Din oras

Nemulțumiți de salarizare și modul de aplicare a sporurilor în învățământ, profesorii clujeni vor picheta sediul Prefecturii în data de 23 martie

Nemulțumiți de salarizare și modul de aplicare a sporurilor în învățământ, profesorii clujeni își încep protestele joi, 23 martie, prin pichetarea sediului Prefecturii Cluj.

 • Protestele au fost declanșate de cele două mari federații sindicale din învățământ: Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federatia Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret”.
 • Membrii Sindicatului Liber din Învățâmântul Preuniversitar clujean, parte a Federația Sindicatelor Libere din Învățământ își vor cere drepturile în stradă.

Profesorii au o listă de revendicări, parte dintre ele vizând și personalul nedidactic și auxiliar.

 • rezolvarea problemei aplicării integrale a dispozițiilor Legii – cadru nr. 153/2017 pentru toate categoriile de salariați din învățământ, astfel încât toate categoriile de salariați din sistemul educațional să beneficieze de salariul de bază prevăzut de această lege pentru anul 2022;
 • identificarea unor soluții pentru creșterea veniturilor personalului didactic auxiliar;
  adoptarea, în regim de urgență, a normativelor pentru personalul nedidactic și personalul didactic auxiliar, având în vedere că normativele care se aplică sunt din anul 1998;
 • aplicarea regulamentelor privind acordarea sporurilor pentru condiții de muncă, întrucât salariații din învățământ sunt singurele categorii de bugetari care nu beneficiază de acordarea acestor sporuri;
 • în noua lege de salarizare, grila propusă trebuie să poziționeze personalul din învățământ pe o treaptă superioară celei actuale în ierarhia funcțiilor bugetare, în raport de importanța socială a activității prestate;
 • remedierea anomaliilor actuale în ceea ce privește salarizarea celor care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control, având în vedere că, după ce veniturile acestora au rămas nemodificate în ultimii patru ani, se constată că acestea sunt inferioare salariaților care ocupă funcții de execuție;
 • instituirea, prin lege, a regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației;
  plata suplimentară a personalului din unitățile/instituţiile de învățământ nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile;
 • plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic.

În cazul în care aceste cereri nu își vor găsi rezolvarea, angajații din școlile clujenei vor participa în luna mai la un marș de protest la București, iar în ultima decadă a lunii mai, cadrele didactice vor declanșa greva generală.

 

Foto: arhivă