In vizor

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare: etapele și actele necesare. Părinții au la dispoziție un tel verde pentru a obține informații

Inspectoratul Școlar Județean Cluj a afișat circumscripțiile școlare, precum și numărul claselor pregătitoare alocate fiecărei unități de învățământ preuniversitar, potrivit Planului de școlarizare propus, pentru anul școlar 2024-2025 și în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2024, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile metodologice în vigoare.

Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată. Confom Art.2, alin. a), din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, O.M.E. nr.4019/martie 2024, prin domiciliu se înțelege inclusiv reședința.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani, în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar va avea loc în perioada 28 martie -10 aprilie  2024, după cum urmează:

Pentru copiii care au frecventat grădinița – înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, conform Anexei 1 la O.M.E. nr. 4019/martie 2024.

Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate – înregistrarea la CJRAE Cluj a  cererilor în vederea evaluării. Evaluarea dezvoltării copiilor se va realiza în fiecare oraș/municipiu, din județul Cluj, conform programului postat pe site-ul I.Ș.J. Cluj, respectiv comunicat de CJRAE Cluj.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, în anul școlar 2024-2025 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

 

Calendarul înscrierii în învățământul primar:

 • 11 aprilie – 14 mai 2024_ Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor;
 • 14 – 17 mai 2024_ Procesarea de către Comisia națională de înscriere a cererilor-tip, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
 1. Orarul de înscriere în clasa pregătitoare, 2024-2025, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din județul Cluj este următorul: Luni – Joi ( 8:00-18:00); Vineri (8:00-17:00);
 2. Toate dosarele se depun în această perioadă, indiferent dacă părintele optează pentru școala de circumscripție sau pentru altă unitate de învățământ preuniversitar;
 3. Dacă părintele optează pentru o altă unitate de învățământ preuniversitar, decât școala de circumscripție și dorește revenirea la școala de circumscripție, în eventualitatea în care școala pentru care a optat inițial nu dispune de suficiente locuri, obligatoriu părintele/tutorele legal va marca cu X opțiunea „întoarcerea la școala de circumscripție” din conținutul fișei de înscriere;
 • 20 – 27 mai 2024_ Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/ transmise de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ, decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
 • 29 mai 2024_ Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere;
 • 30 mai 2024_ Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar. Informarea Ministerului Educației, de către comisia județeană cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a II-a;
 • 31 mai – 7 iunie 2024_ Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
 • 10 – 14 iunie 2024_ Validarea cererilor – tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrirea copiilor;
 • 17 – 21 iunie 2024_ Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, pe baza criteriilor generale  și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Completarea în aplocația informatică a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă;
 • 21 iunie 2024_ Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare;
 • 2 – 6 septembrie 2024_ Centralizarea și soluționarea de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la nicio unitate de învățământ preuniversitar.

Toate informațiile cu privire la calendarul și la etapele înscrierii în învățământul primar, în anul școlar 2024-2025, pot fi consultate pe site-ul unităților de învățământ preuniversitar și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj,  https://www.isjcj.ro.

TEL VERDE_I.Ș.J. Cluj_CLASA PREGĂTITOARE_2024-2025: 0800816264, disponibil de luni până joi, în intervalul orar 9:00-16:00 și vineri, între orele 9:00-14:00.