Analiza

Falimentul școlii românești: deși este ilegal, tot mai mulți părinți cer să-și educe copiii acasă

La nivel național se înregistrează tendința retragerii elevilor de la cursuri în favoarea unei educații de tip homeschooling, sistem educațional nerecunoscut în România. Și în Cluj au fost identificate situații ce au constat în abandonarea de către elevi a frecventării cursurilor din învățământul obligatoriu, învățământ reglementat prin Legea educației naționale nr 1/2011, în favoarea sistemului educațional de tip homeschooling, sistem educațional nerecunoscut în țara noastră. 

Ilegal în România, homeschoolingul este funcțional în state cu o viziune deschisă asupra educației și dezvoltării copilului. 

Homeschoolingul este i n t e r z i s în: România, Albania, Muntenegru, Bulgaria, Croația, Macedonia, Grecia, Germania, Olanda, Spania și Suedia.

Homeschoolingul funcționează în diverse forme – alternativă la sistemul educațional de stat/privat, în state precum: SUA, Marea Britanie, Elveția, Norvegia, Finlanda, Danemarca, Portugalia, Luxemburg, Islanda, Austria, Cehia, Rusia, Ucraina etc. 

Sistemul de tip homeschooling presupune educația/școlirea acasă, în afara unei școli publice sau private.

Spre exemplu, în România antebelică școala în particular a reprezentat o opțiune pentru unii dintre intelectualii români, precum a fost cazul filosofului și poetului Lucian Blaga (9/21 mai 1895 – 6 ami 1961), care și-a terminat studiile liceale (Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov – 1906-1914) în particular. 

În cadrul sistemului educațional de tip homeschooling – educația este oferită fie de părinți, fie de către un educator particular, iar în cadrul acestuia copiii/elevii lucrează pe diverse proiecte, pot studia liber, în funcție de propriile preocupări și, de obicei, nici o zi nu seamănă cu cealaltă. Acest tip de educație pune accentul pe imaginația copilului, mai puțin pe memorare și reproducere, vizează dezvoltarea armonioasă și vastă a elevului, prin intermediul jocurilor, vizitelor educative în muzee și instituții de cultură, iar așa-numitul curriculum este unul flexibil. 

 Homeschoolingul –  excepția românească

În România, educaţia acasă – școlirea la domiciliu – este legalizată doar în cazul copiilor nedeplasabili, context în care familiile care au ales educația de tip homeschooling au identificat o „breșă” legislativă: faptul că în România sunt recunoscute diplomele eliberate de ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga, situație în care părinții români şi-au înscris copiii la şcoli din aceste ţări, care practică învăţământul la distanţă şi urmează, în paralel, programa acestora şi programa şcolară naţională.

Potrivit legislației românești în vigoare, în cazul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale sau nedeplasabili din motive medicale, se poate organiza învăţământ la domiciliu sau pe lângă unităţile de asistenţă medicală.  

Homeschooling in smart Cluj

Dintr-un total de 447 de unități școlare din județul Cluj, în ultimii doi ani (2020-2022-prezent) au fost înregistrate un număr de 88 de cereri de retragere a elevilor din învățământul obligatoriu pentru sistemul de tip homeschooling.

88 cereri de retragere a elevilor

nivel preșcolar – 1 cerere retragere

nivel primar – 67 cereri retragere 

nivel gimanzial – 19 cereri retragere

nivel liceal – 1 cerere

Practic, numărul de retrageri din cadrul învățământului obligatoriu de la nivelul județului Cluj este unul destul de ridicat. 

Potrivit autorităților în domeniu, Inspectoratul Școlar Județean Cluj a dispus verificarea acestui aspect prin inspecții tematice organizate de către inspectorii școlari în toate unitățile școlare din județul Cluj. 

„În conformitate cu prevederile art. 16 alin (1), art 86 alin. (3), art. 360 din Legea Educației Naționale, nr 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și art. 380 din Codul Penal, în contextul în care sunt identificate astfel de situații la nivelul unităților școlare, conducerea unității respective are obligația de a informa autoritățile administrative-publice locale pe raza cărora au fost identificate, precum și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecța Copilului Cluj, respectiv Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj”, arată reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Cluj. 

Legea Educației 1/2011 actualizată, 

Art.16 alin (1): 

Învățământul general obligatoriu este de 11 clase și cuprinde învățământul primar, învățământul gimnazial și primii 2 ani ai învățământului secundar superior. Învățământul liceal devine obligatoriu până cel mai târziu în anul 2020.

Art. 86, alineatul 3:

Părintele sau tutorele legal este obligat să ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, pe perioada învăţământului obligatoriu.

Art. 360, alin. 1:

(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea dispoziţiilor art. 86 alin. (3), din culpa părintelui sau a tutorelui legal instituit, cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori cu muncă echivalentă în folosul comunităţii, prestată de părinte sau de tutorele legal;

În plus, conducerea acestor școli este obligată să informeze părinții sau tutorii legali ai elevilor aflați în situația retragerii, cu privire la faptul că sistemul educațional de tip homeschooling nu este recunoscut în România. 

În cadrul sistemului educațional românesc, opțiunea pentru homeschooling comportă anumite riscuri. 

După cum arată autoritățile în domeniu, directorii școlilor unde sunt urmărite retrageri ale elevilor, ai căror părinți au optat pentru homeschooling, trebuie să informeze părinții/tutorii legali ai elevilor în privința riscurilor implicate, ca urmare a retragerii copiilor elevilor din învățământul de stat/privat autorizat.

În ce constau riscurile home-schoolingului în România?

Elevii și copiii care optează și se integrează în sistemul de tip homeschooling, pot reveni ulterior în unitățile de învățământ de stat ori particulare, însă numai în baza evaluării nivelului de pregătire al acestora și după parcurgerea procedurii de echivalare a competențelor, în acord cu planurile cadru în vigoare, în vederea stabilirii clasei și nivelului de școlarizare, în scopul continuării procesului educațional. 

Opțiunea pentru Homeschooling se lasă cu retrageri pe bandă rulantă

Retragerile elevilor de către părinți din sistemul de învățământ de stat/privat în favoarea homeschoolingului pare să se fi transformat într-un fenomen, fiind explicat și de convingerile religioase ale părinților. 

Astfel de situații sunt urmărite și în județele Bihor sau Timiș. 

Spre exemplu, un număr de 53 de copii din ciclul primar şi gimnazial al unor şcoli din mediul rural, din județul Timiș. au fost retraşi de părinţi, pentru a participa la „activităţi, identităţi sau structuri educaţionale de tip home schooling care nu sunt recunoscute în România”, potrivit Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ).

Cei mai afectați elevi sunt cei de clasa a VIII-a, care din cauză că nu îşi vor încheia situaţia şcoală în sistemul românesc, nu vor putea susţine examenul de Evaluare Naţională.

„În acest caz, nu este vorba despre vreo problemă a actului didactic, ci o chestiune care ţine de opţiunea familiei pentru o confesiune religioasă”, potrivit șefului Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Timiş, Marin Popescu, citat de g4media.ro

Zeci de copii retrași din învățământul obligatoriu în Bihor

Zeci de părinți și-au retras copiii de la școală, pe parcursul acestui an școlar, pentru a-i introduce în „sistem homeschooling”, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Bihor.

Astfel, la nivelul Bihorului au fost înregistrate un maximum 30 de copii ai căror părinți au dorit să îi treacă în sistem homeschooling.

«Cazul» Suceava

După cum semnalează site-ul educatieprivată.ro, încă de la începutul acestui an, ianuarie 2022, zeci de copii din Suceava au abandonat şcoala în favoarea unui sistem educaţional de tip homeschooling.

În acest context, Inspectoratul Şcolar Judeţean a declanşat verificări, confirmând că peste 80 de copii riscă să rămână neşcolarizaţi, chiar dacă fac astfel de cursuri sub tutela unor şcoli americane.

 „În perioada 2020-2022, au fost retraşi 81 de elevi. Copiii aceştia au părăsit sistemul şi nu îi regăsim nicăieri înscrişi. Părinţii au ales nişte şcoli care funcţionează în afara legii. Unele dintre ele nici nu le-am găsit, nici nu au site-uri”, a arătat Ioan Puiu, inspector general adjunct al IŞJ Suceava.

Părinţii din Suceava care au ales sistemul de tip homeschooling sub umbrela şcolilor din America sunt din cultele penticostal creştin după evanghelic, menonit şi ortodox (Oastea Domnului). Unii dintre ei au făcut pasul acesta la recomandarea unor lideri religioşi, alţii şi-au retras copiii pentru că au considerat că programa şcolară stabilită de Ministerul Educaţiei este prea încărcată şi nu le oferă informaţii utile copiilor, arată sursa citată. 

În România, sistemul de homeschooling nu este recunoscut și nici reglementat din punct de vedere legal.

De asemenea, potrivit reglementărilor în vigoare, părinții trebuie să asigure școlarizarea propriilor copii. 

Deși interzis, homeschoolingul continuă să atragă tot mai mulți părinți, preocupați de calitatea actului educațional și de o dezvoltare plenară a propriului copil. 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *