Din oras

Primăria respinge plângerea Florisal privind condițiile de cedare cu titlu gratuit a terenului necesar „lărgirii” Căii Moților-Mănăștur. Reclamanții contestă „mecanismul menit a impune proprietarului renunțarea forțată la dreptul de proprietate”

Primăria respinge ca nefondată plângerea întocmită de beneficiarul Planului Urbanistic Zonal (PUZ) din 2014 – Florisal SA – privind condițiile de cedare cu titlu gratuit a unui teren necesar extinderii arterei Moților-Mănăștur. 

Beneficiarii PUZ-ului aprobat în decembrie 2014 – SC Florisal SA și SC Drusal SA – au solicitat prin intermediul unei plângeri revocarea parțială a Hotărâri de Consiliu local din 2014 privitoare la instituirea unei obligații de amenajare a drumului în sarcina beneficiarilor PUZ și cedarea cu titlu gratuit către municipiul Cluj-Napoca a terenului și investițiilor realizate – suprafețele de teren cu destinație de drum după amenajare. 

De asemenea a fost solicitată și revocarea parțială a prevederilor unei Hotărâri de Consiliu local din iulie 2015 privitor la amenajarea drumului și încheierea în formă autentică a contractului de donație a imobilului amenajat și predarea drumului către municipiul Cluj-Napoca. 

În expunerea de motive realizată de Florisal SA și Drusal SA privind solicitarea de revocare parțială a celor două hotărâri este menționat caracterul „nelegal al celor două HCL”.

„Nelegalitatea celor două HCL rezultă deci din instituirea de către autoritatea publică locală a unor prevderi ce se constituie într-un mecanism menit a impune proprietarului renunțarea forțată la dreptul de proprietate, ca o condiție a exercitării drepturilor sale, ceea ce înfrânge garanțiile constituționale acordate dreptului de proprietate și se constituie într-un izvor nelegal de constituire a titlului proprietății publice”, se arată în plângerea formulată de Vasile Pușcaș (Florisal SA) și Apan Mihai Constantin (Drusal SA), reprezentați de Stegăroiu și Asociații. 

Primăria respinge ca „nefondată” plângerea formulată de proprietarii imobilului:

„Proprietarele imobilului – SC Florisal și Drusal SA au solicitat modificarea hotărârii referitor la condițiile de cedare a drumului către municipiu, respectiv: drumul să fie cedat municipiului conform Ofertelor de donație nr 850/2015 și 851/2015, după eliberarea autorizațiilor de construire pentru investiția de bază și pentru respectivul drum. 

Drumul va fi construit de firmele investitoare la nivel de strat de uzură și cu toate elementele definitorii ale unui drum – iluminat public, evacuare ape meteorice, plantații – precum și cu rețelele tehnico-edilitare aferente, realizate conform prevederilor legale și normativelor tehnice în vigoare, în baza autorizațieid e cosntruire la terminarea lucrărilor pe șantier, iar recepționarea și donarea și predarea acestuia către municipiu va fi co condiție pentru recepționarea investiției de bază”, se arată în răspunsul oferit de Primărie la plângerea formulată. 

În aceste condiții, administrația locală apreciază plângerea ca nefondată:

„Considerăm că plângerea prealabilă este nefondată”, notează reprezentanții autoritățilro locale. 

„Propunem Consiliului local respingerea Plângerii prealabile ca nefondată și menținerea prevederilor Hotărârii nr 482/2014 privitoare al instituirea obligației de amenajare a drumului în sarcina beneficiarilor PUZ și cedarea cu titlu gratuit către municipiul Cluj-Napoca a terenului și a investițiilor realizate dar și a prevederilor Hotărârii nr 244/2015 privitoare la instituirea obligației de amenajare a drumului în sarcina beneficiarilor PUZ și cedarea cu titlu gratuit către municipiul Cluj-Napoca a terenului și a investițiilor realizate, deoarece aceste hotărâri au fost adoptate la inițiativa și propunerea celor două firme investitoare”, se arată în concluzia Primăriei la plângerea prealabilă formulată. 

 

Informarea privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Florisal S.A. și S.C. Drusal S.A din aprilie 2021 poate fi consultată aici. 

Primăria se judecă cu Florisal SA și în cazul terenului expropriat pentru realizarea Parcului Observator. 

CITEȘTE ȘI: Liber pentru Parcul Observator: terenul urmează să fie expropriat pentru „cauză de utilitate publică”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *