In vizor

Rezultatele noului Plan de Amenajare a Teritoriului Județului Cluj, disponibile în format „open data”. Problemele indentificate și propunerile de remediere

Consiliul Județean Cluj a publicat, în format „open data”, documentațiile rezultate în baza  Acordului de asistență tehnică încheiat între forul administrativ județean și Banca Mondială pentru elaborarea noului Plan de Amenajare a Teritoriului Județului Cluj (PATJ). În acest fel, toate aceste date vor putea fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către orice persoană interesată.

„Ne bucurăm că munca noastră și a celor peste 40 de experți care au contribuit la această strategie de dezvoltare a județului a devenit publică. Punerea datelor la dispoziție în acest format editabil reprezintă, fără îndoială, o premieră națională, iar acest lucru va determina o creștere a gradului lor de interoperabilitate”, a declarat Alin Tișe.

Astfel, pe portalul https://www.patjcluj.ro/rezultatele/portofoliul-de-proiecte.html, dedicat viitoarei strategii de dezvoltare a județului Cluj în plan teritorial, au fost publicate două seturi de hărți, care pot fi vizualizate și descărcate atât în format JPG sau PDF, cât și în format MPK, editabil ArcGis.

Planșele afișate conțin atât probleme și disfuncționalități identificate în rigurosul proces de analiză și documentare a noului PATJ, cât și propunerile de remediere a acestora, prin oferirea de soluții concrete. Printre domeniile vizate de aceste studii se numără gradul de dezvoltare teritorială, mediul înconjurător și poluarea, dotările tehnico-edilitare ale localităților, structura industrială din localități, mobilitatea populației, etc.

Principalele propuneri la problemele identificate:

Soluțiile propuse pe parte de mediu vizează: protecția și conservarea arealelor forestiere, perdele forestiere și parcuri noi, realizarea unor amenajări împotriva inundațiilor, asigurarea necesarului de apă în zonele deficitare, asigurarea unui management integrat al deșeurilor și finalizarea investițiilor prevăzute în SMID, implementarea unor măsuri de reducere a poluării fonice și atmosferice generate de traficul rutier, elaborarea planurilor de management pentru toate ariile naturale protejate, valorificarea zonelor cu potențial turistic, conservarea patrimoniului natural, reabilitarea, protejarea și valorificarea peisajelor naturale. 

Rețeaua de localități și populația, propuneri:

 • Schimbarea statutelor unor localități/comune
 • Îmbunătățirea infrastructurii educaționale preuniversitare
 • Dezvoltarea infrastructurii educaționale și conexe a universităților clujene
 • Sprijinirea dezvoltării învățământului privat
 • Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor medicale
 • Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor medicale primare
 • Investiții în rețeaua de unități spitalicești din județ
 • Sprjinirea sectorului industriilor creative și culturale
 • Îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor de transport public
 • Dezvoltarea infrastructurii pentru sportul de masă
 • Dezvoltarea fondului de locuințe publice

Infrastructurile tehnice, propuneri:

 • Infrastructura de comunicație feroviară – modernizare și reparare gări
 • Infrastructura de comunicație aeriană – extindere pistă aeroport (3500 m)
 • Sistem metropolitan de transport public pe șine
 • Trasee velo
 • Construcții de terminale intermodale (autogări)

În perioada următoare noul PATJ va intra în etapa de consultare publică și avizare, urmând ca, până la finalul anului, județul Cluj să beneficieze, pentru prima oară după 1998, de o nouă strategie de dezvoltare teritorială care să reflecte actualele direcții și priorități de dezvoltare.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *