Din oras

Ce prevede noul PUG pentru zona centrala: fara comert prin vitrine sau parcari in curti

Varianta finala a noului Plan Urbanistic General a fost publicata saptamana trecuta, pe ultima suta de metri de valabilitate a vechiului Regulament, adoptat in 1999. Ziar de Cluj va prezinta ce prevede noul Regulament Local de Urbanism pentru Zona Construita Protejata C1 – Zona Centrala suprapusa peste Incinta Fortificata si ZCP – C2 Zona Centrala situata in afara Incintei Fortificate e parte a zonei centrale a municipiului, suprapusa peste dezvoltarile urbane (in general datand din secolul al XIX-lea.

Ambele fac parte din Ansamblului urban „Centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca” clasat in Lista Monumentelor Istorice cu codul CJ-II-a-A-07244.
In aceste zone exista mai multe tipuri de cladiri:

“- 1 – cladiri monument istoric, clasate ca atare in Lista Monumentelor Istorice republicata in anul 2010 – interventiile asupra acestora se vor realiza in regim specific – 1A – cladiri echivalente ca valoare monumentelor istorice, ce ar putea fi clasate ca monument istoric – interventiile asupra acestora se vor realiza in regim specific monumentelor istorice – 2 – cladiri cu valoare artistica ambientala – pentru aceasta categorie e interzisa desfiintarea totala sau partiala, modificarea expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale caracteristice – 3 – cladiri neutre pentru care e acceptabila restructurarea totala sau partiala”, arata documentul.

Orice lucrare, interventie din interiorul zonei protejate va trebui autorizata. Exceptie face rezugravirea fatadelor in aceeasi culoare si cu acelasi material, fara modificarea, afectarea modenaturii acestora, pentru care se va obtine in prealabil avizul Directiei Judetene a Culturii, care poate cere schimbarea culorii, a materialului, sau reabilitarea modenaturii fatadei. Mansardarea cladirilor monument istoric sau cu valoare ambientala nu este acceptabila in toate cazurile, fiind conditionata de structura si valoarea sarpantei, de vizibilitatea din spatiul public, de accesibilitatea nivelului podului.

Se prevede si conservarea vizibilitatii Zidului Medieval sau a traseului acestuia (str. Emil Isac, str. Avram Iancu, str. George Baritiu, str. Regele Ferdinand, str. Victor Fulicea), dinspre interiorul incintei.

Nu se admite publicitatea comerciala in zona. Firmele anunta o activitate comerciala si nu pot fi transformate in publicitate de produs sau brand. Exista cladiri care prin conformatia lor nu pot primi firme pe fatadele principale. Se accepta publicitatea temporara pentru evenimente importante care privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale majore)”, se arata in regulile pentru zona suprapusa incintei fortificate.

In ceea ce priveste publicitatea exista si un regulament local dedicat domeniului, dar nu este respectat.

Pietele, piatetele vor fi organizate ca spatii pietonale, traficul motorizat putand ocupa maximum doua laturi. Spatiile verzi, de tipul scuarurilor sau gradinilor vor avea acces public nelimitat. Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din intregul ansamblu protejat. Cablurile electrice si de comunicatii se vor introduce in subteran, ca si toate celelalte retele edilitare”, se mai arata in noul PUG.

In aceasta zona raportul optim intre locuire si celelalte activitati ar fi de 1:1.

Sunt permise imobile cu functiune mixta care cuprind activitati de interes si cu acces public (administrative, administrarea afacerilor, servicii financiar-bancare, comert alimentar si nealimentar cu suprafata de vanzare de maximum 300 mp/unitate, alimentatie publica, servicii de tip tertiar, servicii aferente locuirii, culturale, de asistenta medicala ambulatorie – cabinete pentru medici de familie, medici specialisti, medici stomatologi – cu suprafata de maximum 150 mp/unitate), dispuse la parter si eventual subsol, respectiv la parter si eventual subsol si primul etaj in cazul cladirilor cu mai mult de doua nivele supraterane. Sunt permise si locuinte colective / semicolective la nivelele superioare si eventual la parter, cu exceptia frontului spre spatiul public.

Locuintele vor ocupa minimum 30% din suprafata utila totala.

“In cazul cladirilor existente cu parter / parter si mansarda prezenta locuirii nu e obligatorie. In cazul prezentei locuirii, curtile imobilelor vor fi inchise accesului nerezidentilor, celelalte activitati vor fi accesibile doar din spatiul public”, arata regulamentul.

Sunt permise si imobile monofunctionale precum institutii publice si de interes public si turistice, precum hoteluri sau vile. In zona C2 se permit si sedii de firma, administrarea afacerilor, servicii financiar-bancare etc.

Locuintele situate la parterul cladirilor poti fi transformate in spatii utilitare cu conditia asigurarii accesului direct din spatiul public.

“Diferenta de nivel intre strada si intrare va fi de maximum o treapta. Eventuale diferente de nivel pana la cota parterului pot fi preluate in interior. Admisibilitatea deschiderii unui acces pe o fatada nu e garantata, fiind determinata de configuratia si arhitectura cladirii. Pentru activitati cu acces public limitat (birouri etc) se admite accesul din gangul imobilului”, mai arata documentul.

In schimb este interzisa conversia functionala a locuintelor situate la etajul cladirilor, precum si cladirile noi monofunctionale -de birouri, sedii de firma, comerciale.

Este interzis si “comertul si alimentatia publica practicata prin vitrine sau ferestre; garaje in cladiri provizorii sau permanente independente amplasate in interiorul parcelelor; Orice tip de constructii provizorii, cu exceptia ediculelor parte a amenajarii peisagere a curtilor; Instalatii, utilaje exterioare, montate pe fatadele imobilelor; Parcaje la sol in curtile imobilelor Publicitatea comerciala realizata prin amplasarea de materiale publicitare de orice natura pe imobile – fatade, calcane, acoperisuri, terase – sau pe imprejmuiri”.

Regimul de inaltime

Inaltimea cladirilor va fi determinata in fiecare caz, in functie de context, in plus aplicandu-se cumulativ urmatoarele criterii limitative:
(a) inaltimea maxima la cornisa nu va depasi 14 m si inaltimea maxima la coama (totala) nu va depasi 20 m, respectiv un regim de inaltime de P+3+M, pe strazile cu distanta intre aliniamente mai mare de 15 m.
(b) inaltimea maxima la cornisa nu va depasi 11 m si inaltimea maxima la coama (totala) nu va depasi 17 m, respectiv un regim de inaltime de si respectiv P+2+M pe strazile cu distanta intre aliniamente mai mare de 10 m.
(c) inaltimea maxima la cornisa nu va depasi 8 si inaltimea maxima la coama (totala) nu va depasi 14 m, respectiv un regim de inaltime de m si respectiv P+1+M pe strazile cu distanta intre aliniamente mai mica de 10 m.
(d) corpurile de cladire situate in interiorul parcelei se vor incadra in inaltimea maxima la cornisa admisa pe strada respectiva, chiar daca corpul din aliniament are un regim de inaltime diferit.

Toate interventiile asupra cladirilor se vor realiza in regim de restaurare, bazate pe studii istorice si se vor folosi tehnici si materiale traditionale.

Se va conserva expresia arhitecturala si modenatura fatadelor acestora cu exceptia cazurilor in care se revine la o situatie initiala sau anterioara considerata favorabila. Tamplariile istorice se vor conseva prin restaurare. In mod exceptional, cand acest lucru nu mai este posibil, se vor inlocui cu copii cu aspect identic cu originalele, reproducandu-se toate detaliile si decoratiile. Prin exceptie, la spatiile comerciale de la parter sunt acceptabile formule moderne, high tech – sticla, otel etc. Publicitatea comerciala de orice tip este interzisa. Prin exceptie, aceasta poate fi admisa numai ca facilitate pentru cei ce accepta statutul de sponsori pentru restaurarea imobilelor, ea realizandu-se chiar pe schelele de pe fatadele cladirilor in lucru. Se admite publicitatea temporara pentru evenimente importante care privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale majore)”, se mai arata in regulament.

In ambele zone, si in interiorul si in exteriorul incintei fortificate cladirile noi trebuie sa aiba arhitectura de factura moderna sa fie de functiune mixta, implicand locuirea la nivelele superioare.

Se interzice realizarea de pastise arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice”, se mai precizeaza in document.

Pentru tamplarii (usi si ferestre) se va folosi exclusiv lemnul, cu exceptia celor apartinand spatiilor comerciale de la parter, pentru care sunt acceptabile formule moderne, high tech – sticla, otel etc. Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, la toate elementele constructiei”, mai precizeaza noul PUG.

Pentru a putea intra in Consiliul Local este nevoie de toate avizele, inclusiv de la Consiliului Judetean. Vechiul PUG, valabil 10 ani, a expirat in 2009. Valabilitatea acestuia a fost prelungita conform legii cu perioada maxima de 5 ani, termen care expira anul acesta. Practic mai sunt cateva saptamani pana cand Planul Urbanistic General care reglementeaza constructiile in oras este valabil.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *