Analiza

Inițiativele legislative ale parlamentarilor clujeni: Oana Murariu, deputat USR PLUS, a fost foarte preocupată, în primele 6 luni de mandat, de statutul deputaților și senatorilor

Potrivit Constituției României, „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării”.

Fiindcă Parlamentul este organul unic legislativ al țării, principala preocupare a parlamentarilor ar trebui să fie inițiativele legislative.

Ziar de Cluj vă prezintă care sunt propunerile legislative la care au participat, în calitate de inițiatori sau de coinițiatori,  parlamentarii clujeni, după o jumătate de an de mandat.

Astăzi analizăm ce a promis și ce a făcut Oana Murariu, deputat USR PLUS.

Pe pagina cluj.usrplus.ro, în calitate de candidat pentru Camera Deputaților, ca deschizător de listă pentru alianța din care făcea parte, Oana Murariu promitea că prioritățile sale, dacă va fi aleasă în Parlamentul României, vor fi:

„Desemnarea judecătorilor Curții Constituționale de către Senat, Camera Deputaților și Preşedintele României să includă şi un filtru profesional.

Modificarea Constituţiei conform iniţiativei Alianţei USR PLUS ,,Fără penali în funcţii publice”.

Digitalizarea justiţiei.

Degrevarea instanţelor de judecată și creşterea calității actului de justiție.

Asigurarea necesarului de medicamente populaţiei României.

Iniţierea unui proiect de lege pentru stimularea tinerilor specialişti în domeniul medical să activeze profesional și în mediul rural.

Reglementarea prin lege a modalităţii de organizare și desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea de către personalul medical a posturilor în unitățile sanitare publice – cu modificarea regulilor astfel încât să fie maximizate şansele unui concurs corect şi a ocupării posturilor de către persoanele cele mai bine pregătite, cu consecinţe asupra tratării pacienților.

Reglementarea prin lege (dar nu prin Ordin al Ministrului Sănătății, cum este în prezent) a problematicii colectării deşeurilor de medicamente.

Modificarea Legii nr. 31/1990 privind societățile, a OG nr. 26/1990 şi a Legii nr. 196/2018 astfel încât întâlnirile Adunărilor Generale să poată avea loc şi online.”

După ce a fost aleasă deputat, Oana Murariu a inițiat 21 de propuneri legislative:

„Propunere legislativă pentru abrogarea Cap.XI din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaţillor şi al senatorilor.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi Legii 304/2004 privind organizarea judiciară.

Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului opţional la Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptat la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, şi semnat de România la 25 septembrie 2008.

Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.

Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative privind raporturile de muncă.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.229 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil.

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

Propunere legislativă pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publiceconexe actului medical.

Proiect de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.550 din 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Proiect de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Propunere legislativă pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.”

Așadar, după ce a fost votată de către clujeni, deputatata USR PLUS a fost foarte preocupată de statutul deputaților și al senatorilor și de regulamentul Camerei Deputaților, având 7 inițiative legate de aceste tematici. Oana Murariu s-a preocupat și de domeniul justiției, așa cum a promis, mai puțin însă de domeniul medical, pentru care a avut patru promisiuni și numai două inițiative legislative.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *