Anchete

Exclusiv: Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat încălcări ale obligațiilor investitorului și ale executantului atât pe Ploiești 9, cât și pe Ploiești 11, și a dispus oprirea lucrărilor

Inspectoratul Regional în Construcţii Nord–Vest a răspuns sesizării Ziar de Cluj în privința construirii fără autorizație a două etaje suplimentare la blocul-turn de pe strada Ploiești 9-11, constatând încălcări ale obligațiilor investitorului și ale executantului, prevăzute în Legea nr. 10/1995, privind calitatea lucrărilor de construcții, republicată. 

Faţă de neconformităţile constatate s-au dispus măsuri corective factorilor implicaţi, precum şi termene de ducere la îndeplinire a acestora. De asemenea s-a dispus investitorului ca reluarea lucrărilor să se facă numai după ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse.

Totodată, faţă de cele constatate s-au întocmit procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Ziar de Cluj a sesizat anterior și autoritățile de control din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, care au constatat că la adresa Ploiești 11 nu s-au respectat prevederile autorizației de construire

Ziar de Cluj a sesizat anterior și autoritățile de control din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, iar ca urmare a sesizării noastre, în data de 2 august, Primăria Cluj-Napoca ne-a oferit următorul răspuns:

„Ca urmare a solicitarii dvs, înregistrate la Primăria mun. Cluj-Napoca cu nr. 319559/101/21.07.2016, vă comunicăm următoarele:

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Urbanism şi Disciplina în Construcţii, verificând aspectele sesizate, la imobilele din str. Ploiesti nr. 9 şi nr. 11, au constatat următoarele: la adresa din str. Ploieşti nr. 9, lucrările de construcţii s-au executat în baza autorizaţiei de construire nr.1384 din 04.12.2014 pentru ,,CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNI MIXTE S+P+12E, AMENAJARI EXTERIOARE”, iar în continuare lucrările de construire la imobilul cu nr. 9 s-au desfăşurat în baza autorizaţiei de construire cu modificarea soluţiei constructive – imobil cu funcţiuni mixte S+P+12E, nr.1100 din 14.07.2016, cu următoarele modificări propuse: recompartimentări interioare, realocări funcţionale, modificare înălţime niveluri, creare supantă, spaţiu tehnic, refaţadizare şi modificări ale poziţiei golurilor, majorare numar locuri de parcare, beneficiar fiind SC CENTRAL BUSINESS PLAZA SRL; la adresa din str. Ploieşti nr. 11, proprietarul actual SC VENT CAR TRANS SRL, nu a respectat prevederile autorizaţiei de construire cu nr. 1436/15.12.2014, pentru ”Construire imobil cu funcţiuni mixte S+P+12E, amenajări exterioare situat la adresa mai sus amintită, astfel: s-a construit deasupra etajului cu nr. 12, un nivel suplimentar care nu era prevăzut în autorizaţia de construire; beneficiarul autorizaţiei fiind SC ITALIA TILES SRL.

Astfel pentru imobilul situat pe str. Ploieşti de la nr. 11, s-a întocmit un proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, iar ca măsură complementară s-a dispus oprirea imediată a lucrărilor şi intrarea în legalitate.”

Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat încălcări ale obligațiilor investitorului și ale executantului atât pe Ploiești 9, cât și pe Ploiești 11

Cu toate că autoritățile de control din cadrul Primăriei Cluj-Napoca au constatat nerespectarea prevederilor autorizației de construire numai în cazul adresei din strada Ploiești nr. 11, considerând că lucrările de construire de la adresa Ploiești nr. 9  „s-au executat în baza autorizaţiei de construire nr.1384 din 04.12.2014 pentru ,,CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNI MIXTE S+P+12E, AMENAJARI EXTERIOARE”, iar în continuare lucrările de construire la imobilul cu nr. 9 s-au desfăşurat în baza autorizaţiei de construire cu modificarea soluţiei constructive – imobil cu funcţiuni mixte S+P+12E, nr.1100 din 14.07.2016, cu următoarele modificări propuse: recompartimentări interioare, realocări funcţionale, modificare înălţime niveluri, creare supantă, spaţiu tehnic, refaţadizare şi modificări ale poziţiei golurilor, majorare numar locuri de parcare”, inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții au constatat încălcări ale obligațiilor investitorului și ale executantului la ambele adrese (fiind vorba, de fapt, despre una și aceeași construcție):

„Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrata la I.R.C. NORD-VEST-IJC Cluj cu nr. 33368/03.08.2016, va comunicam următoarele:

În ceea ce priveşte obiectivul “CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNI MIXTE S+P+12E, AMENAJARI EXTERIOARE”, situat în localitatea Cluj-Napoca, judeţul Cluj, amplasat în str. Ploieşti nr. 11, reprezentanţii I.J.C. Cluj au efectuat un control şi au întocmit un proces-verbal de inspecţie prin care au constatat că lucrările de construcţii se realizează în baza autorizaţiei de construire nr. 1436 emisă la data de 15.12.2014 de către primarul mun. Cluj-Napoca.

La data controlului s-a constatat, ca şi stadiu fizic, că structura S+P+12E+Supanta era realizată 100%, la spaţiul tehnic erau turnaţi stâlpi si diafragme şi erau executate inchideri exterioare până la etajul 10 inclusiv. Nu se executau lucrări, acestea fiind oprite de către reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca, pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiei de construire (în sensul că au fost executate lucrări de construcţii pentru realizarea etajului 13 (supantă) şi spaţiu tehnic (retras) 14).

Urmare controlului efectuat de către reprezentanţii instituţiei noastre s-au constatat încălcări ale obligaţiilor investitorului şi ale executantului, prevăzute în Legea nr. 10/1995, privind calitatea lucrărilor de construcţii, republicată.

Faţă de neconformităţile constatate s-au dispus măsuri corective factorilor implicaţi precum şi termene de ducere la îndeplinire a acestora. De asemenea s-a dispus investitorului ca reluarea lucrărilor să se facă numai după ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse.

Totodată faţă de cele constatate s-au întocmit procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Referitor la obiectivul “CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNI MIXTE S+P+12E, AMENAJARI EXTERIOARE, autorizat cu A.C. nr.1384/14.07.2014”, Regim de înălţime S+P+12E, situat în localitatea Cluj-Napoca, judeţul Cluj, amplasat în str. Ploieşti nr. 9, reprezentanţii I.J.C. Cluj au efectuat un control şi au întocmit un PVI prin care au constatat că lucrările de construcţii se realizează în baza AC nr. 1100 emisă la data de 14.07.2016 de către Primarul mun. Cluj-Napoca, emisă pentru “Modificarea soluţiei constructive- Imobil cu funcţiuni mixte S+P+12E, autorizat cu A.C.1384/14.07.2014”

La data controlului s-a constatat, ca şi stadiu fizic, că era finalizată structura de rezistenţă astfel: structura S+P+12E+Supanta – realizata 100%, la spaţiul tehnic erau turnaţi stâlpi şi diafragme, erau realizate inchideri exterioare realizate până la etajul 10, era montată tamplaria exterioară până la etaj 7.

Urmare controlului efectuat de către reprezentanţii instituţiei noastre s-au constatat încălcări ale obligaţiilor investitorului şi ale executantului, prevăzute în Legea nr. 10/1995, privind calitatea lucrărilor de construcţii, republicată.

Faţă de neconformităţile constatate s-au dispus măsuri corective factorilor implicaţi precum şi termene de ducere la îndeplinire a acestora.

Totodată faţă de cele constatate s-au întocmit procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

INSPECTOR ŞEF REGIONAL
Ing. Laurentiu Viorel RUEN”

După ce Alin Tișe s-a jucat cu numerele 9 și 11, încercând să inducă în eroare opinia publică prin ideea că doar la una dintre locații au existat abateri, Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat încălcări ale obligațiilor investitorului și ale executantului la ambele adrese, închizând astfel orice fel de joc ulterior de declarații privind respectarea autorizației la una dintre adrese și nerespectarea doar în cazul celeilalte. 

„Sunt două posibilități legale: ori să se reautorizeze, ori să se demoleze!”

Pentru că, din răspunsul pe care ni l-a oferit ISC, nu reies clar care sunt încălcările obligațiilor investitorului și ale executantului, constatate în urma controlului, și nici care sunt măsurile corective dispuse factorilor implicați și termenele de ducere la îndeplinire ale acestora, am sunat la Serviciul de Permanență al Inspectoratului Județean în Construcții Cluj, pentru a cere lămuriri suplimentare privind toate aceste importante detalii.

Ofițerul de serviciu care a răspuns la telefon, sub rezerva faptului că dânsul nu este purtătorul de cuvânt al Instituției, a avut totuși amabilitatea de a ne oferi anumite precizări:

„Ei nu mai au voie să intervină la structura de rezistență. Detaliile respective, celui care face reclamația, nu i se pot da. 

Dar acolo, vă spun despre ce e vorba: acolo nu s-a respectat proiectul, s-au făcut două niveluri suplimentare. Până când Primăria ia o decizie în sensul că reautorizează, nu reautorizează – asta e datoria și obligația Primăriei să spună, nu a instituției noastre – nu știm nimic! Eu știu că este în curs de a decide Primăria lucrul acesta. Deci, unul dintre investitori a obținut autorizația de construire, Ploiești 9. Celălalt, pentru că a fost amendat contravențional și de către Primărie, intrarea în legalitate presupune alți pași față de cei obișnuiți. Asta înseamnă expertiză, proiect suplimentar, detalii de execuție, chestiuni tehnice.

Deci, sunt două posibilități legale: ori să se reautorizeze, ori să se demoleze! Cele două posibilități pe care autoritatea publică locală le are pentru a le dispune investitorului: ori demolarea, ori reautorizarea!”

L-am întrebat pe reprezentantul ISC dacă, legal, se poate cere reautorizarea după ce cele două etaje au fost construite fără autorizație. Iar acesta ne-a răspuns:

„Da, sigur că da! Oricine poate!  Dar, nu este normal? Logic! Ai greșit, te adresezi celui care gestionează problema!”

Recunoașterea unui mod de lucru anterior ilegal

Reautorizarea celor două niveluri suplimentare deja construite fără autorizație miroase a dublă măsură. În 18 iulie, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a transmis presei o informare, conform căreia „conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj a efectuat lucrări ilegale, fără autorizații, la clădiri încadrate monument istoric”, Alin Tișe considerând că „demersurile demarate ulterior de către Direcție pentru a solicita certificatele și autorizațiile prevăzute de lege recunosc implicit modul de lucru, anterior ilegal”:

„D.G.A.S.P.C. Cluj este o instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, finanțată din bugetul județului Cluj, iar în cursul anului 2016 conducerea Direcției a dispus efectuarea ilegală a unor lucrări de reabilitare/reparare la un corp de clădire din incinta instituției (str. Eremia Grigorescu nr.37-39).

Primăria municipiului Cluj-Napoca, în data de 17.05.2016, prin procesul-verbal de constatare nr. 101, a constatat efectuarea lucrărilor ilegale și a dispus oprirea lucrărilor, formulând în acest sens și o plângere penală.

Menționăm în acest context faptul că un proces-verbal de constatare a infracțiunii nu poate fi contestat administrativ, iar demersurile demarate ulterior de către Direcție pentru a solicita certificatele și autorizațiile prevăzute de lege recunosc implicit modul de lucru, anterior ilegal.”

Coroborând aceste informații și evenimente, ne întrebăm dacă o cerere de reautorizare pentru construcția de pe Ploiești 9-11 nu ar recunoaște implicit „modul de lucru, anterior ilegal”.

Cu toate acestea, acum „Nașul” urmează să decidă dacă familia „finului” va rămâne cu cele două niveluri suplimentare construite fără autorizație! 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *