Vocea ta

Emil Boc şi administraţia sa îi abuzează administrativ pe clujenii care se lasă abuzaţi. Nici măcar despăgubirile mizerabile stabilite pentru exproprierile de la „La Terenuri” nu s-au plătit

„În temeiul legii” (ce frumos sună!), Primăria a decis expăroprieri şi acordarea de despăgubiri pentru realizarea „Obiectivului de investiții de interes local obiectivul de investiții Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona La Terenuri, cartier Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca„, după cum urmează:

Extras din Hotărârea de stabilire a despăgubirilor nr.01 din 12.03.2021

Extras din Hotărârea de stabilire a despăgubirilor nr.02 din 12.03.2021

Extras din Hotărârea de stabilire a despăgubirilor nr.03 din 12.03.2021

Extras din Hotărârea de stabilire a despăgubirilor nr.04 din 12.03.2021

Extras din Hotărârea de stabilire a despăgubirilor nr.05 din 12.03.2021

Extras din Hotărârea de stabilire a despăgubirilor nr.06 din 12.03.2021

Extras din Hotărârea de stabilire a despăgubirilor nr.07 din 12.03.2021

Extras din Hotărârea de stabilire a despăgubirilor nr.08 din 12.03.2021

Extras din Hotărârea de stabilire a despăgubirilor nr.09 din 12.03.2021

Extras din Hotărârea de stabilire a despăgubirilor nr.10 din 12.03.2021

Extras din Hotărârea de stabilire a despăgubirilor nr. 11 din 12.03.2021

Extras din Hotărârea de stabilire a despăgubirilor nr.12 din 12.03.2021

Şi aşa mai departe, s-au stabilit 39 de exproprieri pentru a se realiza Baza Sportivă (termen de execuţie până în septembrie 2021, dar s-a realizat, cluj-napoceşte, doar în iunie 2022!). TOATE PARCELELE LE PUTEŢI VEDEA AICI!

Trecând peste sumele de toată mizeria stabilite „în temeiul legii” pentru terenuri situate intravilan şi pe care cei din Urbanismul de Cumetrie încăpuşat la Primăria Cluj-Napoca ştiu să le valorifice la preţuri corecte, aflăm că nici până azi municipalitatea nu şi-a onorat obligaţiile faţă de cei desproprietăriţi. Ni se scrie aşa:

„Pentru exproprierile de “ La terenuri” nu au dat despăgubirile de kko stabilite de ei nici până azi! E o luptă să obţii orice drept!!! Au legi, hotărâri cu care îşi bat joc de noi! Singura variantă e instanţa şi ei ştiu că şi acolo câştigă…. că asta e „justiţia” în Cluj-Napoca! Cum sa nu îi urăşti?”

Şi, totuşi, instanţa este o soluţie. Că sunt ani „buni” pentru proprietari şi „răi” pentru municipalitate chiar şi în justiţia clujeană. Aşa a fost anul 2019, an în care municipalitatea a pierdut două procese importante în ceea ce priveşte practicile de haiducie imobiliară pe care le practică.

Astfel, trei instanțe din România, Tribunalul Cluj, Curtea de Apel Cluj și Înalta Curte de Casație și Justiție au decis că demersul Primăriei Cluj Napoca, în cazul a sute de clujeni, de a-i obliga să cedeze cu titlu gratuit o parte din terenul lor pentru construcția de drumuri de acces constituie un abuz grosolan. Primăria a fost obligată deja să plătească o sumă imensă pentru un astfel de caz.

Patru clujeni care au deținut un teren, într-o zonă bună din Cluj Napoca, au fost obligați, de Primăria Cluj Napoca să cedeze, prin act notarial, o parte din suprafață pentru realizarea unui drum. Cei patru coproprietari au vrut să construiască locuințe comune, pentru ei, dar au fost împiedicați de Primăria Cluj Napoca, care nu a emis autorizația de construire până când aceștia nu au mers la un notar public, unde au semnat un acord notarial prin care o parte din terenul lor a fost cedat cu titlu gratuit Primăriei Cluj Napoca.

Judecătorii de la Tribunalul Cluj, în sentința care a rămas la fel și la instanțe lesuperioare, au decis că din suprafața totală de 3586 de metri pătrați, o parte de 624 de metri pătrați au fost preluată cu titlu ilegal.

”Din cursul derulării evenimentelor, este mai mult decât evident că reclamanții au fost constrânși, condiționați să dea acele declarații notariale, în caz contrar, neputând obține autorizația de construire. Motivul determinant a acestor declarații nu a fost acela de a face cadoul statului o suprafață de teren, ci acela de eludare de către pârâți (n.n. – Primăria Cluj Napoca și Consiliul Local Cluj Napoca) a procedurii de expropriere pentru utilitate publică”, arată Tribunalul Cluj.

Primăria Cluj Napoca trebuia să demareze față de cei patru clujeni procedura exproprierii publice, pentru construirea drumului, și nu de a-i obliga pe aceștia să doneze terenul cu titlu gratuit. Judecătorii au mai decis că potrivit Constituției României, ”nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică”. Ținând cont de aceste argumente legale, judecătorii au decis să anuleze actele notariale pentru donarea terenului și au dispus efectuarea unei expertize, care să stabilească valoarea terenului de 634 de metri pătrați, luați cu japca de Primăria Cluj Napoca. Iar  la finalul procesului, Primăria Cluj Napoca a fost obligată să plătească celor patru clujeni suma de 117.312 euro, valoarea de piață a terenului luat cu titlu gratuit. În plus, toate acestele notariale au fost anulate, tot procesul fiind reîncadrat de magistrați în cadrul unei exproprieri publice.

Tot în 2019, Primăria a pierdut un proces cu USAMV, care ceruse retrocedarea unor parcele în intravilanul și extravilanul municipiului

În 2016, USAMV a pierdut la Judecătorie, dar a contestat și s-a ajuns la rejudecare, la Tribunalul Cluj, unde în 2018 USAMV a mai înregistrat un nou eșec. Nu s-a lăsat și a făcut apel. În 2019, tribunalul a apreciat necesară administrarea probei cu expertiză tehnică de identificare topografică imobiliară și a numit un expert. Iar expertul a stabilit că USAMV i se cuvin 38 de hectare de teren, lucru acceptat de instanța de judecată. Verdictul este definitiv.

USAMV a câștigat un teren inclusiv în Mănăștur. Iată un punct din sentință: «Din terenul cu numărul topografic 21548 înscris în cartea funciara 20254 Cluj-Napoca, sub A +26 cu descrierea „Ferma Academiei de Înalte Studii Agronomice. Casa din cărămidă acoperită cu ţiglă cu 13 camere. Coteţ de porci şi păsări din cărămidă, acoperit cu carton gudronat cu 2 încăperi. Magazie pentru cereale, din piatră şi cărămidă, acoperită cu tablă, cu I încăpere la parter şi I încăpere la etaj. Remiză pentru maşini din beton şi scânduri, acoperită cu tabla. Grajd pentru porci, din cărămidă, acoperit cu carton gudronat cu 2 încăperi. Grajd din cărămidă acoperit cu ţiglă cu 2 încăperi. Grajd din cărămidă acoperit cu şindrila cu 3 încăperi, Remiză pentru care din cărămidă, acoperită cu şindrila. Casa din cărămidă acoperită cu tabla cu 14 camere. Casa din cărămidă acoperită cu ţiglă cu încăperi. Grajd pentru porci din cărămidă, acoperit cu şindrila cu 6 încăperi. Casa din cărămidă acoperită cu ţiglă cu 25 camere şi diferite instalaţiuni economice. Căminul studenţilor Academiei de Înalte Studii Agronomice, din cărămidă acoperit cu ţiglă, la subsol cu 12 camere, la parter cu 12 camere, la etaj cu 15 camere. Sufrageria studenţilor, din cărămidă, acoperită cu ţiglă cu 13 camere şi dependinţe, diferite instalaţiuni economice. Laboratoarele câmpului de experienţă, construite din cărămidă acoperite cu ţiglă: compuse la parter din 12 camere, la etaj din 12 camere, în Calea Mănășturului nr. 174” în suprafaţa de 8 jugare şi 1239 stânjeni pătraţi, echivalentul a 5 ha şi 496 mp. se va reconstitui dreptul de proprietate în condițiile art.12 din Legea 165/2013 si raportat la echivalentul arabil stabilit potrivit anexei 18 din HG 890/2005 pentru diferenta suprafata de 1ha si 8456 mp.»

În decizie este invocat articolul 12 din legea 165/2013:

„În situaţia în care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibilă, după validarea întinderii dreptului lor de proprietate de către comisiile judeţene de fond funciar sau, după caz, de către Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti, fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia li se va atribui un teren pe un alt amplasament”.

Cert veste faptul că, pentru 38 de hectare de teren Primăria Cluj-Napoca va trebui să acorde USAMV Cluj-Napoca cel puţin 120 de euro pe metru pătrat cerut în zona Clujului. Adică cam 45,6 milioane de euro.

Cum ar fi dacă expropriaţii de la „La Terenuri” ar face un demers judecătoresc, s-ar raporta în acesta şi la articolul 12 din legea 165/2013 şi ar cere justa despăgubire de 120 de euro pe metru pătrat. Dacă, oricum municipalitatea nu s-a hărnicit încă să-şi onoreze nici măcar obligaţiile de kko pe care şi le-a asumat?

De fapt, ce vrem să vă spunem este faptul că Emil Boc şi administraţia sa îi abuzează administrativ pe clujenii care se lasă abuzaţi.