De cartier

Gheorgheni: Un nou bloc de 6 etaje pe strada Teodor Mihali. Vezi cum va fi asigurat serviciul de alimentare cu energie termică

Urbaniștii din Primăria Cluj-Napoca vor analiza aprobarea unui memoriu tehnic, etapa Planului Urbanistic de Detaliu, pentru realizarea unui nou bloc pe strada Teodor Mihali din cartierul Gheorgheni, o zonă marcată de o dezvoltare imobiliară continuă. Noul imobil cu funcțiuni mixte va dispune de servicii publice la parter, fiind realizat pe 5 etaje și 1 etaj retras, cu un număr total de 12 apartamente.  

PUD construire imobil cu funcțiuni mixte strada Teodor Mihali nr 53. 

Comisia de Urbanism (CTATU) urmează să aprobe Elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea desființării construcțiilor existente, Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu și a documentației tehnice pentru autorizarea executării construirii unui imobil cu funcțiuni mixte, amenajări exterioare, realizarea împrejmuirilor, racordurilor și branșamentelor. 

Beneficiar: Puscaș Anca-Raluca, Papuc Vasile, Papuc Ana. 

Amplasamanetul studiat: str Teodor Mihali nr 53.
Proiectant urbanism: Made by srl.

Obiectivul lucrării: 
 
La comanda proprietarului Papuc Ana s-a studiat posibilitatea construirii unui imobil mixt, cu regim de înălțime P+5E+ER pe terenul proprietate privată din Cluj Napoca.

Imobilul studiat se găsește în intravilanul mun. Cluj-Napoca, pe o parcelă proprietate privată, cu o suprafață de 972 mp. 

Parcela este accesibilă din strada Teodor Mihali, din partea sud-vestică. Drumul este asfaltat și are o anvergură de aproximativ 18 m., cu 4 benzi de circulație în dublu sens și trotuare de aproximativ 2 m fiecare, potrivit documentației analizate de urbaniști. 

Se dorește realizarea unui imobil mixt, cu spații de servicii cu acces public la parter și locuințe colective la etajele superioare, cu regim de înălțime P+5E+ER.

Potrivit concluziei înscrise în documentația depusă spre analiză, construirea unui imobil mixt, cu spații de servicii cu acces public și locuințe colective, pe terenul studiat este fezabilă.

Funcțiunea clădirii propuse va fi mixtă:
 
La parter va funcționa un spațiu de servicii cu acces public – alimentație publică, iar la etajele superioare 12 apartamente.

Într-un corp subsol acoperit cu o terasă înierbată ce urmărește declivitatea terenului, se prevede un garaj cu 14 de locuri de parcare și un spațiu pentru depozitarea a 14 biciclete. Terasa va fi accesibilă tuturor locatarilor prin intermediul unei scări de exterior.

Amplasarea clădirii propuse față de aliniament și limitele de proprietate:

• Față de aliniament – 0 ml. Construcția se va realiza conform reglemetărilor UTR RrM1, pe aliniament.
• față de limita nord-vestică – 0 ml. Pentru construirea pe limita comună s-a obținut acordul vecinului în cauză.
• față de limita sud-estică – 0 ml. Pentru construirea pe limita comună s-a obținut acordul vecinului în cauză.
• față de limita nord-estică – 66.25 ml. (Corpul 1) și 21.82 m (Corpul subsol)

sursa foto: captură memoriu tehnic/proiect pud

Conformarea clădirii propuse se traduce prin propunerea unui corp pe cadre de beton și zidărie de cărămidă, cu fundații din beton și acoperiș tip terasă. Corpul de la stradă va avea P+5E+ER, iar cel din spate va fi S.

Construcțiile existente momentan pe parcela studiată se vor desființa. Se propune realizarea unui corp cu P+5E+ER. Având în vedere situația existență pe parcelele vecine:

• În nord se realizează un imobil S+P+5E+ER, cu înălțimea la cornișă de 21 m. și cea maximă de 25 m. 
• În sud, imobilele existente sunt în curs de achiziție a unui singur investitor. 

Unificarea acestora conferă noii parcele reglementări pentru parcelă de colț, adică înălțimea la cornișă de 21 m. și cea maximă de 25 m.; se propune alinierea construcției propuse la cornișa de 21 m și înălțimea maximă de 25 m, arată proiectanții. 

Acces și organizarea circulației auto: 

Accesul pe parcelă auto cât și cel pietonal se va face în continuare dinspre vest, din strada Mihali, prin intermediul unui gang auto/pietonal dimensionat astfel încât să permită accesul echipajelor de intervenție în caz de incendiu.

Circulația auto și pietonală pe parcela se va realiza dinspre strada T Mihali prin intermediul gangului propus în colțul nordic. Accesul se va face doar dinspre Gheorgheni, iar ieșirea va fi doar de dreapta, înspre Mărăști. 

Intrarea va avea prioritate față de ieșire.

Platforma auto va conduce la garajul din spatele parcelei propus la subsol, unde vor funcționa 14 locuri de parcare pentru autoturisme și 14 pentru biciclete.

Accesul pietonal se va realiza dinspre stradă, pentru spațiul de alimentație publică, de la parterul corpului principal și, prin gang, în zona centrală pentru blocul de locuințe.

Soluții ecologice:

Sunt prevăzute spații verzi pe teren natural în partea estică a parcelei în suprafață de 216.65 mp, ceea ce reprezintă 22.29% din suprafața totală a parcelei. În plus, peste subsolul amenajat pentru parcări s-a prevăzut o terasă înierbată în suprafață de 331.15 mp. În cadrul corpului din spate, sub scara de acces pe terasă s-a amenajat un punct gospodăresc cu colectare selectivă a gunoiului menajer.

Conform proiectantului, profilul străzii rămăne neschimbat.

Alimentarea cu gaze naturale și încălzirea:

Se propune alimentarea cu gaz a imobilului prin racordare la rețeaua existentă pe strada Teodor Mihali.

Încălzirea spațiilor se va face individual pentru spațiile de servicii și pentru apartamente prin prevederea de centrale termice individuale.

* Potrivit noilor reglementări din strategia de termoficare a municipiului Cluj-Napoca, aflată în consultare publică, blocurile cu peste 6 apartamente vor fi în mod obligatoriu racordate la sistemul de termoficare public/centrală bloc, context în care centralele individuale (de apartament) vor fi interzise. 

Construirea imobilui propus presupune realizarea unui nou pas în conturarea viitoarei zone a străzii Teodor Mihali. Corpul respectă direcția de dezvoltare a zonei, cu imobile în aliniament care să formeze cvartale cu fronturi închise, cu funcțiuni mixte de tip subcentral și spații de interes public la nivelul parterului.

Proiectantul consideră oportună investiţia, se mai arată în documentația depusă spre analiza comisiei de urbanism din Primăria Cluj-Napoca. 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *