In vizor

Elevii care nu au camera video pornită în timpul orelor online, nu pot fi puși absenți

Ministerul Educației a semnat un nou ordin de ministru care aduce noi precizări pentru școala online. Astfel, ordinul prevede că elevii care stau fără camera video, dar participă la ore, nu poate fi pus absent. Elevii au obilagția de a avea camera video pornită doar în cazul evaluărilor. Ministerul a avut nevoie de o lună și jumătate pentru a face aceste precizări, care au fost comunicate chiar înainte de începerea vacanței de iarnă.

Articolul 14, litera f din OMEC 5.545/2020, modificat prin OMEC 6.200/2020 prevede acum că elevii:

“Au obligația de a participa la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent și se consemnează absența în catalog. Absența poate fi motivată, în cazul justificate, în baza unei cereri scrise a elevului major/a părintelui/a tutorelui legal instituit. În situația în care elevul răspunde cerințelor cadrului didactic, indiferent dacă are sau nu în funcțiune sistemul audio-video, nu i se poate consemna absența la ora de curs; excepție fac orele destinate exclusiv evaluării elevilor, la care aceștia trebuie să fie conectați audio-video”, potrivit edupedu.ro

Noul ordin aduce precizări și în ceea ce priveșe motivarea absențelor la școala online. Este nevoie de o cerere scrisă a elevului sau părintelui care să justifice absența de la ore.

De asemenea ordinul introduce în acest punct și mecanismul prin care pot fi motivate absențele de la școala online. Este vorba despre o simplă cerere chiar de la elev, dacă e major, sau de la părinte în cazul minorilor. Evident, aceasta trebuie să conțină justificarea absenței elevului.

“Absența poate fi motivată, în cazul justificate, în baza unei cereri scrise a elevului major/a părintelui/a tutorelui legal instituit”, se menționează în ordin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *