Din oras

Autoritățile aprobă rectificarea bugetului municipiului Cluj-Napoca: Creditele de angajament pentru proiectele multianuale sunt majorate cu sute de mii de lei

Reprezentanții administrațiai locale urmează să aprobe o nouă rectificare a bugetului municipiului Cluj-Napoca în ședința de Consiliu local. Sunt propuse majorări considerabile ale creditelor de angajament, precum este cazul proiectului sălii de sport a Colegiului Național George Coșbuc – modernizată dar nefuncțională, transformată într-un proiect multianual de modernizare – unde creditul de angajament este majorat cu + 300 mii lei.

Consilierii locali vor aproba execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca.

Secțiunea de dezvoltare a bugetului local suportă modificări atât în privința creditelor de angajament cât și a creditelor bugetare.

Creditele destinate unor acțiuni multianuale reprezintă sumele alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective și altele asemenea, care se desfășoară pe o perioadă mai mare de un an și determină credite de angajament și credite bugetare;

Creditul de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exercițiului bugetar, în limitele aprobate;

Creditul bugetar reprezintă suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanța și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercițiului bugetar și/sau din exerciții anterioare pentru acțiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanța și efectua plăți din buget pentru celelalte acțiuni, potrivit Legii 273/2006 privind finanțele publice locale.

În principiu, creditele de angajament vizează execuția multianuală a bugetului  – sumele destinate angajării de cheltuieli multianuale, care atrag efectuarea plăților în exercițiile bugetare viitoare. Astfel, în măsura în care creditele de angajament stipulate în prezent vor fi majorate, și presiunea pe bugetele viitoare va crește corespunzător în condițiile în care plățile vor trebui realizate în contul cheltuielilor din trecut.

Lista obiectivelor de investiții este modificată

Dotările independente pentru unitățile de învățământ – creditul de angajament+credit bugetar – se majorează cu 120 mii lei.

Ca urmare a actualizării contractelor respective a prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, creditul de angajament și creditul bugetar se suplimentează:

Modernizare/extindere Liceul Onisifor Ghibu – creditul de angajament se mărește cu 500 mii lei/creditul bugetar cu + 1.600 mii lei.

Modernizarea/creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Colegiul tehnic Ana Aslan – credit angajament + 1900 mii lei/credit bugetar + 4.250 mii lei.

Modernizare Grădinița Floare de Iris – credit angajament + 620 mii lei.

Consolidare sală sport Colegiul Național George Coșbuc – credit angajament +300 mii lei.

Creștere eficiență energetică Spital municipal – credit angajament + 1.000 mii lei.

Restaurare/reabilitare Turnul Pompierilor – credit angajament + 5.236 mii lei.

Bază sportivă La Terenuri – micșorare credit bugetar – minus 90 mii lei.

Modernizare Parc Ștefan cel Mare – credit angajament + 1.170 mii lei.

Imobile aflate în proprietatea Statului Român – credit angajament +1.987 mii lei.

Benzi dedicate transport public șantier Bdul 21 Decembrie 1989 – credit angajament/credit bugetar + 530 mii lei.

Pod Oașului Răsăritului – credit angajament + 900 mii lei.

Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2021 se majorează cu – 10.182.901 lei

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *