In vizor

Mircea Avram, angajat la primăria Cluj-Napoca? Fostul director de la RAADPP se ocupă, mai nou, cu monitorizarea RAT, CTP şi RADP

Gurile rele de prin Primăria Cluj-Napoca spun că fostul director al RAADPP Mircea Avram ar fi angajatul instituţiei nu prin concurs, ci prin detaşare de la o firmă privată la Compartimentul pentru monitorizarea managementului regiilor autonome. Despre managementul lui Mircea Avram un audit asupra activităţii sale pe vremea când conducea destinele RAADPP spune că au existat mai multe neregului sub mandatul său. Avram a contestat rapoartele de audit; mai mult decât atât, a ameninţat jurnaliştii că au publicat informaţii nereale, motivându-şi afirmaţiile că documentele din care Ziar de Cluj a citat erau semnate de auditori neacreditaţi. Ei bine, informaţiile  publicate de Ziar de Cluj în urmă cu două luni sunt confirmate de un raport de audit intern relizat la comanda Consiliului Judeţean Cluj

Mircea Avram se văita pe site-ul pe care îl patronează că Ziar de Cluj nu a  prezentat decat un singur punct de vedere cu privire la cum poţi împărţi o licitaţie în trei şi că auditorii care semnau actele respective nu erau acreditaţi. Documntele din care cităm azi reprezintă încă un punct de vedere, de data aceasta al Consiliului Judeţean Cluj, care a realizat un audit pentru perioada 2011-2012 cu auditori agreaţi.

Auditul intern privind “Evaluarea modului de gestionare a contractelor încheiate în baza programului anual al achiziţiilor publice” din 2013 la Regia Autonomă  a Domeniului Public şi Privat  al Judeţului Cluj 2011-2012 a vizat verificarea pentru doi ani  a activităţii Regiei. Auditorii au examinat programul anual al achiziţiilor publice, situaţia achiziţiilor realizate, caiete de sarcini, referatele de evaluare a ofertelor/aprobare atribuire contracte, deviz oferta, Contracte de achiziţii, acte adiţionale la contracte, referate şi procese verbale, centralizatoare situaţii de lucrări, dispoziţii de şantier, note de constatare acord cadru, cotracte subsecvente etc. 

Veridicitatea documentelor nu mai pate fi negată, din moment ce acestea  există în arhiva CJ Cluj cu numere de înregistrare. Dar să cităm din raportul de audit care ne informează la pagina 48 că : 

“Pentru perioada 2011-2012 nu există o evitdenţă a tuturor contractelor încheiate. S-a solicitat o situaţie privind contractele aflate în vigoare în anul 2011şi 2012.”

Astfel a fost analizat de către auditori acreditaţi contractul de lucrări “Refaceri după inundaţii pod peste Valea Călata” de unde reiese sub semnătura a 4 auditori acreditaţi:

“În 2011, RAADPP  a încheiat pentru lucrări “Refacere după inundaţii pod Valea Călatei” două contracte cu societatea S.C. Prima Rom SRL. Contract 13/IC din 04.07.2011 – Amenajare albie la pod, respectiv 13/a IC din 08.072011 având ca obiect Suprastructură pod + cale pe pod şi zone racordate peste Valea Călatei. Oferta iniţială la contractul 13/IC din 04.07.2011 era de 258.911, 45 lei, inclusiv TVA. Oferta iniţială la contractul 13/a IC din 08.07.2011 era de 504.047,47. În concluzie, entitatea a efectuat plăţi către executant fără a avea la  bază documente justificative, fără să oprească derularea contractului fără acordarea vizei CFPP pentru contractele încheiate.”

Consecinţe şi recomandările auditorilor cu privire la cele două contracte:

Angajarea de cheltuieli nejustificate. Plata nejustificată a lucrărilor a creat un dezechilibru financiar entităţii, respectiv bugetului judeţului Cluj. Recuperarea sumei de 82.947 lei sumă achitată de entitate şi nejustificată prin lucrări. Calcularea de către entitate a penalităţilor aferente sumelor achitate pentru lucrările neexecutate conform clauzelor contractuale şi recuperarea sumelor aferente acestora”, se arată în auditul realizat de CJ Cluj. 

Informaţia cu privire la detaşarea lui Mircea Avram a fost confirmată de către reprezentanţii primăriei ulterior publicării articolului. 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *