In vizor

Pagubă de 12.000 lei la Cluj Innovation Park. Au fost decontate cheltuieli mai mari decât cele cuvenite pentru deplasarea în străinătate

Curtea de Conturi a descoperit nereguli la Cluj Innovation Park, societatea care administrează Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative (CREIC – Buftea de Cluj) și Centrul pentru Sprijinirea Afacerilor TEAM. Raportul pe anul 2019 al Curții de Conturi a fost publicat. Au fost descoperite pagube de aproximativ 12.000 lei. Este vorba despre cheltuieli cu indemnizația de deplasare în străinătate.

“În perioada 2017-2019, la Cluj Innovation Park SA au fost decontate cheltuieli cu indemnizația de deplasare în străinătate mai mari decât cele cuvenite, fiind cauzată o pagubă efectivă societății în sumă de 12.145 lei”, scrie în raportul Curții de Conturi.

În document este precizat faptul că se solicită stabilirea întinderii prejudiciului și luarea măsurilor ce se impun pentru recuperarea acestuia.

“Concluzia exprimată a fost concluzie generală adversă, deoarece în urma acțiunii de control, s-a constatat că evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat nu sunt în concordanță, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea, și nu se respectă, sub toate aspectele semnificative, principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității entității SC Cluj Innovation Park SA Cluj-Napoca, la data de 31 decembrie 2019”, scrie în raportul Curții de Conturi.

Cluj Innovation Park a fost înființată în 2013 pentru a administra CREIC și TEAM. Deși cele două centre sunt în funcțiune, ani la rând compania a fost pe pierdere.

În raportul de activitate pe primul semestru al anului trecut, conducerea Cluj Innovation Park arăta că o serie de probleme majore semnalate și în raportul anual precedent au rămas nerezolvate. Aceste probleme reprezintă factori majori care au influențat și influențează în continuare în mod negativ direct și decisiv realizarea obiectivelor propuse. Aceștia au fost următorii:

– nefinalizarea drumului de acces dintre strada Oașului și cele două obiective

– starea necorespunzătoare a actualului drum de acces dinspre strada Oașului. La momentul redactării prezentului raport, acest drum este și mai greu practicabil, în special pentru mașini mici

– starea aproape impracticabilă a drumului de acces dintre centrul CREIC și centrul TEAM;

– lipsa unui mijloc de transport în comun care să transporte rezidenții și vizitatorii către cele două centre. În prezent, accesul se face exclusiv cu mijloace de transport personale;

– finalizarea cu întârziere a lucrărilor necesare pentru obținerea autorizării ISU în cazul clădirii de birouri din centrul TEAM.

Aceste probleme au limitat realizarea unui grad de ocupare mai mare și implicit atingerea celorlalți indicatori referitori la numărul de companii și numărul locurilor de muncă create în cadrul parcului industrial. Ținând cont de aceste aspecte, considerăm că există justificări suficiente și întemeiate pentru ca reprezentanții autorității tutelare să revizuiască obiectivele și criteriile de performanță stabilite inițial.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *