Politica

Ciolacu: Sumele pentru serviciile medicale de prevenție, recomandate de medicii de familie, vor putea fi suplimentate

Premierul Marcel Ciolacu anunţă că în şedinţa de guvern de joi urmează să fie adoptat un proiect care prevede posibilitatea suplimentării sumelor pentru serviciile medicale paraclinice, recomandate de medicii de familie în cadrul consultaţiilor preventive din pachetul de bază.

„Avem un proiect important şi în domeniul sănătăţii. Vorbim despre modificarea şi completarea contractului-cadru pentru asistenţă medicală. Ţinta este clară: creşterea accesului populaţiei la serviciile de prevenţie. Oferim opţiunea suplimentării contractelor cu Casa de Asigurări de Sănătate, ne referim la servicii medicale paraclinice recomandate de medicii de familie, la consultaţiile din pachetul de bază”, a spus premierul, conform Agerpres.

Guvernul urmează să modifice şi completeze Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Conform notei de fundamentare, pentru serviciile medicale paraclinice, recomandate de medicii de familie în cadrul consultaţiilor preventive din pachetul de bază, sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate se pot suplimenta prin acte adiţionale, după încheierea lunii în care acestea au fost acordate, în limita fondurilor alocate asistenţei medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţi paraclinice.

„Pentru serviciile medicale paraclinice menţionate, furnizorii vor transmite lunar casei de asigurări de sănătate, odată cu raportarea activităţii în vederea decontării, un centralizator al cărui model este prevăzut prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate”, menţionează sursa citată.