Justitie

Când nu funcționează Urbanismul de Cumetrie ca la ”bocărie”: Fostul cameraman al primarului Emil Boc susține că e discriminat pentru că nu poate construi un bloc într-o zonă de case

Societatea Digger Contractors SRL, deținută de Ovidiu Daniel Moldovan – fostul cameraman al lui Emil Boc, a susținut în fața instanței, în procesul pe care l-a intentat Consiliului local Apahida, că este discriminată pentru că nu i se permite să construiască un bloc într-o zonă de case. Cu toate acestea, magistrații de la Tribunalul Cluj i-au tăiat firmei elanul de a-și dezvolta portofoliul de investiții imobiliare, după ce s-a constatat că proiectul propus nu respectă distanța față de limitele de proprietate și nu se încadrează în specificul zonei. 

Societatea Digger Contractors SRL, deținută de Ovidiu Daniel Moldovan – zis Didu și Liviu Călin Borodi, a dat în judecată Consiliul local comunei Apahida, solicitând magistraților de la Tribunalul Cluj să anuleze o hotărâre a autorității deliberative din 24 noiembrie 2022 prin care consilierii locali au respins Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) și a regulamentului de urbanism aferent pentru obiectivul „Construire imobil locuire colectivă S+P+E+Er” în localitatea Apahida. De asemenea, firma patronată de Ovidiu Daniel Moldovan a cerut instanței să oblige Consiliul local la aprobarea PUD-ului pentru construirea blocului.

Digger Contractors SRL nu a notificat vecinii și nu a respectat retragerile față de limita de proprietate

Firma fostului cameraman al primarului Emil Boc deține un teren în comuna Apahida și, pentru că își dorea să-și îmbogățească portofoliul proiectelor imobiliare, la sfârșitul anului 2021, a început demersurile pentru ridicarea unui bloc, obținând și un certificat de urbanism în acest sens. Ulterior, societatea a solicitat Consiliului local aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru realizarea blocului.

Potrivit raportului de specialitate care stă la baza hotărârii obiectivul propus se încadrează în funcțiunile zonei și indicii urbanistici prevăzuți de PUG sunt respectați. Cu toate acestea, consilierii locali din Apahida au respins proiectul cu 14 voturi „împotrivă”, un consilier local neparticipând la vot. Argumentele care stau la baza respingerii proiectului sunt următoarele: se considera inoportună construirea unui imobil S+P+E+Er ținând cont de faptul că retragerile față de limita de proprietate sunt reduse și faptul că asociația de proprietari de la imobilul vecin a susținut că nu a fost notificată cu privire la elaborarea PUD-ului.

Digger Contractors SRL a susținut în instanță că respingerea PUD este nemotivată și reprezintă un exces de putere. Totodată, a arătat că decizia de respingere a PUD „este în flagrantă contradicție cu preambulul hotararii în care autoritatea emitentă face vorbire despre raportul de specialitate al compartimentului de urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru prin care se propune «aprobarea documentației avand în vedere faptul că se încadrează în prevederile legale în vigoare»”.

Firma fostului cameraman al primarului Emil Boc se plânge că a fost discriminată 

De asemenea, firma era gata să bage mâna în foc că retragerile construcției respectă indicatorii urbanistici reglementați prin PUG și RLU Apahida și că toți vecinii imobilului au fost notificați cu privire la realizarea procedurii de aprobare PUD. Mai mult, a arătat că prin modul în care a fost motivată respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, autoritatea competentă nu îi va permite niciodată edificarea unui imobil pe terenul său, afectându-i dreptul de proprietate și generând o situație de discriminare, deoarece celorlalți proprietari de terenuri li s-a permis să construiască în zonă.

„Astfel, dreptul de proprietate al reclamantei este grav afectat prin emiterea hotărârii contestate şi i s-a creat și o situație de discriminare raportat la faptul că celorlalți proprietari a imobilelor terenuri învecinate le-a fost aprobată documentația de urbanism necesară în vederea realizării proiectelor imobiliare similare și în aceleași condiții precum proiectul propus de reclamantă.”, a motivat Digger Contractors SRL.

Consiliul local al comunei Apahida a arătat în întâmpinarea formulată că PUD-ul propus de  societatea lui Ovidiu Daniel Moldovan propune o modificare a specificului zonei prin construirea  unei locuinţe colective într-o zonă de în care s-au construit locuinţe mici, individuale. De asemenea, a mai susținut că retragerile propuse faţă de limita de proprietate sunt reduse.

„Având în vedere că documentația PUD propune o schimbare a specificului zonei prin construirea unui imobil locuință colectivă şi retragerile faţă de limitele de proprietate trebuie adaptate la acest specific nou. Fiind însă vorba despre o schimbare a specificului zonei, în acest caz, retragerile trebuie reglementate printr-o documentaţie de tip PUZ, planul urbanistic de detaliu neavând aptitudinea, aşa cum au arătat deja, de a stabili derogări de la regulile planului urbanistic general.

Prin urmare, în lipsa unei documentaţii PUZ care să justifice tehnic retragerile propuse faţă de limitele de proprietate, s-a apreciat că acestea, aşa cum sunt stabilite prin documentația PUD, sunt mult reduse, având în vedere specificul construcţiei de locuinţă colectivă, în raport de specificul zonei – de locuințe individuale de dimensiuni mici”, a arătat în întâmpinare Consiliul local al comunei Apahida.

Instanța a pus frâu planurilor de dezvoltare ale societății

La data de 11 ianuarie 2024, magistrații de la Tribunalul Cluj au respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de  Digger Contractors SRL și au obligat societatea să plătească Primăriei Apahida suma de 11.900 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Hotărârea instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

În motivarea hotărârii, instanța a arătat că vechiul PUG al comunei Apahida, în zona UTR Le 1 în care se încadrează și terenul societății, face referire la noţiunea de „locuinţe”, fără a se menţiona dacă este vorba despre locuinţe individuale sau colective.

„Vechiul PUG nu prevedea expres nici că este posibilă edificarea de locuinţe colective, nici că este interzis a se edifica astfel de construcţii, dar, conţinea o prevedere extrem de importantă, şi anume «clădirile noi se vor integra în caracteristicile generale ale zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate». (…) Susţinerea reclamantei că imobilul se încadrează în zonă deoarece există şi alte două blocuri edificate deja, în baza unor autorizaţii de construire care nu au fost anulate, nu poate fi reţinută de către instanţă, deoarece aceste imobile sunt nou construite şi nu reprezintă caracteristica generală a zonei, care este aceea de locuinţe individuale.”, au motivat magistrații de la Tribunalul Cluj.

De asemenea, în ceea ce priveşte un eventual tratament discriminatoriu, invocat de către societatea Digger Contractors SRL, instanța a arătat că „nu este incident în cauză, deoarece imobilele învecinate la care face referire reclamanta nu au fost edificate în baza unor documentaţii PUD , astfel cum rezultă din înscrisul de la f. 6 vol.II, iar astfel cum reiese din planşele foto acele au fost amplasate la o mai mare distanţă de locuinţele care existau în zonă, or, reclamantei tocmai acest aspect i s-a reproşat, că distanţa faţă de imobilele învecinate este redusă”.

Sursa: Gazeta de Cluj