Politica

NU SUNT BANI PENTRU PROFESORI, dar funcționarii publici locali își vor putea deconta naveta din bugetul CL

Plenul Camerei Deputaților a adoptat marți, cu 185 de voturi pentru și 89 de voturi împotrivă, un proiect care modifică legea cadru a salarizării în sensul în care se oferă posibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale din mediul rural de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului. Păi sunt primării care nici curentul nu și-l pot plăti. De unde atâta generozitate?

Potrivit legii, după articolul 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

”Art.111. – (1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ‘Administraţie’ din aparatul de specialitate al primarilor comunelor și al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, înființate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale din comune, posibilitatea decontării contravalorii cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora, se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.

(2) Stabilirea contravalorii cheltuielilor de transport prevăzute la alin.(1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

(3) Modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport, potrivit prevederilor alin.(1), se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației”.

Legea intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, conform proiectului adoptat.

Camera Deputaților este for decizional și proiectul de lege merge spre promulgare la șeful statului.