Din oras

MAI UȘOR CU ANUNȚUL DE ANGAJARE PE SCĂRI! LEGAL, discriminarea în cuprinsul unui anunţ de angajare, pe criteriul genului şi al aspectului fizic ESTE INTERZISĂ

Pe un grup de discuții pe Facebook din Florești, o persoană de gen masculin, a postat un anunț de angajare discriminator:

I s-a atras rapid atenția că încalcă legea. Poate s-a corectat, poate nu, este vorba despre acest ”comunicator”:

Care pe pagina oficială de Facebook a clubului știa cândva să comunice corect:

Ce dorim să spunem este că, în România, necunoașterea legii nu te absolvă de răspundere și de aplicarea rigorilor ei. De aceea ne facem datoria civică de a îi educa pe ce aflați în neștiință. Prin urmare, le prezentăm Hotărârea nr. 1 din 15.01.2020 a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, care a pornit de la o plângere cu privire la un anunț de angajare considerat discriminator. Prin urmare:

Petentul a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării  cu privire la următorul anunţ pentru recrutare postat de partea reclamată pe o rețea de socializare: ”Angajăm chelneriţe în Columbus Cafe. Se cere un asptect fizic plăcut şi vârstă minimă de 18 ani”.

În accepţiunea petentului aceste cerinţe discriminează în funcţie de vârstă şi gen persoanele care doresc să aplice la acest post. De asemenea, acesta subliniază solicitările făcute nu reprezintă o cerinţă profesională, acestea descurajând alte categorii de persoane să aplice pentru postul reclamatei.

În analiza sa, CNCD a plecat de la dispozițiile O.G. nr. 137/2000, care la art. 2 alin. 1 prevede: ”Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a Pagina 3 din 5 libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice”.

Astfel, CNCD arată că se poate considera discriminare o diferenţiere bazată pe un criteriu care atinge un drept.  Analiza diferenţierii se realizează prin compararea a două situaţii (art. 1 alin. 3 al O.G. nr. 137/2000: ”exercitarea drepturilor enunţate în cuprinsul prezentului articol priveşte persoanele aflate în situaţii comparabile”.

S-a ajuns la concluzia că  fapta reclamatei de a publica anunțul de angajare reprezintă discriminare multiplă, întrucât a creat o deosebire pe baza criteriilor de gen, vârstă şi aspect fizic care a avut ca scop și efect restrângerea exercitării, în condiţii de egalitate, a dreptului de acces la muncă.

Faţă de fapta constată, Colegiul director a apreciat că poate aplica sancţiunea avertismentului și totdată a recomandat reclamatei ca pe viitor să nu mai publice anunţuri descurajante pentru angajarea personalului.

QED.

Atenție mai mare cu privire la ceea ce vă doriți.