Politica

Nu sunt bani pentru Educație, dar apare o nouă categorie bugetară: asistent de judecător. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, cu 169 de voturi ”pentru”, 68 de voturi ”contra” și 28 de abțineri, o lege care înființează o nouă funcție în magistratură, „asistentul judecătorului”. Proiectul merge la Senat în calitate de for decizional.

  • Potrivit legii, asistenţii judecătorului vor funcţiona la curţile de apel, la tribunale, la tribunale specializate, precum şi la judecătoriile din municipiul Bucureşti şi la cele care îşi au sediul în reşedinţele de judeţ. Ei vor îndeplini orice atribuţii stabilite în condiţiile legii de judecători.

Angajații pe această poziţie ar trebui să degreveze o parte biocratică a activității judecătorilor. Asistenții sunt selectați pe baza unui concurs și postul este adresat persoanelor care sunt licențiate în Drept. Potrivit proiectului de lege, candidații trebuie să se prezinte la un examen, dar totodată, este nevoie să dovedească că sunt apți din punct de vedere clinic. Chiar dacă participanții trec de probele teoretice și practice, evaluarea psihologică este eliminatorie.

Recrutarea asistenților se va face pe baza unui concurs, organizat la nivelul curților de apel, cu aprobarea Secției pentru Judecători de la CSM. Proiectul menționează că „poate fi numită în funcția de asistent al judecătorului persoana care are cetățenia română, domiciliul în România și capacitatea deplină de exercițiu; este licențiată în Drept; nu are antecedente penale; cunoaște limba română; este aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea funcției și care se bucură de o bună reputație”. Pentru organizarea concursului, se va înființa o comisie specială de organizare, de examinare și de soluționare a contestațiilor.

Textul legii arată că asistentul judecătorului este cel care trebuie să constituie un sprijin pentru judecători. Astfel, angajații trebuie să se angajeze în diferite activități pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, asigurând premisele pentru îmbunătățirea eficienței și calității actului de justiție. Asistentul judecătorului își va desfășura activitatea în curțile de apel, tribunale, judecătorii și tribunal specializat.

Numărul de posturi de asistenți ai judecătorului pentru fiecare curte de apel şi instanţele din circumscripţia acestora se stabileşte de către ordonatorul principal de credite, cu avizul CSM. Recrutarea asistenţilor judecătorului se face prin concurs organizat la nivelul curţilor de apel. Procedura de organizare și desfășurare a concursului se stabilește prin regulament aprobat de CSM.

Poate fi numită în funcţia de asistent al judecătorului persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu; Nemodificat

b) este licenţiată în drept

c) nu are antecedente penale

d) cunoaşte limba română

e) este aptă, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei

f) se bucură de o bună reputaţie