Eveniment

O tânără din Cluj a cerut judecătorilor să-i recunoască faptul că este… bărbat! Instanța A APROBAT acțiunea!

Scris de 290

Conform gandul.ro, un proces surprinzător a dost pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca: O tânără a dat în judecată autoritățile locale și a solicitat ”încuviințarea schimbării mențiunii privind sexul înscris în actele sale de stare civilă”. În motivarea cererii sale de chemare în judecată, N.M.-V. a menționat că este o persoană transgender sau transsexual, identitatea sa de gen necorespunzând cu sexul atribuit la naștere.

Spre cinstea lor, judecătorii au luat în calcul, înainte de a da verdictul, toate implicațiile acestei cauze, atât legale, cât și emoționale.

Potrivit celor declarate de N.M.-V., ea s-a identificat, încă din copilărie, cu o persoană de sex masculin, purtând haine pentru băieți și folosind un limbaj și o postură caracteristice acestora.

”Preocupările mele ca și mic copil, la fel ca și limbajul corporal, au fost cele asemănătoare băieților – hainele pe care le purtam încă din copilărie erau haine băiețești, limbajul meu nonverbal și postura erau cele ale unui băiat și în consecință prietenii pe care mi i-am făcut încă din primele clase la școală, mă percepeau ca o prezentă masculină”, a specificat tânăra din Clu-Napoca, potrivit motivării instanței de judecată.

Ședința de judecată s-a desfășurat fără public

În cererea de chemare în judecată, tânăra N.M.-V. a solicitat încuviințarea schimbării mențiunii pivind sexul înscris în actele sale de stare civilă, și anume din sex feminin în sex masculin. Dar nu numai atât.

Totodată, ea cerut instanței să încuviințeze și toate modificările de stare civilă pe care schimbarea de sex le impune.

 • Încuviințarea schimbării prenumelui purtat în prezent de către ea și anume a prenumelui M.-V., cu prenumele M.V.
 • Încuviințarea schimbării codului numeric personal, astfel încât să releve identitatea de sex masculin;
 • Efectuarea mențiunilor necesare în registrul de stare civilă astfel încât prenumele său să fie M., codul numeric personal să fie unul aparținând sexului masculin, iar sexul să fie masculin;
 • Eliberarea unui certificat de nastere nou care să certifice sexul masculin, prenumele M. și codul numeric personal aferent sexului masculin, fără a lăsa vreun indiciu care să trădeze schimbarea mențiunilor de mai sus în urma reatribuirii de gen.

Ședința de judecată s-a desfășurat – având în vedere toate circumstanțele acestei cereri formulate de tânăra din Cluj – fără public.

”Identitatea de gen reprezintă unul dintre cele mai intime aspecte ale vieții private”

N.M.-V. a declarat în fața instanței că este o persoană transgender sau transsexual. Este vorba despre acele persoane a căror identitate de gen nu corespunde cu sexul atribuit la naștere, ea identificându-se permanent – ”și cu toată ființa sa” – ca aparținând sexului masculin, identitatea sa de gen fiind una masculină, în timp ce sexul cu care s-a născut este feminin.

Identitatea de gen reprezintă dreptul fiecărei persoane de a simti în forul său lăuntric, în baza unei experiente profund personale, apartenența sa la genul masculin sau feminin, apartenență care poate să nu corespundă cu sexul atribuit la naștere.

Dacă identitatea de gen reprezintă unul dintre cele mai intime aspecte ale vieții private a fiecărui individ, N.M.-V. a subliniat că persoanele transgender trec printr-0 ”suferință acută și permanentă” cauzată de ”incongruența între sexul biologic și identitatea de gen”.

”Suferința care poate fi depășită atunci când aceste persoane reușesc să obțină o echilibrare între identitatea lor de gen și modul în care sunt percepute și tratate de către semenii lor. Unele persoane transgender încep tratamente hormonale și/sau tratamente chirurgicale cu scopul de a-și aduce înfățișarea exterioară cât mai aproape de identitatea lor de gen”, se arată în motivarea instanței de judecată.

Tratamentele sunt complexe, implicând durere fizică, provocări psihologice și un grad înalt de angajament, pe lângă costuri ridicate și timp. Efectuarea acestor tratamente nu este o condiție pentru schimbarea mențiunii privind sexul în actele de stare civilă, ci reprezintă o opțiune personală a fiecărei persoane transgender.

Conform definiţiilor de gen, persoanele transgen (transgender) au o identitate de gen sau expresie a genului care diferă de cea a sexului atribuit la naștere. În termeni medicali, o persoană transgen este o persoană care suferă de incongruență de gen (disforie de gen). Unele dintre persoanele transgender care își doresc să tranziționeze de la un sex la altul prin mijloace medicale se identifică ca transexuale. Transgender – des prescurtat trans – este de asemenea un termen umbrelă: pe lângă oameni ai căror identitate de gen este opusă sexului atribuit la naștere (bărbați trans și femei trans), el mai poate include indivizi care nu sunt exclusiv masculini sau feminini (persoane care sunt nonbinare sau genderqueer, incluzând identități bigender, pangender, genderfluid sau agender). Alte definiții ale cuvântului transgender includ oameni care aparțin unui al treilea gen sau altfel conceptualizează persoanele trans ca pe un al treilea gen. Termenul transgender poate fi definit foarte larg pentru a include travestiții.

A fi transgender este independent de orientarea sexuală. Persoanele trans se pot identifica ca fiind heterosexuale, homosexuale, bisexuale, asexuale sau pot refuza să-și eticheteze orientarea sexuală.

Tânăra a fost autorizată să înceapă tratamentul hormonal pentru masculinizare

În ultimii ani, la cererea sa, N.M.-V. a fost evaluată din punct de vedere medical, iar în urma evaluărilor psihologice si psihiatrice efectuate a fost diagnosticată cu tulburare de identitate sexuală sau disforie de gen (Transsexualism). Ținând cont de acest diagnostic, tinerei i s-a permis să înceapă tratamentul hormonal pentru masculinizare – în luna ianuarie a anului 2017 -, pentru a face tranziția de la sexul feminin la sexul masculin. În 2019, după doi ani de la începerea acestui tratament, fizionomia și starea sa s-au schimbat, așa cum rezultă din Scrisoarea Medicală emisă de doctorul endocrinolog din data de 28 ianuarie 2019.

Totodată, N.M.-V. a inițiat – în 2018 – procedurile în vederea efectuării operației de mastectomie bilaterală (n.red. – eliminarea sânilor).

”Efectuarea acestei intervenții chirurgicale de îndepărtare sânilor trebuie autorizată medical, adică a fost supusă unei evaluări psihiatrice prin care s-a stabilit că este o persoană transsexuală/transgender și nu suferă de probleme psihice, operația putându-se efectua. Așadar, arată reclamanta, în data de 27.06.2018 în urma evaluării psihiatrice efectuate, a reieșit faptul că este diagnosticată cu tulburare de identitate de gen, și este aptă din punct de vedere psihiatric pentru intervenția chirurgicală reprezentată de mastectomie bilaterală și lipoaspiratie bilaterală”

Extras din motivarea instanței

N.M.-V. a apelat la serviciile unei clinici private de chirurgie plastică și – pe data de 27.09.2018 – medicul specialist de chirurgie plastică a efectuat intervenția chirurgicală a mastectomiei bilaterale, respectiv înlăturarea ambilor sâni, ”evoluția postoperatorie a sa fiind una favorabilă”.

”Obligarea la eliberarea unui certificat de naștere nou este prematură”

În calitate de ”pârâți”, Consiliul Local Cluj și Consiliul Județean Cluj – Direcția Județeană de Evidență a Populației – Stare Civilă au formulat ”întâmpinări”.

Practic, s-a invocat ”excepția lipsei calității sale procesuale de folosință iar pe fondul cauzei”, arătându-se că, după operarea mențiunii de schimbare a sexului și a prenumelui pe actul de naștere, în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, ”Serviciul Stare Civilă alocă din lista cu C.N.P. precalculate primul cod numeric personal liber, corespunzător datei de naștere a persoanei și din grupe corespunzătoare sexului, neschimbându-se doar prima cifră a codului numeric personal existent, ci dobândindu-se un CNP nou”.

În ceea ce privește obligarea la eliberarea unui certificat de naștere nou, a considerat că această cerere este prematură, neexistând un refuz nejustificat din partea serviciului de Stare Civilă competent.

Raportul de expertiză medico-legală psihiatrică efectuată în cauză a confirmat că tânăra N.M.-V. ”prezintă diagnosticul de ”tulburare de identitate de gen”, comisia apreciind și că aceasta are capacitatea psihică de a aprecia critic conținutul și consecințele faptelor sale”.

Martor: ”Anturajul o tratează ca pe o persoană de sex masculin”

La rândul lor, martorii au confirmat – prin declarațiile depuse la dosar – cele relatate de tânără.

”S-au raportat la aceasta ca la un băiat, datorită comportamentului, datorită faptului că se îmbrăca ca atare, iar în jocuri își asuma acest rol. Încă de atunci, atât aceștia (n.red – martorii), cât și colegii de școală, au început să îi spună M., din discuțiile avute rezultând că tânăra nu se simțea ca aparținând sexului feminin, intenționând și dorind cu toată ardoarea să-și schimbe sexul. A arătat martorul C., prieten din copilărie, că toți colegii, anturajul, o tratează ca pe o persoană de sex masculin, aceasta fiind de părere că multe persoane nici nu cunosc sexul său biologic. Aceasta și datorită faptului că reclamanta a urmat tratamente hormonale, aspectul fizic modificându-se în timp, aspect ce rezultă și din planșele foto depuse la dosar”, se menționează în motivarea instanței.

”Sub acest aspect, instanța reține că fiind chemată a se pronunța asupra noțiunii de viață privată Curtera Eurpeană a Drepturilor Omului a subliniat, în repetate rânduri, că noțiunea de ,,viațã privata”este o noțiune largă, care nu se pretează la o definiție exhaustivă și care include nu numai integritatea fizică și morală ale unei persoane, ci, uneori, și aspecte ale identității fizice și sociale ale acesteia.

Prin urmare, reține instanța, condiționarea efectuării operației de schimbare de sex ar constitui o ingerință nejustificată în dreptul său la viață privată, la recunoașterea idetității sale sexuale, ar reprezenta o încălcare a dreptului său la autodeterminare, dar și a libertății de a-și trăi viața pe care și-o dorește”

Extras din motivarea instanței

Ce a hotărât instanța de judecată:

”Actele de stare civilă trebuie puse în concordanță cu aspectul său fizic și cu realitatea obiectivă”

Magistrații Judecătoriei Cluj au analizat toate informațiile depuse la dosar de tânăra N.M.-V și au ajuns la concluzie că solicitările sale sunt întemeiate. În consecință, judecătorii au respins ”excepția lipsei capacității procesuale de folosință” a Consiliului Local Cluj și a Consiliului Județean Cluj – Direcția Județeană de Evidență a Populației – Stare Civilă.

Efectuarea modificărilor actelor de Stare Civilă – a decis instanța de judecată – nu intră în contradicție cu interesul general, din care face parte și interesul tinerei N.M.-V, fiind necesar a se pune în concordanță actele de Stare Civilă cu aspectul său fizic, cu realitatea obiectivă, ținând seama de prevederile legale invocate.

 • Încuviințează schimbarea mențiunii pivind sexul înscris în actele de Stare Civilă ale reclamantei, și anume din sex feminin în sex masculin;
 • Încuviințează schimbarea prenumelui purtat în prezent de către reclamantă și anume, a prenumelui M.-V., cu prenumele M.V.;
 • Încuviințează schimbarea codului numeric personal, astfel încât să releve identitatea de sex masculin;
 • Dispune obligarea pârâtelor la efectuarea mențiunilor necesare în registrul de Stare Civilă, astfel încât prenumele reclamantei să fie M., codul numeric personal să fie unul aparținând sexului masculin, iar sexul să fie masculin;

Totodată, judecătorii au decis la ”părțile pârâte” să elibereze reclamantei ”un certificat de naștere nou care să certifice sexul masculin, prenumele M. și codul numeric personal aferent sexului masculin. Fără cheltuieli de judecată”, au hotărât magistrații Judecătoriei Cluj-Napoca.ULTIMA ORĂ

 • Acum 1 hour Politica
  PSD îi cere lui Niculae Bădălău să demisioneze, după ce a fost reținut de procurorii DNA
 • Acum 1 hour General
  Corpul de control al ministrului Educației este la colegiul din Turda unde a predat fostul interlop Balibacea
 • Acum 2 hours Politica
  Fără nicio legătură cu cerințele de intrare în spațiul Schengen, capacitatea tehnică a României de a proteja frontierele UE, cele politice privind independența și eficiența Justiției, Consiliul Naţional Maghiar din Transilvania bagă placa orbanistă cu ”românii e răi și nu merită” prin gard
 • Acum 2 hours Din oras
  URBANISMUL DE CUMETRIE DIN ”FUNĂRIA” LUI EMIL BOC: Investiția care a primit undă verde la urbanism în cartierul unde primarul OSĂ a decretat că autorizațiile se dau după 2026
 • Acum 3 hours Vocea ta
  Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj: ”Sunt interese foarte mari ca România să rămână fără fabrici de medicamente”
 • Acum 16 hours FOTOGRAFILA
  HEI-RUP-BUM! Să aibă Boc dăluța lui, chiar dacă prost pusă, să se cocoațe cu un discurs pe Tricolor de 1 Decembrie. Treptele din fața Teatrului Național, mizerie de lucrare
 • Acum 16 hours Jos palaria
  ÎN SFÂRȘIT, SPORTIVITATE ȘI LA CLUJ-NAPOCA: Foști jucători de la CFR, “U” și Sănătatea au jucat într-un meci caritabil pentru fiul lui Casian Miclăuș
 • Acum 22 hours Politica
  Clujul OSĂ aibă (fin nou) un nou spital. Ministrul Sănătății: ”Anul viitor vom avea proiectele detaliate”
 • Acum 23 hours Din oras
  Un neterminat de 16 ani a băgat în spital un bărbat de 38 ani
 • Acum 23 hours Jos palaria
  JOS PĂLĂRIA! Meci caritabil pentru Tiago, băiatul unui fost jucător al CFR. Veterani ai feroviarilor, de la „U” și Sănătatea joacă pentru el
 • Acum 1 day In vizor
  Antreprenorul Tudor Galoș, ȘOCAT de prețurile din Târgul de Crăciun de la Cluj-Napoca
 • Acum 1 day General
  Acțiune de salvare din traseul Piatra lui Lucaci-Tarnița
 • Acum 2 days Eveniment
  Cămătari din Cluj prinși de Poliție: Cereau înapoi sume de 8 ori mai mari, au agresat și amenințat un martor
Citește și...
Recomandările redacției
TOP CITITE