru că am înțeles că și cele de geografie, cultura generală se limitează. Nu mi se pare o treabă benefică pentru viitor ca acești copii să fie niște roboței bine dirijați de la butoane. Probabil că asta se vrea, dar fără cultura generală omul nu are o personalitate, e ca un zombi. Cultura generala este o condiție sine qua non a copiilor și a oamenilor, dar din păcate lipsește și nu e o treabă nouă la noi în România. Să nu credeți că înainte se făcea foarte multă cultură generală, dar totuși mai multă decât acuma. Ar fi un pas înapoi a societății din punct de vedere cultural”, a declarat pentru Ziar de Cluj profesorul de istorie Vladimir-Alexandru Bogosavlievici. 

Mai mulți profesori de istorie au inițiat petiții prin care oferă alternative pentru planurile cadru, aflate încă în dezbatere publică. 

Potrivit potrivit proiectelor aflate în dezbatere, în Varianta 2 de planuri cadru pentru filiera Teoretică, atât la specializarea Filologie, cât și la Științe sociale, dispare câte o oră din trunchiul comun. Istoria, care reprezintă disciplină de profil și la care elevii susțin examenul de Bacalaureat, este reprezentată cu ore mai puține în trunchiul comun decât discipline care nu sunt relevante pentru profil. La filiera Vocațională se prevede o singură oră de Istorie pe săptămână în Trunchiul comun, la clasele a XI-a, profil Artistic. La filiera Tehnologică, la Varianta 1 se reduce numărul de ore la ciclul superior al liceului. Clasele a IX-a, a X-a, a XII-a rămân cu o oră pe săptămână. La clasa a XI-a, în loc de două ore pe săptămână la trunchiul comun, este alocată o singură oră. Și la Varianta 2 se reduce numărul de ore. Clasele a IX-a, a X-a, a XII-a rămân cu o oră pe săptămână, iar la clasa a XI-a, în loc de două ore pe săptămână în trunchiul comun, este alocată o oră din trunchiul comun și una în curriculum diferențiat. În Varianta 3 se reduce drastic numărul de ore la Istorie. La ciclul inferior al liceului, clasa a IX-a sunt prevăzute 0,5 ore pe săptămână, la clasa a X-a o oră pe săptămână, iar în ciclul superior al liceului sunt prevăzute 0,5 ore pe săptămână la clasele a XI-a și a XII-a.

Profesorii care au inițiat această petiție consideră că se creează discriminări între elevi care se găsesc în imposibilitatea de a-și forma o cultură generală solidă.

Profesorii au venit și cu o serie de propuneri:

1.      Păstrarea actualului număr de ore în trunchiul comun la disciplina Istorie pentru filierele Teoretică și Tehnologică, în condițiile în care de-a lungul anilor numărul de ore acordat disciplinei Istorie a scăzut continuu.

2.      La filiera Teoretică, propunem ca numărul de ore din Curriculum Diferențiat să crească la 2 ore, pentru a oferi posibilitatea elevilor care susțin examenul de Bacalaureat să se pregătească adecvat și să aibă egalitate de șanse cu elevii care optează pentru alte materii.

3.      La filiera Vocațională, profilul Artistic și profilul teologic – Cultul greco-catolic-teologie greco-catolică, numărul de ore să fie similar cu cel de la profilul Teologie Ortodoxă (2 ore în trunchiul comun) în condițiile în care studiul Istoriei este la fel de important pentru formarea elevilor, disciplina este obligatorie la Bacalaureat și toți elevii trebuie să beneficieze de șanse egale.

4.      În locul general formulatei denumiri a disciplinei (Istorie), la clasa a XII-a să se introducă studierea Istoriei românilor, pentru a oferi elevilor repere esențiale de înțelegere a trecutului național, în curgere logică și cronologică a evenimentelor și de asumare a momentelor fondatoare ale statului și națiunii române. Nu trebuie uitat faptul că pentru obținerea cetățeniei române întrebările privind istoria națională constituie unul dintre principalele repere. Mai mult, această disciplină este esențială pentru românii din afara granițelor (Republica Moldova și diaspora occidentală), a căror contribuție la dezvoltarea în ansamblu a țării a fost și va fi una extrem de importantă. Păstrarea identității naționale, a diversității culturilor și tradițiilor este, de altfel, unul dintre pilonii afirmați de Uniunea Europeană prin „Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”, adoptată în 2009, iar România are obligația nu doar de a respecta angajamentele europene, ci și de a apăra patrimoniul național, din care face parte și Istoria.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *