Rautacisme

Băi, mori, nu mori, contribuția la stat nu se prescrie! ANAF te dezgroapă, ANAF te-ngroapă!

  • Halucinant! O fi ”mortul decedat”, dar trebuie plătită contribuția la… sănătate. 

Ne scuzați că râdem atât de târziu (adică după două luni), dar numai acum am aflat: statul mafiot, șpăgar și eșuat român a generat o situație incredibilă permițând publicarea unui ordin ANAF în Monitorul Oficial (cea cu nr. 493/2022), prin care, în situația morții contribuabilului care realizează venituri extra-salariale în interiorul anului fiscal în care l-a ajuns din urmă decesul, acesta NU ESTE SCUTIT de plata contribuției la sănătate. Este vorba despre acei amărășteni (pe care situația, adică decesul, îi lasă nesimțitori și reci – rușine!), care au realizat venituri extrasalariale la care contribuția se datorează prin efectul legii prin depășirea plafonului de scutire sau acei contribuabili care s-au asigurat în sistemul public de sănătate prin opțiune.

”12. În situaţia în care succesiunea persoanei fizice decedate a fost acceptată de moştenitori, organul fiscal emite şi comunică decizia prevăzută la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, către persoanele care devin debitori, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 60 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, cu modificările şi completările ulterioare.”

Nu scăpați, bă! Și Moartea are taxe și impozite de plătit!

Anual, până la data de 31 decembrie, compartimentul de specialitate din cadrul autorității fiscale identifică aceste situații (fuga contribuabilului din fața îndatoririlor sale prin deces mortal), și recalculeazp contribuția la sănătate conform procedurii. Apoi o trimit în plic urmașilor. Căci suma contribuției datorate la plată va fi menționată în certificatul de atestare fiscală solicitat de notarul public la care se realizează dezbaterea succesiunii. Vrei să-i moștenești purecii decedatului? Plătești, te-n spumele mării de burjui!

Acceptați succesiunea? Plătiți pentru sănătatea decedatului! Că procedura menționează inclusiv modul în care succesorii preiau această contribuție în sarcină de plată și au calitatea de debitori către bugetul de stat.

Atâta s-a pututu cu acest neam de zapcii hămesiți care scot și zdrențele de pe mort dacă așa pot să mai dea o pensie nesimțită, o mită salarială la bugetari, un spor de osânză!