In vizor

Emil-Iliaș Mănășturean, directorul Oficiului de Cadastru Cluj: „Anul acesta oficiul se va muta în noul sediu!”

Scris de 977

Într-un interviu acordat pentru Ziar de Cluj, Emil-Iliaș Mănășturean, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, a prezentat principalele probleme ale acestei instituții, eforturile de modernizare și de îmbunătățire a activității și principalele obiective pe care acesta și le propune cât timp se va afla la conducerea O.C.P.I.

Conform directorului O.C.P.I. Cluj, problemele întâmpinate în activitatea instituţiei sunt legate de numărul insuficient de personal pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii, de dotările insuficiente și de lipsa spaţiilor de arhivare pentru documentele rezultate din activitatea instituţiei. În ceea ce privește problema personalului insuficient, conform datelor furnizate de reprezentanții O.C.P.I, numărul de posturi în cursul anului 2016 a fost de 111, din care 97 subvenţionate de la bugetul de stat şi 14 din venituri proprii (pentru Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară).

Pentru îmbunătăţirea activităţii O.C.P.I. Cluj pentru anul 2017, Emil-Iliaș Mănășturean își propune finalizarea construcției sediului administrativ al OCPI Cluj de pe strada Al. Vaida Voevod, demersuri în vederea suplimentării numărului de personal și participarea la cursuri de perfecţionare profesională a angajaţilor pentru creşterea calităţii serviciilor, inclusiv pentru cei angajaţi pentru Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, plus întreprinderea demersurilor pentru asigurarea spaţiilor de arhivare. Reducerea birocrației s-a încercat prin înregistrarea on-line a cererilor pentru serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară, prin crearea de user atât pentru notarii publici, cât şi pentru persoanele autorizate şi experţii judiciari. 

Conform declarațiilor directorului Emil-Iliaș Mănășturean, odată cu finalizarea sediului administrativ situat pe strada Al. Vaida Voevod, nr. 53, personalul şi activitatea de la B.C.P.I Cluj-Napoca vor fi mutate în noua locaţie. Referitor la obiectivul de investiţii “Sediu administrativ OCPI Cluj”, la sfârşitul anului 2016 au fost realizate investiţii în cuantum de 882,29 mii lei.

Emil-Iliaș Mănășturean a mai explicat că cele mai importante realizări ale OCPI Cluj, în ultimii ani, au fost reprezentate de implementarea programului informatic E-Terra 3, de uniformizarea procedurilor de lucru pentru o practică unitară la nivelul birourilor teritoriale din cadrul OCPI Cluj, înregistrarea în cartea funciară, din oficiu, a titlurilor de proprietate și conversia în format electronic a cărţilor funciare. 

Noul sediu al Oficiului de Cadastru 

Emil-Iliaș Mănășturean, directorul O.C.P.I Cluj, a explicat pentru Ziar de Cluj problema spațiilor în care își desfășoară în prezent activitatea Oficiul de Cadastru:

„Dotarea ar însemna spații, nu credeam că Clujul poate să aibă în 2017 condițiile actuale! Eu, ca cetățean al municipiului Bistrița, știam în mare, dar mă așteptam să fie alte condiții, într-un oraș cu potențial. Sunt sute de mii de oameni cu cereri depuse! 

Eu aici am venit să fac treabă și ne străduim cu colegii mei  să fim utili în primul rând cetățenilor și comunității și prima chestiune pe care trebuie să o eliminăm ține de aceste două sedii, cel de la Gară, în chirie, și sediul de pe Al. Vaida Voevod. Contractul a fost încheiat pe 12 luni, să se termine sediul. Au trecut 12 luni de câte ori? A încheia această construcție înseamnă racord la utilități, demolarea celor două construcții care actualmente funcționează (amplasate în fața noului sediu – n.r.). Anul acesta se va muta oficiul în noul sediu! 

Eu vin dintr-un oficiu unde eram toți într-un singur sediu, unde comunicarea dintre serviciile de cadastru exista. Aici trebuie să mă duc de pe Vaida Voevod până la Gară și una e când stai de vorbă pe un dosar și alta când discuți la telefon!

Am fost detașat din Bistrița-Năsăud, diferențele dintre Bistrița și Cluj sunt incomensurabile. Am venit aici cu câteva obiective, în principal finalizarea sediului și o armonizare a relațiilor cu primăriile din județ, cu Prefectura, în a aplica Legea Proprietății, cu Consiliul Județean pentru domeniul public al județului, care e suportul tuturor investițiilor care pot fi atrase. Noi acum lucrăm, de la Poieni, până la Valea Drăganului, pe un drum județean, drumul Apusenilor, care o să intre într-un program de reabilitare pe fonduri europene, pe drumul Bistriței și DJ 109. Și, numărul unu, sediul Oficiului de Cadastru Cluj, la care din 2005 au fost demarate proiectarea, studiile de fezabilitate, iar din 2008 au dat drumul la lucrări. 

Eu am venit aici din 1 noiembrie 2016, detașat pe perioadă de 3 luni de zile și condițiile din sediul de la Gară sunt tot aceleași de 10 ani. În 2004 s-a preluat Cartea Funciară de la Ministerul de Justiție. Această instituție inițial a fost Oficiul de Cadastru, Geodezie și Cartografie și în 2004 s-a unificat cu Cartea Funciară care era la Ministerul de Justiție, devenind O.C.P.I. Deci, de atunci, condițiile sunt tot aceleași la Cluj, partea tehnică și secretariatul pe strada Al. Vaida Voevod, nr. 53, și la Gară partea de Carte Funciară, în spațiul pe care îl avem în chirie. 

Demersurile mele în perioada aceasta de 5 luni de când sunt aici au fost legate de finanțare și de continuarea lucrărilor la sediul de pe strada Al. Vaida Voevod. Dacă din 2008, de când au început, până în 2017, au rămas la stadiul acesta, acum, eu, venit din Bistrița, ar fi chiar o minune ca în 5 luni de zile să fi făcut ce nu au făcut alții de atâta vreme! Acum avem finanțare și încep lucrările de finalizare, după care va fi toată lumea într-o singură locație. Suntem singurul municipiu și județ din țară care are instituția aceasta ruptă în două: o parte, Cartea Funciară, la Gară, și secretariatul și birourile tehnice pe Vaida Voievod. Aceasta este realitatea actuală. 

Eu o să încerc, împreună cu colegii mei, să finalizăm acest sediu, ca cetățenii municipiului Cluj-Napoca să vină într-o singură locație, să nu se mai plimbe de la Ana la Caiafa și să aibă niște servicii deosebite!”

Transpunerea în format digital a vechilor coli funciare

Conform directorului O.C.P.I. Cluj, oficiul desfășoară în prezent o muncă sisifică pentru transpunerea în format digital a vechilor coli funciare:

„Din 2009, toată activitatea noastră are ca suport programe informatice, tot ce se întâmplă în Oficiul de Cadastru. Avem registrul general de intrare, un soft care repartizează aleatoriu lucrările la inspectorii și asistenții registratori care sunt pe fluxul unui dosar. Acest program informatic din 2009 a fost upgradat și îmbunătățit în mod constant, tot ce se lucrează, se lucrează informatic. De anul trecut e varianta E-Terra 3, care permite ca persoanele autorizate, notarii publici, executorii să își introducă lucrările în sistem de acasă și astfel nu mai e prezentă birocrația de care se vaită toată lumea, am încercat să o eliminăm. 

Marea noastră problemă în zona de Ardeal e că avem cartea funciară veche, care funcționează pe Decretul-lege 115 din 1938, evidențe care sunt construite începând din 1859. Consultarea documentelor de carte funciară veche consumă mai mult timp și, dacă tu ai un spațiu cât un birou și două ghișee, pentru a deservi un municipiu ca și Clujul, cu sute de mii de locuitori, asta creează pe moment dificultăți în a fi mai rapizi în a transmite informațiile.

E o muncă enormă, noi acum ne străduim să aducem toată informația din format hârtie la digital, lucrăm în mod constant; asta înseamnă că se iau toate colile funciare care sunt și pe maghiară și pe nemțește și sunt convertite în format digital. E o muncă de Sisif!

Ca să putem funcționa pe parcursul unei zile, accesul în registrul general de intrare Agenția l-a limitat de la ora 8:30 la 14 și mai sunt cetățeni care stau la rând, e 14:01, colega mea care e la ghișeu efectiv se blochează și normal că cetățeanul e nemulțumit.

Problema aceasta nu există numai la nivelul Clujului, problema e în tot Ardealul. Clujul are peste un milion de coli funciare, iar sistemul austro-ungar era diferit față de sistemul nostru de carte funciară. Noi acum într-o coală funciară avem un imobil, în sistemul vechi într-o coală funciară erau proprietățile unui cetățean, 5-7 numere topografice, terenuri, imobile. Dacă Sudul nu are problema aceasta, fiind la început, noi aici trebuie să ducem istoria mai departe pentru că sunt proprietăți în care sunt înscrise ipoteci, sunt notări.”

Personalul O.C.P.I e insuficient pentru un oraș precum Clujul, cu o creștere imobiliară spectaculoasă

Directorul O.C.P.I. Cluj a explicat pentru Ziar de Cluj problema lipsei de personal, raportată la piața imobiliară clujeană, aflată într-o continuă și spectaculoasă creștere:

„Bulucul de lume de la Gară e la ghișeul unde se consultă documentele de carte funciară. În sediul nou nu o să mai fie spațiul acela în care, și dacă sunt 4 oameni, deja e multă lume! 

Personalul e insuficient. Când mergi într-o instituție unde spațiul pentru public e unul generos, unde pot sta oamenii și pe scaun, unde pot primi un număr de ordine, unde sunt 8 ghișee, nu două, poți să organizezi munca sub altă formă. Noi acum avem personal plătit de la bugetul de stat și personal plătit din venituri, cei pe perioadă determinată, până la finalizarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.

Sunt perioade din an când afluxul de clienți la Oficiul de Cadastru efectiv se dublează. Înainte de sărbători, când vin cetățenii noștri români de peste mări și țări, atunci se mai întâmplă tranzacții, se mai vinde, se cumpără, și în perioada de concedii, când iarăși mai vin clienții, cumpără și vând. Piața imobiliară în Cluj e una într-o continuă creștere spectaculoasă, e o cerere de a se emite autorizații de construire într-un ritm fantastic! 

În zona de carte funciară nu există imobil care să nu aibă o coală funciară; asta te mai și încurcă, dar te și descurcă. Eu am făcut un demers la Prefectură și la Consiliul Județean, iar Prefectura și Consiliul Județean ne-au sprijinit și ne-au transmis spre Guvern un proiect de hotărâre prin care se solicită transferul unui imobil situat în Huedin, aflat în administrarea actuală a ISU Cluj, imobil care va constitui după preluare sediul B.C.P.I Huedin și spații de arhivă regională.”

Problemele apărute în urma retrocedărilor

În Cluj foarte multe imobile sunt retrocedate sau în curs de retrocedare. Ziar de Cluj l-a întrebat pe directorul O.C.P.I ce probleme au apărut în urma acestor retrocedări:

„Pe parcursul aplicării legilor fondului funciar nu au fost întocmite planuri parcelare pentru toate suprafeţele care au făcut obiectul punerilor în posesie, fie din cauza lipsei personalului specializat, fie din cauza dotărilor tehnice necorespunzătoare. 

Aşadar, lipsa acestora a generat şi generează în continuare întârzierea finalizării aplicării acestor legi, dar şi probleme deosebite la înscrierea titlurilor de proprietate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară”, a precizat Emil-Iliaș Mănășturean.

Activitatea per ansamblul instituţiei

Conform informațiilor furnizate de reprezentanții O.C.P.I Cluj, în anul 2016 au fost verificate şi analizate 1604 documentaţii pentru scrierea titlurilor de proprietate, din care au fost scrise 814 titluri de proprietate, au fost verificate 39 documentaţii pentru emiterea avizului de scoatere a terenurilor din circuitul agricol şi au fost organizate 23 şedinţe de lucru ale Comisiei de autorizare. Au fost înregistrate în registrul de corespondenţă al instituţiei un număr de 16181 documente. 

Prin programul informatic RGI, în anul 2016 au fost înregistrate un număr de 293.294 cereri, respectiv 406.230 operaţiuni privind servicii de cadastru şi publicitate imobiliară, însemnând o scădere cu 5% la numărul de cereri şi cu 2% la numărul de operaţiuni faţă de anul 2015. 

Raportat la anul 2015, în anul 2016 s-au înregistrat creşteri astfel:

– 92% la acordarea de numere cadastrale
– 116% la numărul de titluri de proprietate emise 
– 5% la extrase de carte funciară pentru autentificare
– 1% la prima înscriere a terenurilor
– 71% la înscriere construcţii – serviciu mixt (cadastru şi publicitate imobiliară)
– 14% la tranzacţii
– 14% la ipoteci/privilegii
– 21% la încasări

Scăderi s-au înregistrat astfel:

– 11% la extrase de carte funciară pentru informare
– 38% la copii documente din arhivă

Foto: Ziar de Cluj, bistriteanul.roULTIMA ORĂ

 • Acum 7 hours Justitie
  JUSTIȚIE DE DRAGUL PENSIEI SPECIALE: Delia Purice, de la Curtea de Apel Cluj, se cere în pensie
 • Acum 7 hours Politica
  Marcel Ciolacu, despre mandatele președintelui Iohannis: ”Au fost ani de zile pierduți din cauza unor ranchiune, discuții politice și a unor decizii”
 • Acum 7 hours Rautacisme
  Sabin Sarmas – dusmanul Clujului. A muscat mana lui Boc si s-a dat cu securistii de la STS, inclusiv in problema cloud-ului!
 • Acum 11 hours In vizor
  PÂNĂ CÂND OSĂ NE MAI MINTĂ BOC, CA PE ULTIMII OAMENI? Criza gunoaielor pândește din umbră: Supercom n-a primit încă ordinul de începere a contractului pentru că nu îndeplinește obligațiile asumate
 • Acum 11 hours Eveniment
  TÂLHAR LA 27 de ani: A fost arestat preventiv după ce a agresat o femeie de 96 de ani şi i-a furat trei tablouri. A fost recuperat unul dintre tablouri
 • Acum 14 hours Anchete
  Prințul Alin “ÎNTR-O ZI” Tișe și regele Emil OSĂ Boc nu numai că au pierdut cloudul regional, dar n-au fost în stare să aducă la Cluj nici măcar o fracțiune din cloud-ul mare guvernamental de 500 de milioane de euro
 • Acum 15 hours Eveniment
  SĂ TRĂIASCĂ ANTIDERAPANTUL, CĂ MI-A PUS ÎN ȘANȚ BĂRBATUL! De la atâtat deszăpezire pe drumurile județene din Cluj, o mașină cu 4 pasageri s-a răsturnat în decor
 • Acum 16 hours In vizor
  70 de ani de la moartea lui Iuliu Maniu în închisoarea de la Sighet și 10 zile de la smulgerea din soclu a statuii sale de către ”doreii” angajați de Boc să ”reabiliteze” zona. Tot o ucidere. A memoriei
 • Acum 1 day Analiza
  Marțafoii Clujului, Alin Tișe și Emil Boc, au trimis la STS o adresă smiorcăită, de ciudă că Clujul a pierdut Cloud-ul Regional. Sunt Tișe și Boc izolați de PNL?
 • Acum 1 day FOTOGRAFILA
  VIDEO/FOTO: Cluj-Napoca, ca un patinoar. N-a făcut ”OSĂ” Boc patinoar pe lacul din Parcul Central, a făcut iarna în tot orașul
 • Acum 2 days Politica
  De la semnarea Proiectului în valoare de 60 de milioane de euro pentru digitalizare în regiunea de Nord-Vest a României a lipsit președintele CJ Cluj
 • Acum 2 days Politica
  Rafila, reacție la dosarele de șpagă din sistemul medical: ”E inacceptabil ca personalul să primească bunuri materiale în schimbul serviciilor pe care le oferă. Recunoştinţa poate fi exprimată prin flori sau bomboane”
 • Acum 2 days Din oras
  MAI UȘOR CU ANUNȚUL DE ANGAJARE PE SCĂRI! LEGAL, discriminarea în cuprinsul unui anunţ de angajare, pe criteriul genului şi al aspectului fizic ESTE INTERZISĂ
Citește și...
Recomandările redacției
TOP CITITE