Politica

DUPĂ RĂZBOI SUNTEM NOI, CARE TE FACEM PE TINE: Guvernul modifică pe ascuns Legea transparenței decizionale în administrația publică

Guvernul a aprobat pe 2 martie OUG 16/2022, prin care se modifică legislația privind tranparența și consultarea publică fără măcar să fi fost pusă pe agenda publică a ședinței de Guvern, fără consultarea și avizul Consiliului Economic și Social, fără niciun fel de informare publică.

  • Un comunicat CNS Cartel ALFA arată că, prin această modificare, este eliminat termenul de 30 de zile (prevăzut la alin. 2 art.7 din Legea 52/2003) pentru avizarea și aprobarea proiectelor de acte normative.
  • Guvernul a motivat eliminarea “în vederea evitării situațiilor care pot aduce grave atingeri interesului public.

„Dar oare lipsa totală de transparență și consultare înainte de adoptarea actelor normative nu aduce “grave atingeri” interesului public? – se întreabă sindicaliştii.

„Și așa guvernul României are deficiențe majore la capitolul dialog social și consultare publică în procesul de fundamentare al politicilor publice. Eliminarea acestui filtru de transparență și consultare, într-un termen rezonabil, care să permită partenerilor sociali și societății civile parcurgerea actelor normative și emiterea unor puncte de vedere sau sugestii de îmbunătățire, fără îndoială va deteriora și mai mult calitatea actului de legiferare și asta nu poate să fie în interesul public”, comentează sursa citată.

„Legea nr. 52/2003 prevedea deja excepții pentru situații excepționale, (de apărare, ordine publică sau siguranță națională). Adăugarea unei noi excepții, formulată extem de imprecis și vag drept “situații urgente” va conduce la legiferări abuzive, atât în administrația centrală, cât și cea locală. Termenul de “situație urgentă”, fără o o motivare clară și fără precizarea circumstanțelor când este justificată, va fi folosit aleatoriu și discreționar”, mai spun sindicaliștii.

„În plus, chiar în ipoteza în care vor fi situații când este nevoie ca acest termen să fie scurtat, de ce modificarea Legii transparenței decizionale trebuie făcută pe ascuns? Ținem să precizăm că instituțiile de dialog social, precum Consiliul Economic și Social, care dezbat și avizează proiecte de acte normative, au făcut în ultimii doi ani eforturi constante pentru a se adapta situațiilor excepționale, prioritizând proiectele și/sau convocând ședințe de urgență pentru a grăbi avizele necesare.

Considerăm că modificarea Legii 52/2003 prin OUG 16/2022 este un abuz grav al guvernului care deschide calea largă către autoritarism, lipsă de transparență și încălcarea principiilor democratice. Contextul politic și economic este unul excepțional, însă acest lucru nu poate fi folosit ca pretext pentru a elimina cerințele de transparență și consultare, în afara situațiilor de urgență reale, precizate și justificate în mod corespunzător.

Având în vedere aceste aspecte, CNS Cartel ALFA se alătură demersului organizațiilor societății civile (link) și solicită Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională privind excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de Urgență 16/2022 pentru modificarea art. 7, alin (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică”, încheie comunicarea Cartel ALFA.