Analiza

INS: Numărul pensionarilor este în scădere. Ce știm despre inserția pe piața muncii, cursurile de recalificare și populația activă la nivel județean?

Conform ultimelor date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în trimestrul IV 2018, numărul mediu de pensionari este în scădere cu 4 mii de persoane faţă de trimestrul precedent. Astfel, numărul total al pensionarilor a fost de 5197 mii persoane, iar numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4688 mii persoane, în creṣtere cu 5 mii persoane faṭă de trimestrul precedent. De asemenea, în trimestrul IV 2018, pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc.- plătite de casele de pensii) a fost de 1223 lei, în creṣtere cu 0,1% faṭă de trimestrul precedent.

Alte date, care ar trebui să reflecte o imagine de ansamblu asupra economiei românești, precum și a inserției populației pe piața muncii, în privința cursurilor de (re)calificare, a raportului dintre oferta locurilor de muncă și cererea de pe aceeași piață la nivel județean, lipsesc. 

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1180 lei, iar raportul dintre pensia medie nominala netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a
fost de 50,7% (comparativ cu 53,3% în trimestrul precedent).

Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureşti, la 16 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, 15 la 10 în Giurgiu ṣi Vaslui ṣi 14 la 10 în Botoṣani, Călăraṣi ṣi Neamṭ.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 558 de lei (946 lei în judeţul Botoṣani, 953 lei Giurgiu, 974 lei Vrancea faţă de 1504 lei în Municipiul Bucureşti, 1497 lei Hunedoara ṣi 1407 lei în judeṭul Braṣov).

Trimestrul IV 2018 comparativ cu trimestrul IV 2017

• Comparativ cu trimestrul IV al anului precedent numărul mediu de pensionari a scăzut cu 32 mii persoane, iar cel al categoriei apaținând asigurărilor sociale de stat a rămas la fel;

• Pensia medie lunară și pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu același trimestru al anului precedent, cu 8,0% și respectiv 10,2%.

Trimestrul IV 2018 comparativ cu trimestrul III 2018 

• Numărul mediu de pensionari a fost în scădere cu 4 mii persoane faţă de trimestrul precedent, în
timp ce numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a crescut cu 5 mii persoane;

• Pensia medie lunară a crescut cu 0,1% faṭă de trimestrul precedent în timp ce pensia medie de
asigurări sociale de stat a rămas la fel.  

 

sursă grafic: insse.ro

Trimestrul IV 2018

Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari.
Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 90,2% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (77,0%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipate parţial – au reprezentat 2,1%. 

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG2 nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent – indemnizaţie socială), în trimestrul IV 2018, a fost de 1064,5 mii persoane, din care:

– 871,2 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 18,6% din totalul
pensionarilor din această categorie;

– 191,0 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori,
reprezentând 57,5% din totalul acestora;

– 2,3 mii persoane din sistemul militar, reprezentând 1,3% din totalul acestei categorii.

În același timp, Direcția Județeană de Statistică Cluj și-a actualizat recent datele doar în ceea ce privește numărul total al populației, după domiciliu, precum și date în privința ratei șomajului.

Astfel, la 1 iulie 2018, populația înregistrată la nivelul județului Cluj este în număr de 730216 persoane, iar rata șomajului, în luna octombrie 2018, a fost înregisitrată la 1.3%. 

Alte date, care ar trebui să reflecte o imagine de ansamblu asupra economiei românești, precum și a inserției populației pe piața muncii, în privința cursurilor de (re)calificare la nivel județean, a raportului dintre oferta locurilor de muncă și cererea de pe aceeași piață, lipsesc. Câți pensionari sunt la numărul populației active? Care este numărul persoanelor active pe piața muncii? Care sunt genul de slujbe care se cer in piața muncii și ce cursuri de formare oferă Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă?

Bunăoară, datele publicate de Direcția Județeană de Statistică Cluj în privința numărului mediu al salariaților sunt din anul 2017, atunci când erau înregistrați un număr de 225,2 mii de persoane.

De asemenea, ultimele date publicate în privința populaţiei ocupate civile, pe activităţi ale economiei naţionale, datează din anul 2015.

În plus, ce corelație poate fi stabilită între oferta cursurilor de formare pusă la dispoziție de către AJOFM Cluj și cererea de pe piața muncii? Spre exemplu, în noiembrie 2018, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Cluj anunța înscrieri în următoarele domenii de activitate/posturi:

agent de securitate, barman, competente informatice, competente cheie-comunicare in limba romana, contabil, infirmier, inspector/referent resurse umane, îngrijitoare batrani la domiciliu, machior, manichiurist-pedichiurist, patiser, peisagist floricultor, pizzar. 

Este cel puțin curios modul în care unele date devin publice, precum cele care se referă la rata șomajului, din care aflăm că, practic, în Cluj nu mai există șomeri, dar în același timp nu cunoaștem alte date esențiale ce ar trebui să ne întregească imaginea referitoare la populația activă a județului, la numărul de contribuții sociale, numărul de asistați social la nivel județean sau date în privința raportului dintre cererea de pe piața muncii și oferta cursurilor de formare operate de către agențiile județene, cursurile de recalificare etc. 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *