Din oras

Proiectul Spitalului de Urgență pentru Copii din Borhanci ajunge pe masa comisiei de urbanism

Proiectul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii din zona coloniei Borhanci va intra în analiza comisiei de urbanism.

Terenul care face obiectul investiției este de 169,700.00 mp și este situat în zona sud-estică a municipiului Cluj-Napoca. Pe latura sudică este delimitat de strada Borhanciului iar pe latura estică de pârâul Becaș. Terenul este liber de construcții.

Documentația ce va fi prezentată membrilor comisiei de urbanism a fost elaborată în scopul realizării obiectivului de interes public Spitalul Clinic de urgență pentru copii Cluj Napoca – pentru elaborarea fazei de Anteproiect, a Planului Urbanistic Zonal (PUZ).

În acest scop, în mai 2021 a fost emis certificatul de urbanism. 

Imobilul se află în proprietatea Judeţul Cluj, domeniul public, în administrarea Consiliului Judeţean Cluj.

Conceptul urbanistic: 

Conceptul urbanistic propus răspunde condițiilor particulare ale terenului, situat la intersecția a două axe principale:

– AXA VEST-EST face tranziția de la zona urbană a cartierului Gheorgheni la peisajul natural al Grădinii Palocsay;

– AXA NORD-SUD aflată de-a lungul viitoarei Centuri Metropolitane TR35 a Municipiului Cluj-Napoca, și a pârâurilor Becaș, conectează printr-un parc linear dezvoltările urbanistice și peisagistice viitoare pornind de la Parcul Est și cartierul Sopor spre Borhanci.

Propunerea se încadrează într-un viitor coridor verde-albastru care leagă cartierele înconjurătoare, pornind de la Parcul Est, viitorul sistem verde al Soporului etc.

Terenul este împărțit în trei zone principale fiecare aflându-se într-o relație distinctă cu vecinătățile:

– Zona de ospitalitate (dedicată rudelor pacienților și medicilor specialiști invitați) este situată în partea de vest a sitului. Poziția sa arată caracterul său public în directă relație cu orașul.

– Zona mixtă (centru de cercetare / apart-hotel / parcare supraetajata) este situată în partea de nord-est a sitului, în imediată vecinătate a spitalului, ușor accesibilă din oraș cu ajutorul viitoarei centuri și a infrastructurii rutiere propuse. Aceasta este dedicată atât cercetatorilor cât si echipei medicale a spitalului.

– Spitalul Clinic de urgență pentru copii Cluj-Napoca situat în partea de sud-est a sitului, între viitoarea centură și dealurile gradinii Palocsay, este protejat de o zona dens împădurită. Chiar dacă acesta este bine conectat la infrastructura rutieră viitoare, intenția este aceea de a da senzația unui parc natural, ancorat și inspirat din caracteristicile peisajului înconjurător, se arată în documentația depusă. 

Accesele auto și pietonale se vor realiza astfel:

– Prin partea de NV a parcelei se va face legătura cu cartierul Gheorgheni
– Prin partea de SV a parcelei se va face legătura cu centura metropolitana a Clujului, implicit cu celelalte cartiere dar și localități adiacente;

Străzile proiectate în incinta vor avea una sau două benzi de circulație pe sens cu lățimea cuprinsa intre 3,5-7,0m. Aceste vor avea panta tip acoperiș sau pantă unică, in functie de latimea partii carosabile.

Au fost prevăzute 58 locuri de parcare, perpendiculare pe ax, avand dimensiunile de 2,5×5,0m, 15 locuri de parcare paralele cu axul avand dimensiunile de 2,5×6,0m si 5 locuri de parcare pentru ambulante cu dimenisiunea de 10,0×4,0m.

Conceptul urban propune 3 faze de dezvoltare ulterioare construirii spitalului, dedicate funcțiunilor complementare precum: ospitalitatea, centrul de cercetare si parcarile supraterane.

Accesele auto si pietonale se vor realiza astfel:

• Prin partea de NV a parcelei se va face legătura cu cartierul Gheorgheni
• Prin partea de SV a parcelei se va face legătura cu centura metropolitana a Clujului, implicit cu celelalte cartiere dar si localități adiacente;

Au fost proiectate 2 sensuri giratorii având calea inelara de 7.00m si raza interioara de 13m.

Prin sensul giratoriu din sudul parcelei se va realiza accesul vizitatorilor la parcarea subterana, dar si la parcările supraterane. Totodată, prin acest sens giratoriu se va realiza accesul taxi si autobuz către stațiile destinate acestora, amplasate in partea de sud a clădirii spitalului, dar si accesul ambulantelor dinspre centura metropolitana.

Prin sensul giratoriu amplasat in nord se va realiza accesul personalului medical la parcarea subterana, accesul camioanelor de aprovizionare, al ambulantelor, dar si a vizitatorilor dinspre cartierul Gheorghieni.

Circulațiile in interiorul incintei au fost realizate astfel încât traseul pe care trebuie sa îl urmeze ambulantele sa nu se suprapună cu trasee care se pot aglomera.

Trotuarele vor avea lățimi cuprinse intre 1,60-3,00m cu panta spre carosabil.

Trotuarul de garda se va realiza cu lățimea de 4m, acesta putând fi folosit de autospecialele pompierilor in cazul in care este necesara intervenția la oricare din fațade.

Au fost proiectate piste de biciclete care vor face legătura cu pistele aferente centurii metropolitane, având lățimea de 2.20-2.50m, acestea fiind prevăzute cu rasteluri in zona de intrarein spital.

Mobilitate multi-modală:

Există 3 linii de transport în comun, însă cu frecvență foarte redusă. Circulația pietonală din vecinătatea amplasamentului este deficitară. Strada Borhanciului are trotuar pe o singură parte. Nu există piste de biciclete.

Caracteristici geomorfologice, geologice, hidrologice și climatice ale amplasamentului:

La suprafața terenului a fost identificat un strat de teren vegetal, urmat de un strat de argilă prăfoasă/nisipoasă / praf argilos nisipos / argilă nisipoasă / argilă cafenie-cafenie inchisă, vârtoasă tare, contractilă, activă, respectiv un strat de argilă prăfoasă nisipoasă / praf argilos nisipos / praf nisipos, curgătoare-moale-consistentă, afânată, contractilă, activă cu benzi de nisip ruginiu.

Următoarele straturi interceptate sunt cele de mâluri: mâl cenusiu-negricios, curgător-moale consistent, afânat, contractil, activ, cu benzi de turbă; mâl cenusiu-verzui, moale-consistent, afânat.

În interiorul amplasamentului se recomandă:

– Numărul de parcări să nu depășească următoarea valoare maximă:

număr maxim de angajați pe un singur schimb / 4 + număr de paturi / 2 + număr de camere pentru
consultare, examinare, tratament, terapie, accident și urgențe x 2.

– Minim 60 de rasteluri pentru biciclete, într-o zonă protejată de ploaie și păzită.

Utilizatorii bicicletelor, personal sau vizitatori, să aibă acces la vestiare cu minim 60 de dulăpioare închise și minim 6 dușuri, din care unele să fie destinate femeilor și altele bărbaților.

– Minim 3% din numărul de locuri de parcare să fie rezervate pentru mașini electrice, fiind disponibile și stațiile de încărcare aferente.

– Traseele pentru parcare și întoarcere să se poată realiza prin manevre simple și  puține, pentru a evita nevoia unor manevre repetate.

Întreaga clădire trebuie să fie accesibilă persoanelor cu dizabilități. Și spațiile exterioare trebuie să fie accesibile persoanelor cu dizabilități. Se recomandă racordarea trotuarelor cu nivelele trecerilor de pietoni, realizarea de marcaje în relief în trotuare pentru ghidajul persoanelor cu dizabilități de vedere. Se vor prevedea locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități, plasate cât mai aproape
de intrări sau de circulațiile verticale.

Ulterior aprobării PUZ se va demara demersul obţinerii autorizării de construire, precum şi de derulare a operaţiunilor cadastrale menţionate.

În ceea ce priveşte categoriile de costuri necesare pentru investiţia în cauză, acestea includ costurile ce ar cădea în sarcina autorităţilor publice locale, învestiţia fiind in totalitate una publică.

Categoriille de costuri includ viabilizarea terenului, mobilarea acestuia cu rețele edilitare și infrastructură majoră de acces, realizarea clădilrilor și dotărilor adiacente și amenajările peisagere.
Costurile vor fi detaliate în fazele următoare ale proiectului.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *