Politica

Noua metodă de decontare a navetei elevilor va fi stabilită printr-un ordin de ministru, după ce ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial. Desigur, momentan, plățile sunt suspendate până la noile reguli

Ordonanța de Urgență pentru decontarea navetei elevilor a fost publicată joi, 17 noiembrie, în Monitorul Oficial. Concret, ordonanța nr. 159 din 17 noiembrie modifică și completează art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011. Elevii care sunt merg la școală într-o altă localitate vor primi o sumă forfetară pentru cheltuielile de transport, în funcție de distanța dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care sunt școlarizați, potrivit sursei citate. Noua metodă de decontare va fi stabilită printr-un ordin de ministru, conform documentului consultat. Ordonanța prevede că elevii vor primi banii în avans.

  • Practic, prin abrogarea alineatului (1^6) se anulează modul de calcul pentru suma pe care trebuie să o primească elevii pe baza Ordonanței 50 din 2021. Acest lucru înseamnă că plățile sunt suspendate până publicarea noului ordin de ministru.

În documentul publicat în Monitorul Oficial nu este menționat nimic despre modalitatea în care se face decontarea și dacă elevii navetiști trebuie să prezinte documente justificative. În schimb, a fost introdus următorul alineat: ”Modalitatea de acordare și de decontare a sumelor, pentru elevii care sunt școlarizați în altă localitate decât localitatea de domiciliu, se stabileşte prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului educaţiei”.

  • Există posibilitatea să mai treacă o săptămână până va fi publicat noul ordin cu modalitatea de decontare a navetei elevilor, ceea ce înseamnă că elevii încă nu au cum să-și primească banii.

În document apare că se asigură o sumă forfetară lunară de 60 de lei/lună, pentru distanța de până la 3 km. Pentru distanțele ce depășesc 3 km, suma de 60 de lei/lună se suplimentează cu 6 lei/lună, pentru fiecare kilometru.

Potrivit sursei menționate, „suma forfetară este neimpozabilă și nu este luată în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea bursei de studiu și/sau a bursei de ajutor social”.

Într-un comentariu pe Facebook, Ligia Deca scrie că ordonanța „creşte semnificativ sumele pentru naveta (adică de patru ori, acolo unde prețul este mare), fix pentru copiii din rural. A fost solicitată de cele mai mari organizații reprezentative de elevi şi părinți. Şi chiar cred că îmbunătățeşte semnificativ situația copiilor vulnerabili”.

  • Alineatele (1^3 ), (1^4 ), (1^7 ) și alin. (1^8 ) de la art. 84 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(1^3) Elevilor care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu li se asigură o sumă forfetară lunară pentru cheltuielile de transport, în funcție de distanța dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care sunt școlarizați, dus-întors, pe durata cursurilor școlare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ în care sunt școlarizați. Elevii beneficiază de plata în avans a sumei forfetare lunare. Suma forfetară este neimpozabilă și nu este luată în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea bursei de studiu și/sau a bursei de ajutor social.

(1^4) Elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care studiază și localitatea de domiciliu, astfel:

  • a) contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați. Decontarea se face pe baza documentelor de transport;
  • b) contravaloarea unei călătorii dus-întors efectuate în perioada fiecărei sărbători legale, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați. Decontarea se face pe baza documentelor de transport;
  • c) suma decontată pentru facilitățile prevăzute la lit. a) și b) este neimpozabilă și nu este luată în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea bursei de studiu și/sau a bursei de ajutor social, precum și pentru alte beneficii sociale.

(1^7) Pentru facilitățile de transport acordate elevilor, prevăzute la alin. (13), se asigură o sumă forfetară lunară de 60 de lei/lună, pentru distanța de până la 3 km. Pentru distanțele ce depășesc 3 km, suma de 60 de lei/lună se suplimentează cu 6 lei/lună, pentru fiecare kilometru.

(1^8) În cazul în care costul transportului este mai mare decât suma forfetară prevăzută la alin. (17), aceasta poate fi majorată cu până la 100%, dar nu mai mult decât contravaloarea documentelor de transport prezentate de către elevii care solicită suplimentarea sumei forfetare. În acest caz, sumele se decontează pe baza documentelor de transport emise de operatorii de transport. În situația în care suma forfetară lunară majorată cu 100% nu acoperă cheltuielile lunare de transport pe bază de abonament/pachet de bilete, diferența poate fi decontată din bugetele județelor/sectoarelor municipiului București.”

Foto: Captură Monitorul Oficial