Politica

IA SĂ VEDEM CINE NE VA MAI ZICE CĂ CIUCĂ ŞI-A PLAGIAT DOCTORATUL? O structură obscură din guvern primește 10 milioane de lei din bugetul de stat pentru campanii de presă, comunicare și ”promovare a imaginii și intereselor românești”

Guvernul Ciucă are pe ordinea de zi a ședinței de joi un proiect de hotărâre prin care va aloca 10 milioane de lei din bugetul de stat unei structuri obscure din cadrul propriului aparat de lucru. Banii vor putea fi folosiți pentru promovare în presă, printre altele. Decizia vine pe fondul inundării pieței media cu bani publici direcționați deja de partide sau alte structuri guvernamentale, situație criticată deja de Comisia Europeană și de Consiliul Europei.

  • Proiectul de hotărâre prevede că cele 10 milioane de lei vor putea fi cheltuiți de structura numită Serviciul Dezvoltare Comunitară, care face parte din Direcția de Dezvoltare Comunitară, Monitorizare Întreprinderi și Instituții Publice, la rândul ei structură a Secretariatului General al Guvernului (condus de influentul lider PSD Marian Neacșu).

Proiectul de hotărâre prevede că cele 10 milioane de lei pot finanța, printre altele, achiziţia de servicii de promovare în media (presă scrisă, presă on-line, radio, televiziune) a activităţilor Serviciului Dezvoltare Comunitară.

Proiectul mai arată că instituția poate acorda avans de până la 30% din valoarea acordurilor de parteneriat încheiate pentru derularea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanțate, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară.

Pe ce va cheltui guvernul cele 10 milioane de lei:

Jumătate din sumă va finanța următoarele tipuri de proiecte:

a) organizarea şi participarea la proiecte, acţiuni, evenimente de comunicare şi/sau campanii de informare publică şi promovare a imaginii, istoriei, culturii şi intereselor româneşti, desfăşurate în ţară şi peste hotare;
b) organizarea de consultări şi dezbateri publice, de evenimente şi campanii de comunicare şi informare referitoare la strategii, programe şi politici publice guvernamentale şi/sau subiecte şi teme de actualitate în plan intern şi/sau european/internaţional, precum şi de acţiuni destinate diseminării informaţiilor de interes public privind actul de guvernare şi politicile guvernamentale;
c) achiziţionarea unor sondaje de opinie, platforme online, studii, evaluări, rapoarte şi analize de politici publice şi strategii pentru optimizarea programelor şi strategiilor guvernamentale, inclusiv în ceea ce priveşte monitorizarea şi evaluarea calităţii serviciilor publice şi, respectiv, sprijinirea liberului acces la informaţii de interes public şi a transparenţei decizionale în administraţia publică;
d) achiziţionarea unor baze de date, rapoarte/analize interne şi internaţionale în domenii de interes guvernamental;
e) achiziţionarea/realizarea, editarea, traducerea, tipărirea, multiplicarea şi difuzarea în ţară şi în străinătate a unor materiale de prezentare şi promovare a României şi de afirmare a culturii şi identităţii naţionale, precum şi a unor materiale de promovare şi informare internă cu privire la politicile şi strategiile guvernamentale şi la politicile UE (cărţi, broşuri, publicaţii periodice, enciclopedii, dicţionare, pliante, albume, albume foto, manuale, manuale şcolare, tipărituri, bannere, pixuri, stilouri, afişe, hărţi, atlase, agende, calendare, compact-discuri, DVD-uri, insigne, monede şi medalii comemorative şi/sau aniversare, produse filatelice, obiecte de artizanat, obiecte decorative, tablouri, produse culinare tradiţionale, instrumente muzicale, drapele, steguleţe, uniforme de diverse tipuri, piese de recuzită şi obiecte de vestimentaţie, materiale sportive, materiale promoţionale, echipamente IT, platforme online şi alte materiale);
f) organizarea, finanţarea şi participarea la seminare, colocvii, schimburi de experienţă, vizite de documentare, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, workshopuri, târguri, expoziţii, festivaluri, congrese, evenimente publice şi reuniuni desfăşurate în ţară şi în străinătate, inclusiv acţiuni şi proiecte organizate de instituţii UE, ONU şi alte instituţii naţionale şi internaţionale sau organisme asociate acestora, pe tema politicilor publice guvernamentale, a promovării actului de guvernare şi a susţinerii comunicării europene, a imaginii și României și intereselor românești în țară și peste hotare;
g) sprijinirea unor publicaţii din ţară (cărţi, broşuri, pliante, periodice, tipărituri, platfome online de informare etc.) în scopul asigurării informării publice cu privire la politicile şi strategiile guvernamentale şi la politicile UE şi ONU şi al susţinerii proiectelor şi acţiunilor de promovare a dezvoltării comunitare, culturii, identităţii şi intereselor româneşti, în ţară şi peste hotare;
h) susţinerea financiară a Programului Oficial de Internship al Guvernului României,
i) alte activităţi, evenimente, proiecte și programe culturale, sociale, științifice, tehnologice, educaționale și sportive necesare şi oportune pentru organizarea şi finalizarea unor acţiuni specifice obiectului de activitate al Serviciului Dezvoltare Comunitară din cadrul Direcției Dezvoltare Comunitară, Monitorizare Întreprinderi și Instituții Publice, conform reglementărilor legale în vigoare.

O sumă de 5 milioane de lei va putea fi cheltuită utiliza pentru finanţarea următoarelor proiecte:

a) acţiuni cu caracter ştiinţific, social-cultural și educațional, inclusiv acţiuni şi proiecte desfăşurate în ţară sau în străinătate şi dedicate marcării unor evenimente semnificative pentru istoria, cultura şi identitatea naţională;
b) susţinerea şi implementarea de programe, proiecte, acţiuni şi activităţi desfăşurate în ţară sau în străinătate şi dedicate promovării unor evenimente semnificative pentru politicile şi strategiile naţionale şi internaţionale de dezvoltare comunitară;
c) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, ateliere, workshopuri, congrese, reuniuni, târguri, expoziţii, festivaluri, spectacole, evenimente publice desfăşurate în ţară şi în străinătate şi având ca obiectiv promovarea unor măsuri, proiecte, programe şi strategii guvernamentale de interes naţional, european şi global, inclusiv sprijinirea procesului de reformă a administraţiei publice din România şi dezvoltarea colaborării cu mediul asociativ;
d) sprijinirea unor publicaţii din ţară (cărţi, broşuri, pliante, periodice, tipărituri etc.) în scopul promovării culturii, identităţii naţionale şi intereselor româneşti, în ţară şi peste hotare, inclusiv în cadrul unor proiecte cu caracter ştiinţific, social-cultural și/sau educațional desfăşurate în parteneriat cu organizaţii neguvernamentale;
e) sprijinirea dotării şcolilor, catedrelor şi bibliotecilor folosite şi/sau frecventate de vorbitori de limbă română în ţară și străinătate cu materiale de promovare a limbii şi culturii române, prin achiziţia şi distribuirea de astfel de materiale (cărţi, dicţionare, albume, enciclopedii, manuale şcolare, atlase, hărţi, CD-uri, DVD-uri, mobilier şi altele) către autorităţile abilitate, ONG-uri activitate de profil, conform acordurilor de parteneriat încheiate cu instituțiile și entitățile în cauză;
f) organizarea, finanţarea şi participarea la acţiuni şi proiecte de studii, evaluări şi analize de politici publice şi strategii guvernamentale, care pot fi desfăşurate inclusiv cu structuri de tip asociativ şi instituţii din ţară şi din străinătate;
g) invitarea în România a reprezentanţilor unor instituţii academice şi de cercetare, a unor experţi şi consultanţi în domeniile de activitate specifice Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcției Dezvoltare Comunitară, Monitorizare Întreprinderi și Instituții Publice, a reprezentanţilor unor instituţii de media, ai unor organizaţii neguvernamentale internaţionale, instituţii europene sau state membre UE, instituţii ONU sau state membre ONU;
h) susţinerea financiară a unor activităţi, evenimente, acţiuni, conferinţe, seminare, workshopuri, reuniuni şi alte manifestări desfăşurate în domeniile de activitate specifice Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcției Dezvoltare Comunitară, Monitorizare Întreprinderi și Instituții Publice;
i) alte activităţi necesare şi oportune pentru organizarea şi finalizarea unor acţiuni specifice obiectului de activitate al Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcției Dezvoltare Comunitară, Monitorizare Întreprinderi și Instituții Publice, conform reglementărilor legale în vigoare.