Anchete

Cu cea mai mare operativitate, după aproape o lună, primarul Emil Boc îi răspunde prefectului Vușcan că pe Ploiești 11 s-au încălcat prevederile autorizației de construire

Scris de 1,340

În ceea ce privește neregulile vizibile chiar cu ochiul liber în cazul construcției blocului-turn de pe strada Ploiești 9-11, după ce a sesizat în primă instanță organele de control din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, pentru că răspunsul Primăriei, primit în data de 2 august, a fost unul care lăsa mult de dorit, Ziar de Cluj a sesizat, în aceeași zi a primirii răspunsului din partea Serviciului Control Urbanism și Disciplina în Construcții, și Inspectoratul de Stat în Construcții și, în data de 12 august, și Corpul de Control al Primului-Ministru. 

În data de 20 septembrie, Biroul de Presă al Guvernului, printr-o adresă semnată de Valentin Mircea, secretar de stat în cadrul Corpului de control al primului-ministru, ne-a comunicat faptul că Corpul de Control al Primului-Ministru efectuează controale doar la solicitarea Prim-ministrului Guvernului României, însă, în data de 5 septembrie, Secretariatul General al Guvernului a transmis memoriul primit, „spre competentă soluționare”, Inspectoratului de Stat în Construcții și Instituției Prefectului județului Cluj, „solicitând luarea măsurilor legale ce se impun”, urmând ca, în termenul legal, instituțiile sesizate să comunice Secretariatului General al Guvernului și către Ziar de Cluj soluția adoptată. 

Printr-o adresă înregistrată cu data de 8 septembrie 2016 (expediată, „spre știință”, către Ziar de Cluj, în 14 septembrie), Instituția Prefectului județului Cluj a transmis mai departe, către Primăria Municipiului Cluj-Napoca, „domnului primar Emil Boc”, și către Inspectoratul Județean în Construcții Cluj, petiția primită, prin care sunt sesizate nereguli în ceea ce privește executarea lucrărilor de construire a imobilului situat pe strada Ploiești 9-11, dispunând verificarea aspectelor sesizate, „cu cea mai mare operativitate”.

Operativitate de care a dat dovadă Inspectoratul de Stat în Construcții care, în 16 septembrie, printr-o adresă înregistrată în data de 14.09. 2016, semnată de inspectorul general Nelu Stelea, ne comunica faptul că aspectele semnalate au fost deja verificate și analizate de către inspectorii în construcții din cadrul I.R.C Nord-Vest, atașând în copie răspunsul din data de 30 august (transmis, în prealabil, la sesizarea primită din partea Ziar de Cluj). Cu numărul de înregistrare 41533/21.09.2016, Inspectoratul Județean în Construcții Cluj a transmis acest răspuns și către Instituția Prefectului.

Primarul Emil Boc i-a răspuns prefectului Vușcan, cu cea mai mare operativitate, după aproape o lună

De lipsă de operativitate a dat dovadă Primăria Cluj-Napoca, respectiv primarul Emil Boc, care a răspuns solicitării Instituției Prefectului doar în data de 6 octombrie, după aproape o lună, aceasta fiind, probabil, „cea mai mare operativitate” de care este capabilă instituția condusă de Emil Boc, ce a trebuit doar să formuleze un răspuns pe baza unor date deja existente, verificările care au constatat nerespectarea autorizației de construire la „imobilul din strada Ploiești numărul 11” fiind deja efectuate din luna iulie și comunicate către Ziar de Cluj în data de 2 august:

„Ca urmare a solicitarii dvs, înregistrate la Primăria mun. Cluj-Napoca cu nr. 319559/101/21.07.2016, vă comunicăm următoarele:

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Urbanism şi Disciplina în Construcţii, verificând aspectele sesizate, la imobilele din str. Ploiesti nr. 9 şi nr. 11, au constatat următoarele: la adresa din str. Ploieşti nr. 9, lucrările de construcţii s-au executat în baza autorizaţiei de construire nr.1384 din 04.12.2014 pentru ,,CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNI MIXTE S+P+12E, AMENAJARI EXTERIOARE”, iar în continuare lucrările de construire la imobilul cu nr. 9 s-au desfăşurat în baza autorizaţiei de construire cu modificarea soluţiei constructive – imobil cu funcţiuni mixte S+P+12E, nr.1100 din 14.07.2016, cu următoarele modificări propuse: recompartimentări interioare, realocări funcţionale, modificare înălţime niveluri, creare supantă, spaţiu tehnic, refaţadizare şi modificări ale poziţiei golurilor, majorare numar locuri de parcare, beneficiar fiind SC CENTRAL BUSINESS PLAZA SRL; la adresa din str. Ploieşti nr. 11, proprietarul actual SC VENT CAR TRANS SRL, nu a respectat prevederile autorizaţiei de construire cu nr. 1436/15.12.2014, pentru ”Construire imobil cu funcţiuni mixte S+P+12E, amenajări exterioare situat la adresa mai sus amintită, astfel: s-a construit deasupra etajului cu nr. 12, un nivel suplimentar care nu era prevăzut în autorizaţia de construire; beneficiarul autorizaţiei fiind SC ITALIA TILES SRL.

Astfel pentru imobilul situat pe str. Ploieşti de la nr. 11, s-a întocmit un proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, iar ca măsură complementară s-a dispus oprirea imediată a lucrărilor şi intrarea în legalitate.”

Emil Boc certifică prin semnătură ceea ce Ziar de Cluj a constatat de la bun început, faptul că nu s-a respectat autorizația de construire

Primăria Cluj-Napoca (printr-o adresă înregistrată cu data de 6 octombrie 2016, semnată de primarul Emil Boc, de directorului general al Poliției Locale, Nicu Marcel Bonțidean, de directorul executiv Sorin Olteanu și șef serviciu Florin Șandor – Direcția Inspecție și Control, Serviciul Control Urbanism și Disciplina în Construcții) a transmis către Instituția Prefectului – Județul Cluj, în atenția prefectului Gheorghe Vușcan, următorul răspuns:

„Ca urmare a solicitărilor dumneavoastră înregistrate la Primăria municipiului Cluj-Napoca cu nr. 389510/14.09.2016 și nr. 394007/19.09.2016, referitoare la nereguli în ceea ce privește executarea lucrărilor de construire la imobilul din strada Ploiești nr. 9-11, au fost efectuate verificări privind respectarea disciplinei în construcții, fiind luate măsuri conform prevederilor legale în vigoare.

A fost efectuată verificarea respectării documentației tehnice autorizate cu A.C. nr. 1384/04.12.2014 beneficiari Tișe Camelia Veronica și Tișe Alin Păunel pentru imobilul cu funcțiuni mixte regim de înălțime S+P+12E din strada Ploiești nr. 9, documentație care respectă prevederile aprobate de Direcția Urbanism, ulterior a fost emisă autorizația de construire cu nr. 1100/14.06.2016, care modifică prevederile autorizației de construire inițiale în sensul că au fost propuse: recompartimentări interioare, realocări funcționale, modificare înălțime niveluri, creare supantă, spațiu tehnic, refațadizare și modificări ale poziției golurilor, majorare număr locuri de parcare, beneficiar fiind SC Central Business Plaza SRL. 

De asemenea au fost efectuate verificări la imobilul din strada Ploiești nr. 11 proprietar actual SC Vent Car Trans SRL (imobil inițial aparținând de SC Italia Tiles SRL).

Imobilul a fost autorizat cu AC nr. 1436/15.12.2014 pentru „Construire imobil cu funcțiuni mixte regim de înălțime S+P+12E, amenajări exterioare”.

Pe parcursul efectuării verificărilor s-a constatat faptul că proprietarul actual SC Vent Car Trans SRL nu a respectat prevederile autorizației de construire mai sus amintite, fapt pentru care a fost aplicată sancțiune contravențională și au fost dispuse măsuri în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea 50/1991 – Republicată. 

Menționăm faptul că inspectorii Serviciului Control Urbanism și Disciplina în Construcții au acționat în limitele competențelor ce le revin, ocazie cu care au luat toate măsurile legale care se impun cu privire la imobilele în cauză.”

„E blocul meu!”

În explicarea construirii fără autorizație a două etaje suplimentare, peste cele 12 autorizate, s-a implicat și Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, care, furibund, după fiecare demers de sesizare a autorităților și a opiniei publice, întreprins de Ziar de Cluj, s-a lansat pe Facebook într-o serie de jigniri și de calomnii prin care încerca să convingă opinia publică de faptul că în cazul acelei construcții nu există probleme de legalitate și că, oricum, numele Tișe este implicat în toate neregulile sesizate doar în mod tendențios, fără a exista în realitate vreo legătură Tișe – Ploiești 9-11. Numai că fratele său, Bogdan Tișe, agresând verbal reporterul Ziar de Cluj aflat în preajma acestui bloc și amenințându-l cu sustragerea și distrugerea telefonului mobil cu care agresorului i se părea că reporterul i-ar fi filmat blocul, a afirmat (urlat) sus și tare că: „E blocul meu!”

Indiferent al cui este blocul, problema e că în buricul târgului, într-o zonă unde cetățenii de rând ne-au reclamat că nu și-au putut în trecut nici măcar repara locuințele, pentru că le-au fost refuzate autorizațiile necesare, astăzi se înalță mândră-n soare o construcție cu două niveluri neautorizate care, prin grația autorităților locale, ar putea primi și intrarea în legalitate, care ar însemna de fapt o legalizare a unui mod de lucru, anterior ilegal, ce ar putea fi luat de exemplu de acum încolo de către investitorii imobiliari potentați ai Clujului, care ar putea profita pe viitor de faptul că în acest oraș autorizațiile de construire se pot obține și retroactiv, acest gen de probleme de legalitate fiind tratate cu ușurință de către organele de control.

„Sunt două posibilități legale: ori să se reautorizeze, ori să se demoleze!”

Date fiind bunele relații dintre cei care construiesc prezentul și viitorul Clujului, care uneori se află chiar în relații de naș și fin, este de înțeles de ce răspunsul primarului s-a lăsat atât de mult așteptat.

Primăria Cluj-Napoca este pusă acum în situația „ingrată” de a decide dacă cele două niveluri construite fără autorizație se reautorizează și rămân construite sau se demolează, după cum a explicat pentru Ziar de Cluj, într-un material anterior, ofițerul de serviciu din cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Cluj care a avut amabilitatea de a ne răspunde la telefon:

„Acolo, vă spun despre ce e vorba: acolo nu s-a respectat proiectul, s-au făcut două niveluri suplimentare. Până când Primăria ia o decizie în sensul că reautorizează, nu reautorizează – asta e datoria și obligația Primăriei să spună, nu a instituției noastre – nu știm nimic! Eu știu că este în curs de a decide Primăria lucrul acesta. Deci, unul dintre investitori a obținut autorizația de construire, Ploiești 9. Celălalt, pentru că a fost amendat contravențional și de către Primărie, intrarea în legalitate presupune alți pași față de cei obișnuiți. Asta înseamnă expertiză, proiect suplimentar, detalii de execuție, chestiuni tehnice.

Deci, sunt două posibilități legale: ori să se reautorizeze, ori să se demoleze! Cele două posibilități pe care autoritatea publică locală le are pentru a le dispune investitorului: ori demolarea, ori reautorizarea!”

Recunoașterea unui mod de lucru anterior ilegal

Reautorizarea celor două niveluri suplimentare deja construite fără autorizație miroase a dublă măsură. În 18 iulie, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a transmis presei o informare, conform căreia „conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj a efectuat lucrări ilegale, fără autorizații, la clădiri încadrate monument istoric”, Alin Tișe considerând că „demersurile demarate ulterior de către Direcție pentru a solicita certificatele și autorizațiile prevăzute de lege recunosc implicit modul de lucru, anterior ilegal”:

„D.G.A.S.P.C. Cluj este o instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, finanțată din bugetul județului Cluj, iar în cursul anului 2016 conducerea Direcției a dispus efectuarea ilegală a unor lucrări de reabilitare/reparare la un corp de clădire din incinta instituției (str. Eremia Grigorescu nr.37-39).
Primăria municipiului Cluj-Napoca, în data de 17.05.2016, prin procesul-verbal de constatare nr. 101, a constatat efectuarea lucrărilor ilegale și a dispus oprirea lucrărilor, formulând în acest sens și o plângere penală.

Menționăm în acest context faptul că un proces-verbal de constatare a infracțiunii nu poate fi contestat administrativ, iar demersurile demarate ulterior de către Direcție pentru a solicita certificatele și autorizațiile prevăzute de lege recunosc implicit modul de lucru, anterior ilegal.”

Coroborând aceste informații și evenimente, ne întrebăm dacă o cerere de reautorizare pentru construcția de pe Ploiești 9-11 nu ar recunoaște implicit „modul de lucru, anterior ilegal”.

Cu toate acestea, acum „Nașul” urmează să decidă dacă familia „finului” va rămâne cu cele două niveluri suplimentare construite fără autorizație! 

Așteptăm cu interes să aflăm dacă în Cluj-Napoca se poate construi fără autorizație, elementele de construcție neautorizate putând fi autorizate ulterior, sau dacă, din contra, nerespectarea legii este aspru sancționată prin demolarea nivelurilor construite neautorizat.ULTIMA ORĂ

 • Acum 2 hours Politica
  AUR, filiala Maghiară din Transilvania şi-a ales un nou preşedinte. Apă la moara extremiștilor români: ”Să reprezinte în continuare aspiraţiile de autonomie teritorială ale maghiarilor din Transilvania”
 • Acum 2 hours Politica
  Sindicaliștii din sport protestează luni împotriva ministrului Eduard Novak
 • Acum 3 hours Politica
  Fără niciun ștrand funcțional sută la sută în Cluj-Napoca, de imediat 20 de ani de mandat, Emil Boc anunță în presa de chitanțier ”OZN”-uri de natație. Știm, nu v-ați plictisit încă de povestea cu ce OSĂ avem în Borhanci
 • Acum 5 hours In vizor
  Ce se întâmplă cu polițele RCA de la Euroins? Practic lepoți pune în parbriz și toată lumea îți acordă prioritate. Restul sunt povești de gestionat criza
 • Acum 13 hours General
  EXCLUSIV! Bătăușele au fost date afară din PSD Cluj
 • Acum 21 hours Focus
  Specialiștii clujeni, despre reacția PSD ȘI ANPC la automatizarea sistemului de cumpărături la Auchan: „discurs „populist” în cazul Auchan – VIDEO
 • Acum 21 hours In vizor
  VIDEO: Pe Calea Florești, Emil Boc a aprobat o huidumă de 25 de etaje. Atât în disprețul clujenilor, cât și al celor mai elementare măsuri de siguranță, hiuduma fiind înfiptă în structura de rezistență a unui zid de sprijin al unei lucrări arhitectonice, Nodul ”N”
 • Acum 22 hours In vizor
  Boc, mână în mână cu judecătorii de la Cluj. Cum încearcă să evite plata de milioane de euro – totul pentru părculeț
 • Acum 23 hours General
  Presa de chitanțier ne dă știri triumfaliste despre ”noul punct de belvedere al Clujului, Turnul Pompierilor”. ȘAPTE ANI A DURAT REABILITAREA UNUI FLEAC. Între timp, adevăratul ”punct de belvedere”, Cetățuia, zace în paragină
 • Acum 1 day Din oras
  Un american din Cluj şi-a sechestrat soţia şi a ameninţat că o ucide. A urcat pe acoperișul casei, înarmat cu o lingură
 • Acum 1 day Focus
  Anton Hadăr, președintele Federației Alma Mater, la NCN, despre legile educației: „Au fost mai multe lucruri pe care le-am dorit a fi luate în seamă, nu le-am văzut aprobate” – VIDEO
 • Acum 1 day General
  CU CE SE MAI OCUPĂ ORGANELE STATULUI: Descinderi ale poliţiştilor de la Transporturi la patru tineri din Cluj și Oradea care au desenat graffiti pe vagoanele unor trenuri
 • Acum 1 day Focus
  Fram, ursul polar, ajunge pe marile ecrane – VIDEO
Citește și...
Recomandările redacției
TOP CITITE