Politica

CINEVA S-A PUS CU BICIUL PE GUVERNARE: Angajări stopate la stat, salarii înghețate, achiziții de mașini și mobilă interzise, team-building-uri oprite, cumulul pensie-salariu dispare. Proiectul de OUG pentru economii la buget

Un proiect de ordonanță de urgență aflat pe circuitul interministerial detaliază principalele măsuri ce vor fi luate în ministere, agenții, primării pentru acoperirea găurii la buget. G4Media a obținut proiectul, care poate suferi modificări. Important: unele dintre măsurile de economisire vizează atât instituțiile bugetare, cât și companiile cu capital de stat.

  • Motivul tăierilor de bugete: veniturile la bugetul de stat sunt mai mici cu 4,7 miliarde de lei față de program doar în primul trimestru, iar diferența proiectată pentru întregul an este de 20 miliarde de lei. Premierul Ciucă i-a cerut ministrului Finanțelor, Adrian Cîciu, un plan pentru economii la buget.
  • Citește aici DOCUMENTUL INTEGRAL – proiect OUG economii la buget

Cheltuielile de personal îngheață în toate instituțiile de stat la nivelul din 2022.

Conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, au obligația de a dispune măsurile necesare, astfel încât cheltuielile de personal efectuate în anul 2023, să nu depășească nivelul plăților din anul 2022 exclusiv sumele aferente titlurilor executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, majorate cu 5%.

Cheltuielile de funcționare ale instituțiilor și companiilor de stat îngheață la nivelul din 2022.

Conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, au obligația de a dispune măsurile necesare, astfel încât cheltuielile cu bunurile și serviciile efectuate în anul 2023 să nu depășească prevederile bugetare aferente anului 2022. (inclusiv companiile de stat)

Instituțiilor publice, inclusiv firmelor de stat, li se interzice cumpărarea, preluarea în leasing sau închirierea de autoturisme, mobilier și aparatură birotică.

Sunt interzise angajările la instituții publice centrale și locale și în firmele de stat:

În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din:
a) instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
b) instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

E interzis cumulul pensie-salariu la stat, cu excepția educației și sănătății:

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență beneficiarii dreptului la pensie aparținând atât sistemului public de pensii, cât și sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activități pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, operatorilor economici, prevăzuți la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, nu pot cumula pensia cu veniturile astfel realizate.
– Prevederile prezentului articol nu se aplică persoanelor care ocupă funcții didactice de predare din unitățile de învățământ și funcții de specialitate medico-sanitară din unitățile sanitare.
– Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și beneficiarilor de pensii de serviciu și pensii militare stabilite prin legi speciale.

Condiții suplimentare pentru angajații la stat care iau sporuri pentru că au doctorat:

Alineatul (1) al articolului 14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar. Cuantumul salarial al acestei indemnizaţii nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzută la art. 25.”

Instituțiile pierd fondurile necheltuite în primul trimestru:

În anul 2023, pentru ordonatorii principali de credite ale căror bugete se aprobă ca anexe la legea bugetară anuală, pentru cheltuielile finanțate de la bugetul de stat, creditele bugetare aprobate și neutilizate în trimestrul I, se anulează cu ocazia primei rectificări bugetare.

Sunt interzise cursurile de formare profesională (team-building-urile):

În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, nu organizează cursuri de formare profesională. Inclusiv firmele de stat

O persoană poate fi membru în maximum două consilii de administrație:

În anul 2023, angajații din cadrul autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de subordonare și de finanțare, pot exercita concomitent cel mult două mandate de membru al consiliului de administrație și/ sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare se amână până în 2024