In vizor

IGNORAREA LEGII, MODUS OPERANDI în Urbanismul de Cumetrie din ”Bocăria” Cluj-Napoca (că primărie nu mai e de multă vreme)

Acuzații de fals sunt aduse și pentru avizarea construirii unui bloc din Zorilor. Clujeanca Maria Mureșan se pregătește să deschidă un proces împotriva administrației locale în care contestă modalitatea în care au fost eliberate autorizația de construcție și avizele necesare pentru un bloc cu 3 etaje care urmează să se construiască pe strada Zorilor nr 13-15.

Aceasta susține (și nu e singura în situația aceasta într-un Cluj distrus de abuzul, incompetența și, nu puțin probabil, corupția funcționarilor din Biroul de Urbanism de Cumetrie al municipalității) că administrația locală a aprobat documentația urbanistică constituită pe o serie de informații false, semnalate ca atare laconsultarea publică și care au fost ignorate de reprezentanții Direcției Urbanism din cadrul administrației locale (ăia din paranteza anterioară care deja, nunii dintre ei, au dat cu subsemnatul la DNA – și vor mai urma).

În primăvara acestui an, consilierii locali au aprobat edificarea unui bloc cu 3 etaje pe strada Zorilor 13-15. Proiectul are trei beneficiari: AVIVA HOUSE S.R.L., CDD HOUSE DESIGN S.R.L., BRICK HOME S.R.L.

Încă din faza de consultare a publicului, Maria Mureșan și vecinii din apropierea proiectului imobiliar au sesizat că există nereguli în cadrul documentației aprobate de urbaniștii primăriei. Însă, proiectul a fost votat, iar acum Primăria Cluj-Napoca urmează să fie dată în judecată pe aceste considerente.

”Îmi sunt lezate în mod grav drepturile, prin aprobarea unei documentații, care are la bază premise false, ignorate inclusiv de autoritatea publică, și care a fost emisă cu încălcarea prevederilor normative”, arată femeia în plângere.

Concret, în documentația aprobată de primărie este scris că se vor demola mai multe imobile, iar blocul va fi edificat la o distanță față de proprietatea Mariei Mureșan: ”retragerea față de limita laterală estică: pe limita de proprietate, adiacent calcanului învecinat, respectiv în retragere de min. 5,4 m față de curtea acestui imobil (nr. cad. 272996).

Astfel, imobilul deținut de Mureșan pe parcela identificată cu CF 272996 ar avea Ia limita de proprietate față de terenul înscris în CF 335982, un calcan acoperit de constructia edificată pe acest teren învecinat, construcție care ar trebui demolată, potrivit proiectului imobiliar aprobat prin HCL 178/2023.

Flagrant în această situație este faptul că informațiile false au fost deconstruite în fața urbaniștilor din primăria clujeană, însă ei nu le-au luat în seamă, aprobând proiectul în forma propusă de dezvoltatori.

”În primul rând, în ciuda susținerilor complet false ale beneficiarului, construcţia subsemnatei nu este în prezent alipită de constructia a cărei desfiinţare se propune (de pe terenul înscris în CF 335982). De altfel, inclusiv în partea scrisă a documentației, se pretinde în privința vecinătăților că se prevede o „alipire de calcan existent (conf. situația existentă)”. Or, conform situaţiei existente, în prezent nu există alipire Ia calcan, aşa cum cu vădită rea-credinţă a pretins beneficiarul. Astfel, realitatea din teren dovedește fără dubiu că beneficiarul a formulat susțineri complet false atunci când a pretins prin întreaga documentație că amplasarea construcției pe parcela situată pe strada Zorilor 13-15, pe calcan, nu ar necesita un acord notarial al subsemnatei întrucât pe limita comună ar exista deja un calcan. Deși am atașat planșe fotografice din care rezultă că cele două imobile existente în prezent, respectiv imobilul subsemnatei și imobilul situat în prezent pe strada Zorilor 13-15, nu sunt alipite, acestea au fost complet ignorate.”, arată Mureșan.

În același timp, reprezentanții primăriei continuă să spună că imobilele sunt alipite!

”Întrucât pe limita de proprietate estică parcela este învecinată cu un calcan existent s-a dispus acoperirea acestuia și respectiv contrapunerea curții, așa cum prevede regulamentul. Față de aliniamentul străzii sighișoarei s-a dispus o retragere variabilă în vederea asigurării profilului străzii la 12 m. Pentru limita de proprietate sudică clădirea propusă este amplasată adiacent calcanului învecinat pe o adâncime mai mare de 18 m de la aliniament, întrucât calcanul existent are această configurație.”, se arată într-un document semnat de arhitectul șef al municipiului, Daniel Pop, șef birou arhitect, Andreea Mureșan, consilier juridic Luiza Gogozan și inspector arhitect Anamaria Popa.

Urbaniștii au ”uitat” de legea în baza căreia avizează proiectele imobiliare

Nu este singurul motiv pentru care proiectul respectiv este contestat.

La dosar nu există nicio soluție tehnică sau vreo expertiză destinată protejării clădirilor din jur. Iar acest lucru se întâmplă în situația în care pentru blocul cu trei etaje se va săpa o fundație de peste 3 metri, iar normativele în construcții arată că pentru o asemenea adâncime trebuiesc expertize și soluții pentru împiedicarea alunecărilor de teren.

Mai mult, nu au fost făcute evaluări de risc, ținând cont de faptul că, practic, blocul de 3 etaje se va construi pe limita de proprietate, alipit de casa Mariei Mureșan. Imobilul ei are un regim de înălțime de 1E+M, astfel că sunt mari șansele ca structura de rezistență a casei să fie avariată iremediabil.

Practic, urbaniștii primăriei au avizat un proiect imobiliar fără să respecte Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Articolul 27 din normele metodologice de aplicare a acestei legi prevăd că este necesar acordul vecinilor atunci când pentru noua construcție ”fundarea se face la o cotă mai adâncă decât cea a tălpii fundației construcției existente”.

Nu în ultimul rând, gradul de însorire al imobilelor din jur este redus considerabil.

În replică, reprezentanții firmelor beneficiare arată că

”în zona studiată există două documentații PUD în derulare, iar toate obiecțiunile și observațiile proprietarilor învecinați vor fi analizate. Parcela cu nr cad. 335982 are o formă dreptunghiulară cu o extindere în formă regulată spre col strada Zorilor cu strada Sighișoarei. Până în momentul achiziției în această locație a funcționat IPA SA Sucursala CIFATT Cluj- Institutul de cercetare, proiectare și producție de instalații și echipamente de automatizare. Conform planșa Reglementări PUD pe limita de proprietate comună s-a prevăzut calcan cu scopul de a acoperi calcanele existente. Menționăm că pe proprietatea dvs, conform CF 272996 pe limita de proprietate studiată există două construcții. Regimul de înălțime se învecinează cu calcanul dvs, astfel nu vă afectează însorirea”, arată un răspuns transmis de Ciortea Pascu, reprezentantul firmelor beneficiare.

Ce se va construi 

Potrivit proiectului, pe acel colț de stradă se va edifica un bloc care va avea 22 de apartamente și 28 de locuri de parcare.

Parcela are o suprafață de 1.384 de metri pătrați. Blocul va avea subsol, parter și trei etaje pe colțul străzii Zorilor cu Sighișoarei. În interiorul parcelei înălțimea va fi construit un corp de clădire cu două etaje.

 

SURSA: Gazeta de Cluj